Kuzma Trnava - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Literárne novinky Štefana Kuzmu

V Trnave a Trenčíne sa uskutočnili prezentácie štyroch nových kníh Štefana Kuzmu - básnických zbierok Prelet, Do zbla, Tvár (ne)videného a románu Strom na konci ulice.
Trnavskí zájemci o Kuzmovu tvorbu sa stretli 24. novembra v štúdiu Divadla Jána Palárika. Podujatie malo podobu zaujímavého kriticko-autorského "trialógu", ktorý na divadlelnom javisku viedli spolupracovník Literárneho týždenníka Pavol Tomašovič, šéfredaktor Knižnej revue Radoslav Matejov a Štefan Kuzma, ktorý zároveň čítal zo svojich nových básnických zbierok. Podujatie, ktoré sa nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére hudobne spestrila Lucia Rakúsová s klavírnym sprievodom Gabriela Jonáša a záverečná autogramiáda.
V Trenčíne sa Štefan Kuzma predstavil 3. decembra 2015 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku a beseda sa konala v rámci cyklu Poznávajme Trenčanov. Autor si ako svojich literárnych hostí pozval klubových kolegov Rudolfa Dobiáša a Antona Baláža. Rudolf Dobiáš hovoril nielen o Kuzmových nových zbierkach, ale predstavil celú jeho doterajšiu básnickú tvorbu, ktorá vznikala po roku 1980, no vychádzať začala až od roku 2009 v knihách Mlčanie nepokoja a Prienik do ticha. Obsahovali vyše sedemsto básní, čo bol, zdôraznil Dobiáš " v slovenskej literatúre dovtedy naozaj ojedinelý úkaz " a konštatoval, že " Kuzmove básne sa podobali vodopádu, každá jeho kvapka bola iným príbehom, inou metaforou, iným skielkom z mozaiky básnikovho života". Anton Baláž o doterajšej prozaickej tvorbe Štefana Kuzmu konštatoval, že v nich dominuje autorské rozprávanie, bohatý metaforický jazyk a rozprávačská dynamika, ktorá zvyšuje ich čitateľskú príťažlivosť - a všetky tieto znaky nesie aj jeho nový román Strom na konci ulice, príbeh, v ktorom sa naliehavo ozývajú problémy, ktorými žije aj dnešná slovenská spoločnosť. Kuzmov konkrétny strom na konci jednej konkrétnej ulice v konkrétnom slovenskom meste je zároveň symbolickým stromom poznania stavu súčasnej európskej civilizácie. Označil román za príbeh s apelom a posolstvom, s ktorým sa treba oboznámiť. Aj v Trenčíne prezentáciu hudobne spestrili gitarista Peter Belák a dievčenské trio Krajka.
Literárny večer v Trenčíne sa uskutočnil v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov. Pozoruhodný analytický pohľad Rudolfa Dobiáša na Kuzmovu básnickú tvorbu publikujeme osobitne v rubrike Kritické reflexie pod názvom Trikrát Štefan Kuzma.
Krst knihy Štefana Kuzmu v Trenčíne. Zľava : spisovateľ Rudolf Dobiáš, riaditeľka knižnice Ing. Gabriela Krokvičková, moderátorka Janka Poláková, autor knihy Štefan Kuzma, a úplne vpravo spisovateľ Anton Baláž.


Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah