Brno_Kroatisti - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
VI. akademické kroatistické stretnutie v Brne
V dňoch 26. – 28. marca 2018 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike konalo VI. akademické kroatistické stretnutie, na ktorom sa zúčastnil aj člen Klubu nezávislých spisovateľov AOSS Zvonko Taneski, docent z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, s prednáškou Exil ako stav interpretácie v esejach Dubravky Ugrešićovej. Kroatistické stretnutia v Brne už tradične organizuje Seminár juhoslovanských filológií a balkanistiky Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.
Náplňou kroatistických stretnutí v Brne sú prednášky, semináre a dielne zahraničných a domácich odborníkov, primárne určené študentom kroatistiky a balkanistiky, tiež sprievodný kultúrny program pre širšie publikum (autorské čítania, filmové projekcie, koncerty, výstavy alebo predstavenie nových kníh spojených s chorvátskou kultúrnou problematikou a prostredím).
Okrem Zvonka Taneského s odbornými prednáškami vystúpili univerzitná profesorka a literárna vedkyňa Perina Mejić z Bosny a slovinský historik a filológ Oliver Pejić.  Na záver podujatia bola pokrstená akademická publikácia Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII (Moravské zemské muzeum – Ústav slavistiky FF MU, Brno, 2017), v ktorej svoj príspevok uverejnil tiež doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD. Je to zborník príspevkov z VII. medzinárodného balkanistického sympózia v Brne, ktorý predstavil doc. Václav Štěpánek z FF MU.     
(Z. T.)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah