dilong2017 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Rudolf Dilong a katolícka moderna
 
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF v Nitre sa počas ostatných štyroch rokov stal platformou výskumu katolíckej literatúry v stredoeurópskom priestore. Konferenciou, venujúcou sa kľúčovej postave spirituálne orientovaných autorov Rudolfovi Dilongovi, ktorá sa na fakulte uskutočnila 21. marca 2017, sme tak nadviazali na predchádzajúce stretnutia odborníkov a záujemcov o kristocentrickú literatúru. Tie boli v minulých rokoch venované osobnostiam slovenskej katolíckej literatúry – J. Silanovi, M. Šprincovi, V. Beniakovi, P. U. Olivovi, P. Straussovi či J. Tóthovi, ako na to poukázal i vedecký garant konferencie prof. Tibor Žilka.  

V úvode tejto medzinárodnej vedeckej konferencie jej organizačný garant  PhDr. Ján Gallik, PhD., bližšie predstavil ciele projektu VEGA s názvom Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore, ktorý sa snaží neustále zapĺňať biele miesta v slovenskej literárnej histórii a kritike. Zároveň vyzdvihol jedinečnosť zamerania uvedeného podujatia. Cieľom mnohých príspevkov bolo poukázať na formovanie katolíckej moderny či neokatolíckej literatúry v stredoeurópskom kontexte. Prednášajúci sa venovali osobnosti R. Dilonga predovšetkým ako podporovateľa, organizátora a iniciátora literárneho života. Podujatia sa zúčastnila aj spisovateľka Denisa Fulmeková, vnučka Rudolfa Dilonga, ktorá v závere minulého roka vydala rodinný román Konvália. Ten je zaradený medzi desať najúspešnejších kníh súťaže Anasoft litera za rok 2016.
 
Práve interpretačnej analýze Konválie sa na konferencii venovala jedna z prednášok, pričom i Denisa Fulmeková vystúpila so svojím príspevkom, v ktorom poukázala na nedávno objavenú korešpondenciu medzi Dilongom a jej babičkou Valériou Krivdovou. V celkovo piatich prednáškových blokoch podujatia sme si vypočuli príspevky, týkajúce sa Dilongovho pôsobenia v Malackách a Hlohovci, o jeho inšpiračných zdrojoch zo zahraničnej literatúry, ale aj o ďalších františkánskych mníchov, ktorí pôsobili v oblasti vzdelania a kultúry. Posledný blok mapoval analógiu životného osudu a tvorby Rudolfa Dobiáša so Solženicynom, ďalej tvorbu súčasného poľského autora Jana Grzegorczyka a prvky spirituality vo filmovom diele Štefana Uhra – Organ, Tri dcéry.
 
Teritoriálny presah vplyvu literárneho smeru s názvom katolícka moderna a jej autorov, reprezentujúcich nové kultúrno-politické modely literárneho života prvej polovice 20. storočia, výrazne ovplyvňujúce i tendencie v súčasnej literatúre, je v súčasnosti často nedocenený a nedostatočne prebádaný. Sme preto radi, že je to práve naša fakulta, ktorá sa v rámci stále prebiehajúceho projektu VEGA Katolícka literatúra v stredoeurópskom priestore venuje výskumu v danej oblasti. Zborník, ktorý bude výstupom z tejto konferencie, rovnako prispeje k rozšíreniu poznatkov o osobnostiach sústreďujúcich sa okolo postavy Rudolfa Dilonga, ako aj o ňom samotnom.
 
Mgr. Hana Guzmická a Mgr. Lenka Tkáč-Zabáková
Interné doktorandky ÚSJK FSŠ UKF v Nitre
Fotografie: Mgr. Andráš Kelemen a Mgr. Adriena Horváthová

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah