Uherik_genius - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
 
Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
 
Autor:  Anton  Uherík

 
 
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens.  Podľa  Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja,  čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu  začal reálny a  krutý život s prírodou, ale zároveň aj  symbióza s ňou.  Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.
 
Obsah knihy je zameraný nielen na Adama, ktorý v hebrejčine znamená človek - ľudská bytosť, ale aj na Evu, ktorá rovnako je človekom a ľudskou bytosťou.  A kniha zdôrazňuje, že tento človek je  aj jediným tvorcom ľudskej civilizácie.  Autor analyzuje človeka z hľadiska psychologického, filozofického a gnozeologického.  Vychádza z nesporného a nemenného  faktu, ktorý hovorí, že táto ľudská bytosť od samého počiatku ako sa objavila na našej planéte Zem, mala vo vienku, geneticky daný tvorivý potenciál, ktorý uplatňovala v podmienkach života s krutou prírodou tvorbou takých  hodnôt akými boli pracovné nástroje, reč, písmo,  architektúra, umenie, ale a poznávanie prírody a Vesmíru. A toto všetko sa dialo pradávno pred naším letopočtom. Autor takúto bytosť nazval ľudským  géniom. A takýto stav  existuje  napriek tomu, že tohto génia nepoznáme, nevieme si ho vysvetliť.  Na základe tejto skutočnosti autor knihy uzatvára, že   tieto tvorivé schopnosti sú u človeka prítomné aj v súčasnosti a budú aj v budúcnosti. Čo je však najdôležitejšie povedať, že k takto prejavovanej tvorbe civilizácie nie je vôbec potrebné  formálne vzdelanie vo formálnych inštitúciách. Je to zároveň kritický pohľad autora na naše súčasné školstvo, ktoré nedokáže ponúknuť svojich absolventov požiadavkám praxe. Znamená to zároveň, že sa  nedostatočne, alebo vôbec nevyužíva v školstve tento stále existujúci zázračný potenciál tvorivosti v človeku.
 

V knihe  sú v podstatnej miere uvádzané  dôkazy o platnosti tohto vzťahu, ktorý existuje medzi  ľudskou bytosťou a civilizáciu.  Čitateľ sa dozvie informácie o civilizácii starovekého Egypta,  starovekého Ríma, Gréckej civilizácii, Čínskej a Indickej, ale aj civilizácii Nabatejskej  a Mayskej.
 

Autor v jednej z kapitol nazvanej  „Génius prostého dedinského ľudu a moje životné príbehy“, popisuje život prostého dedinského ľudu v svojej rodnej obci Malé Dvorany a uvádza vlastné príbehy z pred viac ako 80 rokov.  V kapitole „Aj archeologické nálezy v Bojnej vypovedajú o ľudskej genialite“, porovnáva  a interpretuje tieto nálezy práve z hľadiska vzťahu ľudský génius a civilizácia.
 

Kniha obsahuje aj bohatý obrazový materiál týkajúci sa  rôznych civilizácií, ale aj príklady ľudských géniov, ktorí  pozoruhodnou mierou prispeli k  civilizácii.
 
 
Máj 2018.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah