Uherik_zrnka - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Anton Uherík: Zrnká poznania
(vyd. Verbis, 2020)
Autor knihy pri spracovaní témy vychádza z nespochybniteľného faktu, že človek je ľudský génius disponujúci geneticky takým poznávacím a tvorivým potenciálom, ktorý mu umožnil a stále umožňuje tvoriť ľudskú civilizáciu a kultúru.
 
Ľudská bytosť má však ešte jednu zaujímavú vlastnosť, a tou sú jeho ambície poznávať a poznať aj také veci, ktoré sú pre neho nepoznateľné. Je to spôsobené tým, že stále je iba človekom s obmedzenou poznávacou výbavou, ktorá ho v poznávaní limituje, preto jeho (naše) poznanie nie je a nebude nikdy úplné, ale iba čiastkové. Práve preto ho autor knihy nazval zrnkami poznania.
 
Tieto zrnká sa týkajú hlavne poznania Vesmíru a poznania ľudskej psychiky a ľudského mozgu. Tieto zrnká (toto poznanie) sú oveľa väčšie vo fyzike, matematike, biológii a chémii. Veď preto sme svedkami toho, čo dnes nazývame civilizáciou 21. storočia.  Chcenie nemožného – poznať nepoznateľné – je a bude u človeka stále prítomné, zostane aj naďalej tým povestným čarom nepoznaného. Je však potešiteľné, že všetky  tieto obmedzenia v ľudskom poznaní nie sú prekážkou toho, aby človek poznal, čo je ľudské šťastie.
 
Kniha je ilustrovaná výtvarnými dielami už nežijúceho Martina Benku, s ktorým autor knihy v roku 1954 písomne komunikoval, a touto ilustráciou si uctil jeho pamiatku.
 
Obsah knihy:  Prológ – Umenie a poznanie, Zrnká poznania o Vesmíre, Zrnká poznania o človeku, Zrnká poznania o civilizácii, Zrnká poznania o mocenských inštitúciách, politike a vládnutí, Epilóg – Zrnká poznania a budúcnosť.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah