IreneyBalaz - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Ireney Baláž: Čas hmatu (ako voňajú sny)
Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava 2016

Po zbierkach Fresky, Anatómia smädu a Prierez tmou, v ktorých dominuje meditatívnosť a hľadanie často nezbadaných, no neopakovateľných okamihov ľudskej existencie, prichádza Ireney Baláž s novou, opäť útlou básnickou knihou Čas hmatu. Okrem podtitulu Ako voňajú sny čitateľa hneď výrazne osloví aj sugestívna obálka knihy s reprodukciou fragmentu mramorovej skulptúry francúzskeho sochára Auguste Rodena, na ktorej z prahmoty sa vynárajúca štíhla mužská ruka jemne zviera nahé ženské telo. Ďalšie fragmenty Rodenových diel sprevádzajú potom celú zbierku a hold Rodenovi vyjadril autor  aj v osobitnej básni Monolit. „ Žena – socha, / dláto – muž...

Ireney Baláž je dlhé roky prítomný v slovenskej literatúre ako publicista, recenzent, esejista i organizátor literárneho života (bol tajomníkom, neskôr predsedom Slovenského centra PEN, je dlhoročným členom KNS), publikoval recenzie a kritiky v Slovenských pohľadoch, Literárnom týždenníku, Knižnej revue a osobitne významnou kapitolou v jeho tvorovej biografii je v Dotykoch publikovaný hudobný cyklus o blues a rock-and-role. Kritik Igor Hochel o novej zbierke na záložke knihy uvádza, že aj tu nachádza čitateľ verše, príznačné pre jeho predchádzajúcu básnickú tvorbu – „záujem o transcedentné rozmery ľudského bytia i texty inšpirované drobnými zážitkami, ktoré patria do tzv. poézie všedného dňa“ a „ v iných básnik zasa v podobe narážok reaguje na aktuálne spoločenské otázky.“ Takými sú v zbierke napr. básne Superstár či Masochizmus papiera či šušťanie bankoviek.

Spomenutá sugestívna obálka aj celkový graficky dizajn zbierky je dielom grafika Petra Lajčáka. So súhlasom autora publikujeme zo zbierky báseň Júl 01: 20 SEČ 2012
   
Júl 01: 20 SEČ 2012    
  
Pustý a zabudnutý svetelný lúč z môjho okna
sa nesie nad nočným veľkomestom
ktoré momentálne dýcha teplom
pachom
a zmesou roztúžených, odpočívajúcich
tiel
            
V podstate som sa nedostal
k myšlienam...  
k ich odomykaniu
k tej tajnej zásuvke podvedomia
... K tomu Tajomstvu snov.      
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah