Straka_Spievam - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Tomáš Straka: Spievam
(vyd. FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2020. Ilustrácie Helmut Bistika)

Kniha básní a slamov Spievam je knihou zrodenou z tohto, a do tohto zvíchreného, neistého času. Tomáš Straka v nej prehovára priam prorocky, ako hlas volajúceho na púšti, burcujúci a prelamujúci tvrdé krovky ľudskej ľahostajnosti a otupenia. Takáto je báseň Ján a Martina, ktorá zaznela na protestoch Za slušné Slovensko a pri odhalení pamätníka moderným mučeníkom tejto doby. Básnická reč knihy je provokatívna, drásavá, nepočúva sa ľahko, jej melódia bola ukutá na horúcich pódiách slam poetry.
 
Škola živého poslucháča naučila básnika priniesť kožu na trh a nepredať ju lacno, naučila ho hovoriť, čo povedať treba, a to aj vtedy, keď si za úprimnosť odnášal nevraživosť a nepochopenie. Básnická kniha Spievam je angažovanou literatúrou v najlepšom význame slova, znie dobre na námestí, bráni slobodu a pripomína jej cenu. Jej autor ako beatnický rebel demaskuje duchovnú vyprázdnenosť elít a napriek anarchickému eklekticizmu je nesmierne presný a dôsledný pri obrane práva tvoriť, žiť a milovať. Hovorí ako ten, ktorý sem neprišiel na to, aby ho ľudia mali radi, ale aby im povedal pravdu.

Ján Gavura

Web vydavateľa: www.myface.land
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah