Lichnerova Krakov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Šesť týždňov v Krakove

Prozaička a esejistka Rút Lichnerová sa od 1. mája do 12. júna zúčastnila Vyšehradského literárneho programu v Krakove. Po návrate z tohto autorsky obohacujúceho pobytu sa s nami kolegiálne podelila o svoje pobytové poznatky a skúsenosti.

Šesťtýždňový pobyt sa stal pre mňa príležitosťou vstúpiť do kultúrneho a intelektuálneho priestoru tohto historického mesta, obohatiť sa jeho duchovnými plodmi aj príležitosťou prezentovať tu svoju tvorbu. Bol to intenzívne prežitý čas vyplnený spoznávaním a stretnutiami s osobnosťami umeleckého aj akademického Krakova, nadviazaním pracovných kontaktov, aj tvorivou prácou vo Villa Decius, ktorá mi poskytla dostatok priestoru na tvorivé sústredenie. V Laski-House -- Villa Decius som pracovala na textoch do pripravovanej knihy, ktorá bude o vnútorných prepojeniach s tvorivými osobnosťami, s ktorými som sa stretla, o ich vnímaní umenia, o osobitostiach procesu tvorby, ale aj o situácii človeka postaveného tvárou tvár dobe a spoločenským podmienkam, v ktorých sa nachádzal či nachádza. V Krakove som písala kapitolu Kľúče k textu sú v texte o tvorbe Ivana Kadlečíka a o listoch, ktoré mi napísal, aj kapitolu Villa Decius, o inšpiratívnych podnetoch z umeleckého Krakova, napr. o pozoruhodnej výstave z maliarskej tvorby Evy Kuryluk Nesnívaj o láske, ako aj o prienikoch do stredoeurópskeho kultúrnohistorického priestoru, ktorý býval vždy viac či menej uvedomovanou súčasťou môjho tvorivého sveta.

V rámci programu Crowd, v ktorom účinkovalo osem spisovateľov z rôznych krajín, ktorí prechádzali Európou na literárnom minibuse, som predstavila svoj posledný román Hostina. Je to román, ktorý je reakciou na súčasnú situáciu na Slovensku, v mnohom podobnú situácii v iných postkomunistickým krajinách. Z Hostiny som čítala 3. júna 2016 v Café Szafé (spoločne s účastníčkami Vyšehradského programu Bernardett Morsányi z Maďarska a Petrou Hůlovou z Česka) a nasledujúci deň v kaviarmi Massolit Books (spoločne s Alenom Meškovicom z Dánska, Anjou Golob so Slovinska, Harrim Hertellom z Fínska, Ianom de Toffoli z Luxemburska a s Rufus Mufasa z Veľkej Británie). Iniciátorkou zapojenia sa do programu CROWD a organizátorkou zo strany Vyšehradskej štvorky bola Malgorzata Rózańska, vďaka ktorej sa mohli uskutočniť autorské čítania aj stretnutia so spisovateľmi z literárneho minibusu, ktorý vyštartoval z Fínska a smeroval na Cyprus. Krakov bol jednou z dvadsiatich piatich zastávok, na ktorej sme sa k cestujúcim spisovateľom pridali aj my, čo sme boli na pobyte z Villa Decius.

Počas pobytu v Krakove som nadviazala spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku, s jeho generálnym tajomníkom dr. Ľubomírom Molitorisom. Naše stretnutia sme venovali rozhovorom o živote Slovákov v Poľsku, situácii v slovenskej literatúre, jej prekladaniu do poľského jazyka a vydavateľskej práci Spolku Slovákov v Poľsku. V júlovom čísle ich kultúrno-spoločenského časopisu Život, vyjde rozhovor Literatúra je umením, ktorý som poskytla šéfredaktorke časopisu Agáte Jendžejčíkovej. Časopis Život v najbližších číslach prinesie ukážky z mojej novely Rieka Príbeh bielej, ružovej a tyrkysovej, ktorá v dobe svojho vzniku výrazne bodovala v čitateľskej ankete Knižnej revue Kniha roka.

Počas pobytu som nadviazala kontakty s profesormi a pedagógmi Inštitútu slovanskej filológie Jagelonskej univerzity. S prof. Mariou Papierz, vedúcou vedeckou osobnosťou tohto inštitútu, odborníčkou na teóriu a prax prekladu, sme sa venovali analýze prekladu môjho textu v čerstvo vydanej Antológii slovenskej prózy Portrety z bliska (Abilion, Rzesów, 2016) a problematike prekladov textov z románu Hostina do poľského jazyka. S Barbarou Suchoń - Chmiel sme sa venovali širším kontextom poľskej i slovenskej literatúry. 7. Júna 2016 som sa stretla na pôde Jagelonskej univerzity so študentmi Inštitútu slovanskej filológie, kde som predstavila svoje knihy Slepá rybka, Anna Regina a Hostina. Stretnutie moderoval Rafal Majerek, ktorý sa venuje súčasnej slovenskej literatúre. Študenti aj pedagógovia prejavili záujem prekladať poviedky a novely z rôznych období mojej literárnej tvorby. V tomto období sa do poľského jazyka prekladajú texty z románu Hostina na literárny festival Měsíc autorského čtení, na ktorý ma pozvalo české vydavateľstvo Větrné mlýny. (V rámci festivalu budem čítať v Brne, Wroclave, Ostrave a v Košiciach.) Spoločenstvo Villa Delius pripravuje preklad textu z Hostiny do audioknihy. Na autorské čítanie v programe Crowd zabezpečilo preklad ukážky z tohto románu do angličtiny, ktorý v Café Shafé interpretovala Slovenka Monika Buknová, ktorá je študentkou a zároveň herečkou v anglickom divadle v Krakove.
Poďakovanie patrí Vyšehradskému fondu za udelené štipendium a za vzácnu príležitosť tento pobyt absolvovať, ako aj hostiteľskej Spoločnosti Villa Decius za vytvorené podmienky k práci na mojich textoch aj za vzácnu príležitosť zapojiť sa do medzinárodných aktivít literárneho Krakova. Vysoko oceňujem prístup ľudí zo Spoločnosti Villa Decius, ktorí prispeli k naplneniu cieľov pobytu a vytvorili priateľskú tvorivú atmosféru.

Rút Lichnerová

Foto vľavo: Rút Lichnerová v diskusii po autorskom čítaní v krakovskom Café Shafé
Foto vpravo : Program Crowd v Krakove 3. - 4.6.2016
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah