Labyr82020 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Živé slová a tóny poézie v smutnom lete

V opatrnom čase koronavírusovej pandémie, v jej miernejšej letnej expozícii, sa v podmanivom priestore letnej čitárne U červeného raka (prevádzkuje ju naša partnerská Mestská knižnica Bratislava) opäť konajú literárne stretnutia, čítačky a prezentácie. Pod patronátom majestátu Michalskej veže, a s podporou Fondu na podporu umenia, Klub nezávislých spisovateľov v prvom letnom podujatí zo série Labyrinty literatúry dňa 12. augusta 2020 uviedol štvoricu básnikov: mužskú trojicu tvorili básnici pochádzajúci z východného Slovenska -Ján Gavura (Prešov), Tomáša Straka (Košice, v súčasnosti Praha) a Erik Markovič (Spišská Nová Ves, v súčanosti Bratislava) a poetický štvorlístok dokreslila mladá dáma spoza hraníc – Thea Sedmidubskú z Prahy.
Skladba básnikov väčšieho vekového a najmä poetického rozptylu vytvorila azda nečakanú harmóniu: od tradičnejše básnickej výpovede (Ján Gavura), cez spievanú poéziu (Erik Markovič) až k slamovému prednesu v podaní Tomáša Straku a jeho hostky – presvedčivo výbušnej gymnazistky They Sedmidubskej.
 
Slová básne sú ako listy stromu. A práve strom bol neraz objektom i symbolom v prednesených básňach, možno nezámerne v tomto rôznorodom súbore básnikov/stromov v zmiešanom lese umenia. Atmosféra, ktorú vytvorili v Letnej čitárni U červeného raka bola oázou nádychu v časoch obmedzených umeleckých akcií.
Text a foto: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah