Strauss Vieden - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O Pavlovi Straussovi vo Viedni
V rámci reprezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v čase, keď Slovenská republika vedie Európsku úniu, organizovala Mária Bátorová v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni prezentáciu celovečerného programu o lekárovi a spisovateľovi Pavlovi Straussovi.

Program v Slovenskom inštitúte pozostával z prednášky, ktorá sumarizovala výsledky výskumu Márie Bátorovej publikované v prvej vedeckej monografii o tomto vzácnom spisovateľovi pod titulom Paradoxy Pavla Straussa ( Bratislava: Petrus 2006). Referát bol popretkávaný prednesom básní autora písaných po nemecky a publikovaných v medzivojnovom období v Prahe Die Kanone auf dem Ei a Schwarze Verse (Praha 1936/37) a zo zbierky Worte aus der Nacht, ktorá od roku 1940 ostala v rukopise a vďaka Karolovi Kubíkovi vyšla v roku 2001 dvojjazyčne. O slovenský preklad sa zaslúžil básnik Teofil Klas. Verše prednášal viedenský herec T. Kaup.
V druhej časti programu bola prezentácia knihy Die enge Pforte, ktorú editoval Tibor Žilka a mal k tejto knihe v rámci večera aj prednášku. Program uzavrel dr. Ján Gallik, ktorý referoval o činnosti Fakulty stredoeurópskych štúdií FFKF v Nitre, kde sa na odborných, interných aj medzinárodných, konferenciách duchovnej problematike zaoberá slovenskou literatúrou.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah