Beno Trencin - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Život s kufrom v trenčianskej knižnici

Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne sa v spolupráci s Literárnym klubom Omega uskutočnila 5. mája 2016 prezentácia dvoch nových kníh Jána Beňa: románu Život s kufrom a diela určeného detskému čitateľovi Timotej a pradedo.

Obe knihy sme už predstavili na našej webovej stránke a stali sa aj predmetom kritickej reflexie na klubovom stretnutí v januári 2016. Trenčianskemu publiku román Život s kufrom predstavil Rudolf Dobiáš a knihu Timotej a pradedo priblížila vo vnímavej a (zaslúžene) ematickej interpretácii moderátorka prezentácie a členka Literárneho klubu Omega Janka Poláková. Podujatie spestrilo vystúpenie začínajúcich umelcov, žiakov trenčianskej hudobnej školy Karla Pádivého. Zväčša dosť konvenčné uvedenie nových kníh do literárneho a čitateľského povedomia sa teraz vďaka moderátorke, ktorá sa dôkladne oboznámila s oboma dielami, udialo netradičným, ale zároveň zmysluplným spôsobom: posypaním lipovým kvetom, ktorým sa liečil hrdina románu Juraj Belaj a kvetmi sedmikrások, čajom z ktorých prekvapil pradedo svojho pravnuka Timoteja.

K peknému stretnutiu zaujímavou diskusiou inšpirovanou rozporne vnímaným obdobím päťdesiatych rokov minulého storočia prispeli viacerí členovia, presnejšie členky Literárneho klubu Omega. Keďže tento rok klub vstúpil už do dvadsiateho ročníka svojej úspešnej existencie, pripájame aspoň pár informácii o jeho činnosti: má niekoľko desiatok členov s hlbším vzťahom nielen k literatúre, ale i výtvarnému umeniu, hudbe, aj keď prevažujú píšuci autori. Medzi jeho zakladateľov patri aj Rudolf Dobiáš a súčasným členom je náš ďalší klubový kolega Štefan Kuzma. Klub spolupracuje s Miestnym odborom Matice slovenskej a od vzniku ho vedie člen Spolku slovenských spisovateľov Ján Maršálek. Okrem pravidelných stretnutí nad vlastnou novou tvorbou sa jeho členovia podieľajú ako porotcovia i účastníci viacerých regionálnych literárnych súťaží i na celoslovenskej súťaži Jozefa Braneckého, ktorého život a tvorba je tiež trvalo spojená s trenčianskym regiónom. Pohľad na tvorbu členov klubu priniesol aj vlani vydaný zborník Slovo dokorán. Vyšiel s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčín a graficky ho dotvoril člen klubu, výtvarník a známy keramikár Ján Hubinský.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah