BalazKrcmery - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
Balážovo Povedz slovo čisté je tu

 
Životopisné knihy majú u členov nášho Klubu bohatú tradíciu. Anton Baláž - v tej svojej - pokračuje románovým spracovaním osudu Štefana Krčméryho (1892 - 1955) v knihe s názvom Povedz slovo čisté.

 
Život nášho významného básnika, literárneho historika, kritika, publicistu, prekladateľa, správcu Matice slovenskej a národného dejateľa, ktorý bol napríklad i jedným zo signatárov Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918 atď. však zachytáva na sklonku jeho života. Počas rokov, ktoré strávil v prvej polovici 50. rokov 20. storočia v psychiatrickej nemocnici v Pezinku.
 
O tom, prečo Anton Baláž knihu napísal a čo ho viedlo k voľbe života práve Š. Krčméryho sme sa mohli dozvedieť v utorok 4. júla od 17.00 hod. v predajni kníh Literárneho informačného centra, ktorú román vydalo. Prezentáciou knihy i autora v preplnenej predajni nás zasvätene sprevádzala jej editorka Margita Bíziková, ktorá si zvolila na čítanie tak humornejšie ako aj tragickejšie ladené ukážky z Balážovho románu. Koncepciu obálky predstavili aj dizajnéri knihy Dávid Koronczi a Martina Szabóová. Zdôraznili v nej hlavne jej prepojenie so životom Š. Krčméryho a názormi na zmysel života.
 
Kniha bola prezentovaná nielen za bohatej prítomnosti členov Klubu nezávislých spisovateľov, ale aj za prítomnosti riaditeľky Literárneho informačného centra Miroslavy Vallovej, vnučky Štefana Krčméryho Hely Čertíkovej, dcér prof. Matulaya Kataríny Géčovej a Márie Matulaovej, vedúcej knižnice v dnešnej Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku Soni Tomašovach, prof. Ladislava Kováča, ktorý viac rokov pôsobil v Pezinku ako klinický biológ a mnohých ďalších vzácnych osobností slovenskej literatúry.
 
text: Dagmar Inštitorisová, foto : Soňa Uríková, Ľubica Suballyová

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah