Kassovicova_Pastier - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Spomienka na Olega Pastiera aj rozhovory o tvorbe
V poslednú marcovú stredu (28. 3. 2018)sme sa opätovne stretli. Naše rozhovory o najnovšej či nedávnej tvorbe boli poznamenané smútkom za kolegom Olegom Pastierom, s ktorým sme sa rozlúčili v piatok 23. 3. 2018. Spomienka na neho odznela z úst Jána Zambora a prítomní si ho uctili i minútou ticha.
Jeho pamiatku sme si uctili ako zvyčajne – prácou, ktorá bola taká typická i pre neho...
Prvým hodnoteným dielom bola zbierka poviedok Jozefa Špačka Pascalov tieň (2017), v ktorej sa opieral aj o svoje skúsenosti pedagóga strednej školy. Odborný komentár Igora Hochela vyzdvihoval nielen prepojenie tém s osobnými a životnými skúsenosťami J. Špačka, ale aj ich intertextuálnu rovinu, v ktorej sa „pohrával“, ironizoval či skrýval večné vedecké či zvykové pravdy. Diskusia sa zameriavala na ironické, humorné i vážne vrstvy diela.
Druhým hodnoteným dielom bola próza Archa Dany Podrackej (2017,) určená najmä tínedžerom. V nej nanovo prerozprávala 80 príbehov zo Starého a Nového zákona. V odbornom komentári Mily Haugovej odznelo veľmi veľa pozitív, ale aj základné otázky o odvahe D. Podrackej písať o zvolenej téme, či otázky smerujúce k spôsobu výkladu príbehov a prepojenia s obrazovým materiálom. Diskusia sa zamerala na náročnosť interpretácie príbehov, ich kánonickú rovinu či spôsob výberu ilustrácií.
Dagmar Inštitorisová
Autorka fotografií: Judita Kaššovičová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah