Klub_dec2017 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Dve nové knihy a tri prémie na decembrovom klubovom stretnutí

Ostatné tohtoročné stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov sa uskutočnilo 20. decembra 2017 v komornom prostredí Artotéky Mestskej knižnice v Bratislave a predstavili sme dve nové diela našich členov: básnickú zbierku Martina Vlada Zväčšovanie priestoru a súbor esejí, článkov a úvah divadelnej teoretičky a kritičky Zuzany Bakošovej Hlavenkovej Čas činohry našich čias. Reflexiu o Vladovej zbierke predniesol jeho košický „spolupútnik“ , básnik a prozaik Peter Bíly. Ako poprednú teatrologičku, autorku početných divadelných štúdii, publikovaných v rokoch 1990 – 2014 predstavil Zuzanu Bakošovú Hlavenkovú prof. Karol Horák. Oba príspevky budeme publikovať v rubrike Kritické reflexie.

Súčasťou klubového stretnutia bola aj odovzdanie Prémii KNS za rok 2016, ktoré sa uskutočnilo v známej bratislavskej kaviarni Grémium (obohatené i o tradičnú vianočnú kapustnicu). Klubová porota v zložení Igor Hochel (predseda), Dagmar Inštitorisová a Anton Baláž rozhodla udeliť tri prémie:
Martinovi Vladovi za básnickú zbierku Zväčšovanie priestoru (viac o autorovi tu)
Jánovi Beňovi za prózu Stratená romanca (viac tu)
Jánovi Zamborovi na odbornú monografiu Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách (viac tu)
Laureátom Prémii Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2016 srdečne blahoželáme. O všetkých ocenených dielach sme už po ich vyjdení priniesli informácie na našej stránke v rubrike Nové knihy.
 
Zavŕšením klubového stretnutia bolo blahoželanie Jánovi Zamborovi, básnikovi, literárnemu vedcovi , prekladateľovi a vysokoškolskému pedagógovi k sedemdesiatke. Za všetkých kolegov jubilanta pozdravila predsedníčka klubu Dagmar Inštorisová a odovzdala mu krásnu, pestrú a mnohofarebnú kyticu – ako symbol jeho rovnako krásneho, pestrého a mnohožánrového literárneho a vedeckého diela.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah