Poetry_opposite - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Poetry opposite v letnej čitárni U Červeného raka

Poetry oppsite je formát s jasnou čistou myšlienkou, ktorá skrsla v mysli básnika: Nie vyhrotiť, či naopak otupiť, ale dať do dynamickej rovnováhy rozdiely veku, príslušnosti a vzdialenosti autorov a ich poetík.  
 
V spolupráci Európskeho domu poézie v Košiciach, Klubu nezávislých spisovateľov a Literárneho informačného centra v piatok 19. mája podvečer v čitárni U Červeného raka čítali svoje básne Dana Podracká a Dalimír Stano. Moderovala Zuzana Kuglerová. Niekoľko šansónov zaspievala Katka Feldeková. Diváci počúvali verše nielen v záhrade čitárne, ale aj z mosta pri Michalskej veži.
 
Slovo si nájde cestu k tým, ktorí hľadajú a to, koľkí ju našli hoci v jedinom verši, zostáva tajomstvom literatúry a písania.

Foto : Martin Chudík
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah