Balaz_cervenyrak - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O slovách čistých (aj) v Červenom raku

Nový román skúseného prozaika a nášho klubového kolegu Antona Baláža Povedz slovo čisté ( vydalo LIC 2017), ktorý v zložitom kompozičnom tvare prepája príbeh významnej matičnej osobnosti medzivojnového obdobia, literárneho vedca a básnika Štefana Krčméryho s osudom nastupujúcej literárnej generácie v krutých päťdesiatych rokoch uplynulého storočia vzbudil zaslúženú čitateľskú i kritickú pozornosť. Vydavateľ, autor i klub knihu doteraz predstavil na viacerých domácich i zahraničných literárnych podujatiach – o. i. na Bibliotéke i na slovenskom zastúpení SR v EU v Bruseli. A najnovšie i v Letnej čitárni U Červeného raka v Bratislave.

Podujatie sa uskutočnilo v podvečer 28. augusta 2018. Autora i jeho román predstavila literárna vedkyňa, klubová kolegyňa prof. Mária Bátorová. V úvode uviedla, že román okrem čitateľskej pozornosti získal i tri významné literárne ocenenia: cenu KNS, Cenu Literárneho fondu za rok 2017 i Cenu ministerky kultúry SR. Vo vzájomnom dialógu s autorom sa potom hovorilo o tvorbe príbehu, ktorý má výrazné historické a faktografické pozadie ( dianie v slovenskej literatúre po vynútenom i dobrovoľnom príklone k metóde socialistického realizmu, prístup ku Krčmérymu prevažne literárnovednému a kultúrnopublicistickému dielu, stretnutie s prostredím psychiatrickej liečebne v Pezinku, kde Štefan Krčméry prežil ostatné roky života a pod.). Pre prítomné publikum bola zaujímavá aj téma včlenenia osudu Rudolfa Dobiáša, dlhoročného jáchymovského väzňa do románu ako jednej z jeho výrazných postáv. Máriu Bátorovú zaujímal aj pomer fikcie a skutočnosti v iných Balážových románoch, konkrétne v románe Len jedna jar, ktorý sa odohráva v augustových dňoch roku 1968 a v tejto súvislosti jeho pohľad na postavu A. Dubčeka a jeho zobrazenie v súčasnej literárnej a filmovej tvorbe. Publikum autor zaujal i čítaním ukážok z románu a „rozkrytím“ inšpiračných zdrojov pri jeho tvorbe.    
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah