Fra_Ang_2022 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
KBS ocenila osobnosti kultúry cenou patróna umelcov Fra Angelico, medzi nimi aj dvoch členov KNS
Bratislava 24. mája 2022 (TK KBS) — Cenu patróna umelcov Fra Angelico si v Primaciálnom paláci v Bratislave prevzali ďalší laureáti v oblasti slovesného, výtvarného a hudobného umenia a tí, ktorí sa vo svojej tvorbe i práci mimoriadne pričinili o rozvoj kresťanskej kultúry na Slovensku. Ocenila ich Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorú vedie ordinár Ozbrojených zborov a ozbrojených síl SR Mons. František Rábek. Medailu s vyobrazením patróna umelcov s diplomom udelil oceneným biskup Rábek. Na slávnosti, ktorá sa konala po 20-krát, sa zúčastnil zástup osobností z oblasti cirkevného, kultúrneho a spoločenského života, ako aj známi a priatelia ocenených. Oceňovaniu predchádzala svätá omša za umelcov.
V oblasti hudobného umenia cenu za tento rok získala dramaturgička Alžbeta Rajterová, kňaz a muzikológ Rastislav Adamko a dirigentka Lucia Lovašová. Za prínos v oblasti výtvarného umenia cenu udelili výtvarníčke a sochárke Andrei Čepiššákovej, akademickému maliarovi Ondrejovi Zimkovi a textilnej výtvarníčke Jane Zaujecovej. V oblasti slovesného umenia cenu získali geodet a básnik Erik Ondrejička, dramaturgička Beata Panáková a básnik Ireney Baláž. Za prínos do kresťanskej kultúry mimoriadne ocenili in memoriam Juraja Chovana-Reháka, Martina a Soňu Laukovcov a architekta Michala Bogára.
Cena Fra Angelico, ktorú Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS ju udeľuje popredným umelcom, vedcom a teoretikom, je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi. Odkazuje na talianskeho maliara a dominikánskeho kňaza, ktoré vyhlásil za blahoslaveného Ján Pavol II. (v októbri 1982).
Fotografie: Peter Zimen, TK KBS
Správa Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska prináša aj laudáciá na ocenených umelcov. Správu publikujeme s povolením Tlačovej kancelárie a plné znenia laudácií možno nájsť na tomto linku
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah