Dobias_prezent - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Rudolf Dobiáš so svojou poéziou pred trenčianskym a bratislavským publikom

V rozmedzí dvoch poveľkonočných dní, v utorok 18-teho a vo štvrtok 20-teho apríla 2017 sa zišli čitatelia i priatelia Rudolfa Dobiáša, aby sa zoznámili s výberom z jeho básnickej tvorby, ktorá vyšla vo vydavateľstve HLBINY pod názvom Noci a dni. Prvé stretnutie sa uskutočnilo vTrenčíne, v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja, druhé v Bratislave, v Quo Vadis, dome katolíckej evanjelizácie, napojenom na Kostol sv. Trojice.   
 
Stretnutia sa uskutočnili bez autora, ktorý sa pre zdravotné problémy nemohol na týchto podujatiach  zúčastniť. Jeho životný osud i doterajšia básnická tvorba boli na nich  napriek tomu naplno a naživo prítomné: najskôr cez sugestívne rozhlasové vyznanie jeho jáchymovského spoluväzňa Antona Srholca o jeho poézii i ľudskej nezlomnosti, podrobné predstavenie obsahu knihy jej editorom Antonom Balážom, rozprávanie vydavateľky Gabriely Smolíkovej-Némethovej o spolupráci s autorom na doteraz vydaných 11 knižných dielach v ich vydavateľstve, a rovnako rozprávanie grafika a ilustrátora Jozefa Vydrnáka, dlhoročného priateľa, ktorého tvorba sprevádzala vydanie viacerých Dobiášovych básnických zbierok. Zavŕšením prezentácie Nocí a dní v Trenčíne bolo autorove čítanie z vlastnej tvorby prostredníctvom zvukového záznamu na CD nosiči, ktorý bol súčasťou knihy rozhovorov autora s Antonom Balážom Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci. Zazneli básne Neodoslaný list, Čakajúca a Kam odchádzate jáchymovskí chlapci – básne, ktoré silou svojou umeleckej výpovede a autentickosťou autorského zážitku už dnes patria do zlatého fondu modernej slovenskej poézie. K úspechu podujatia v Trenčíne prispela aj jeho moderátorka Janka Poláková, ženské spevácke trio Krajka a organizátor podujatia Trenčianske osvetové stredisko.   
V Bratislave sa do predstavenia Dobiášovej básnickej tvorby zapojil aj literárny kritik prof. Ján Zambor, ktorý svoj názor na autorovu básnickú tvorbu vyjadril aj vo viacerých kritických reflexiách. Aj tu zdôraznil, že viaceré jeho básne majú výrazný spirituálny rozmer a ukazujú, že to bola práve viera, ktorá mu pomohla prejsť najťažšími životnými skúškami. Zopakoval, že „prítomnosť Rudolfa Dobiáša v slovenskej literatúre je nehlučná, jeho špecifické miesto v nej je však zreteľné.“ V Quo Vadis  poézia autora Nocí a dní zaznela v pôsobivej interpretácii známeho recitátora a člena činohry SND Štefana Bučka. Vo vlastnom výbere básní sa sústredil na komorný až intímny rozmer Dobiášovej poézie. Na záver bohato navštíveného večera zaujalo vystúpenie Františka Mikloška, ktorý povedal, že slovenská spoločnosť je stále vnímavejšia na to, ako Dobiáš vo svojom diele predstavuje roky neslobody, prepája svoju osobnú skúsenosť s osudmi ľudí prenasledovaných komunistickým režimom. Svedčia o tom nové vydania jeho diel, ich priaznivé kritické i čitateľské prijatie, aj skutočnosť, že sa za ne získal Cenu Ústavu pamäti národa, Cenu ministra kultúry SR, prestížne ocenenie pre politických väzňov Post Belum i štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy, ktoré mu udelil prezident republiky. Za výraz takého spoločenského prijatia označil aj tohtoročné návrhy na udelenie Nobelovej ceny za literatúru od Klubu nezávislých spisovateľov a univ. prof. Tibora Žilku.

Na bratislavskej prezentácii sa zúčastnili viacerí Dobiášovi kolegovia z Klubu nezávislých spisovateľov i nová predsedníčka klubu prof. Dagmar Inštitorisová.

Atmosféru i účastníkov oboch prezentácii približujú aj fotografie Miroslava Dobiáša.

Anton Baláž
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah