Klub12018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Januárové klubové stretnutie – nové knihy, aj spomienka

Prvé  stretnutie Klubu nezávislých spisovateľov v roku 2018 sa uskutočnilo v posledný januárový deň v hudobnom štúdiu Mestskej knižnice v Bratislave sa začalo spomienkou na našich nedávno zosnulých klubových kolegov Jozefa Marušiaka (skonal v Bratislave 7. januára 2018 vo veku 85 rokov) a Jozefa Bžocha (skonal v Bratislave 11. januára 2018 vo veku 91 rokov). Patrili k zakladajúcim členom nášho klubu. Uctili sme si ich pietnou minútou ticha.
V tradičnej štruktúre programu sme si predstavili nové diela dvoch našich kolegov - Antona Uheríka a Evy Maliti Fraňovej. Reflexiu na knihu Antona Uheríka Dotyky s vedou s osobným akcentom predniesla Judita Kaššovicová, autor predniesol verše a pripomenul čriepky zo svojho pracovného života vedca-psychológa, ktoré tvoria podstatný obsah jeho knihy.
Eva Maliti Fraňová sa prezentovala pôvodinou – novým románom Kustódi/Arianina kniha a prekladom knihy Večer u Claire od ruského autora Gajta Gazdanova (súpútnika Vladimíra Nabokova) – reflexiu na obe predniesol profesor Tibor Žilka.
Kritické reflexie budeme publikovať.
Prítomní členovia zvolili Evu Maliti Fraňovú a Ľubicu Suballyovú za členky výboru KNS. Ľubica Suballyová bude zároveň editorkou webového sídla KNS.
(Ľ. S.)
Fotografie: Igor Hochel
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah