Erik_jedinaveta - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Erik Ondrejička: Za jedinou vetou
(vyd. Ikar, 2020. Ilustrácie Karol Felix)

Jeden z najvýznamnejších básnikov súčasnej strednej generácie Erik Ondrejička sa vyprofiloval na básnika filozofa, no vo svojej tvorbe sa často venuje aj večnej téme partnerskej lásky.
 
Na prstoch mi nosíš teplé konce snov a ty si v nich prvou slepou pocestnou...“
 
Vo vydavateľstve Ikar vydal výber z Ondrejičkovej ľúbostnej poézie, ktorý v siedmich poetických celkoch reflektuje jej podoby od prvých čistých pocitov až po lásku, ktorá spolu s partnermi starne. Výber obsahuje 73 básní, a aj keď  prevažná väčšina z nich je výberom z prechádzajúcich básnických zbierok autora, nová kniha obsahuje aj báne tu publikované po prvý raz.
 
 Knihje je esteticky výnimočne spracovaná, bohato ilustrovaná podmanivými kresbami kombinovanej techniky od Karola Felixa. Publikáciu dopĺňa doslov Jána Buzássyho.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah