PredsedaAOSS - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Peter Juščák sa stal predsedom AOSS

Novým predsedom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) sa stal spisovateľ a publicista Peter Juščák, ktorý stojí na čele jednej jej organizácií – Obce spisovateľov Slovenska. Na čele AOSS vystriedal básnika Erika Markoviča. Rada AOSS zvolila Petra Juščáka na mimoriadnom zasadaní 16. novembra 2021.

AOSS združuje šesť spisovateľských organizácií – Klub nezávislých spisovateľov, Obec spisovateľov Slovenska, Slovenské centrum PEN, Klub spisovateľov literatúry faktu, Spolok maďarských spisovateľov na Slovensku a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
 
Nový predseda AOSS Peter Juščák plánuje zásadné organizačné zmeny v asociácii, a tiež má víziu podporiť postavenie literatúry a  zástoj literátov v spoločnosti. Pre Tlačovú agentúru SR sa vyjadril:
"Hlas spisovateľov v posledných rokoch neprimerane stíchol, najmä v médiách, ale aj v kultúrnom a spoločenskom prostredí. Spisovateľ je tvorcom hodnôt, ktoré ostávajú aj pre budúce generácie a bývajú ojedinelým svedectvom doby a jej ľudí. Preto sa pri obnove organizácie budem usilovať o jej dôstojné postavenie, silný humanistický a umelecký hlas, ako aj o výraznejšie postavenie jej členov a spolupracovníkov."
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah