Kuniak cena2016 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
Cena KNS pre Juraja Kuniaka

V Zichyho paláci v Bratislave odovzdala Asociácia organizácii spisovateľov Slovenska výročné ceny jednotlivých členských organizácií aj Cenu AOSS. Jej laureátom sa stal Jozef Leikert. Cenu Klubu nezávislých spisovateľov získal Juraj Kuniak za básnickú zbierku Za mestom.  Laudatio na laureáta predniesla predsedníčka poroty Ceny KNS Jana Kuzmíková. Publikujeme jej text a srdečne klubovému kolegovi Jurajovi Kuniakovi k Cene KNS blahoželáme.  

V básnickej zbierke Juraja Kuniaka Za mestom rezonujú bytostné piliere humanity: láska, láskavosť, súcit, viera, pokora i nádej. Je to krehká, ale zároveň filozoficky hĺbavá lyrika o prastarých prírodných koreňoch človeka aj jeho kultúrnom prekonávaní samého seba. A rovnako je aj o človeku, ktorého presahuje a zároveň postihuje jeho vlastná civilizácia. Všade „za mestom“, kam vkročí ľudský tvor, sa prejaví Boh, ale aj ľudská bohorovnosť. Už neplatí, že aký je človek, jeho osobná kultúra, taká je aj príroda, v ktorej by rád žil, kam by sa rád navrátil ako partner. Anonymná civilizácia sa stala súčasťou aj sveta „za mestom“, ťaží prírodu i človeka, lebo často len ťaží z prírody aj človeka.

Juraj Kuniak žije v horskej osade Kordíky. Ekologicky aj empaticky vníma premeny, ale i žalosti prírody a nevyhýba sa ani záchvevom i tichým výkrikom a žiaľom ľudskej duše. V jeho výbornej poézii nie je ani slovo navyše. Veď čo pridať k tomu, že veční milenci, „život a smrť/ kráčajú za mesto ruka v ruke“? V rámci tejto nemennej pravdy sa v prvej časti zbierky s názvom Stratený vo veľkosti neba deje „mlčanie z nevyslovených slov“, ktoré „čakajú na milosť, že niektoré z nich platí“. Lenže v nížinách „nezaznie takmer nič, ani ozvena“, a človeku, synovi, „stratenému vo veľkosti neba“, neostáva iné, iba pokúšať sa ísť ďalej sám so sebou.

Straty môžu oslobodiť k letu, a tak je to aj v druhej časti Kuniakovej zbierky s názvom Zrastený s krídlom. Z veršov v druhej polovici zbierky presakuje prirodzená úcta k existencii, ľudská spolupatričnosť, túžba, láska, aj zviazanosť človeka s celým živým svetom, prírodným dianím. Stotožniť sa s výtvarne videným obrazom, v ktorom je všetko, porozumieť mu univerzálne, sa dá „v jazyku zrozumiteľnom len raz“. Čitateľovi sa pripomínajú jeho okamihy existenciálneho precitnutia také živelne prenikavé ako predjarie. Vďaka tomu je motív ozveny už iný ako v prvej časti zbierky: „Nie vždy,/ iba na určitom mieste,/ určitým smerom// možno dosiahnuť/ozvenu krajšiu/ako volanie.“

Juraj Kuniak je autorom a spoluautorom 15 kníh poézie i prózy. Útla, ale koncepčne premyslená a vypointovaná knižka Za mestom sa medzi nimi nestratí. Naopak, Kuniakova poetika je obohatením aj súčasnej slovenskej poézie. V jeho neokázalých veršoch sa sústreďuje vedomie nadčasových zákonitostí, univerzálnej spoluúčasti, túžba po súdržnosti človeka s jeho rodinou a celým svetom, a aj napriek zložitým a tiesnivým motívom vyžaruje z knižky príjemná energia, ktorej zdrojom je jasnozrivosť. Tak vzniká múdra a cenná poézia.
 
Jana Kuzmíková

Prečítajte si :
Juraj Kuniak: Za mestom Levoča, Modrý Peter 2015
Básnikova autentická pravosť a autorská úprimnosť
Jubilujúci básnik, prozaik a prekladateľ Juraj Kuniak (1955) namiesto bilancovania zvolil možnosť tvorivého napredovania. Aktuálnou básnickou zbierkou Za mestom docielil presvedčivý výkon, ašpirujúci na popredné miesto v súčasnej slovenskej poézii. Básnické texty sa vyznačujú kompozičnou stmelenosťou, koncentrovanosťou výrazu a metaforickou zrozumiteľnosťou.
Priliehavý titul z vyprofilovanej levočskej edície Mušľa predznamenáva osobitý charakter, hĺbku a predovšetkým lokalizáciu Kuniakovho tvorivého záujmu. Mimomestský priestor stelesňuje estetické východiská, ako aj dominantný uhol pohľadu...

Juraj Kuniak: Za mestom Levoča, Modrý Peter 2015
Juraj Kuniak sa v roku 2015 autorsky podieľal už na vzniku knihy Krajina vo mne, ktorá priniesla päť výpovedí o krajine a krajinách, ktoré sa stali súčasťou pamäťového miestopisu i cestopisu výtvarníkov Rastislava Biarineca a Jána Kudličku, poetky Mily Haugovej a Kuniakovho básnického druha Rudolfa Juroleka.
V tridsiatke krátkych básní, ktoré tvoria obsah novej Kuniakovej zbierky Za mestom sa autor priveľmi nevzdialil od svojho vnímania a prežívania krajiny, ktorou je už desaťročia obklopený v osade Kordíky, kde žije so svojou rodinou. Tu v roku 1992 založil i vydavateľstvo Skalná ruža, ktoré sa aj "v búre dni" i rokov dokázalo udržať na knižnom trhu a obhájiť svoj...
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah