Ceny_KNS2020 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
CENA A PRÉMIE KLUBU NEZÁVISLÝCH SPISOVATEĹOV UDELENÉ AJ ODOVZDANÉ
Tohtoročná porota Ceny KNS v zložení Jana Juhásová, Juraj Kuniak, Jozef Špaček s radosťou oznamuje, že spomedzi kníh vydaných v roku 2019, ktoré sa o toto ocenenie uchádzali, boli odmenení:
 
Cena KNS
Erik Ondrejička: Happygramy. Ilustrácie Ivan Popovič. Bratislava: Petrus, 2019.
Autor zaujal svojím briskným pohľadom a humorným nadhľadom na aktuálne spoločenské dianie i univerzálnu podstatu človečenstva. Pripomenul, že žáner epigramu je stále aktuálny a svojím láskavokritickým uchopením dokáže naprávať aj esteticky zaujať.  
 
Prémie KNS
Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií. Bratislava: Hronka, 2019.
Kniha esejí je nielen sumárom kompaktných, dlhodobo rozvíjaných filozofických postojov autora. Čitateľa upriamuje na starosť o duchovné a kultúrne dimenzie, ktoré by nemali zostať zabudnuté pod nánosmi materializovanej každodennosti. Autor sa prezentuje ako originálny mysliteľ i presvedčivý znalec najmä severského umenia.

Ivan Kamenec: Rozhovor s dejinami. Spoluautor Miroslav Michela. Bratislava: Hadart Publishing, 2019.
Nepateticky pôsobiaci rozhovor s Ivanom Kamencom sprostredkúva peripetie i úspechy slovenskej historiografie od povojnových rokov. Na pozadí spoločenských zlomov autor bez prikrášľovania hovorí nielen o vlastných víťazstvách, ale i tieňoch. Kniha zaujme množstvom faktov aj ľudsky presvedčivou výpoveďou. Je tiež mementom, že nepoznanie historických omylov je cestou k novým pochybeniam.  

Prémie KNS boli udelené na základe výsledkov hlasovania členov KNS.
Laureátom Erikovi Ondrejičkovi a Ivanovi Kamencovi odovzdala 22. októbra 2020  ocenenie osobne predsedníčka KNS Judita Kaššovicová.  Ivanovi Čičmancovi, ktorý je aktuálne v Nórsku, boli výsledky sprostredkované online.
 
Oceneným zo srdca blahoželáme a želáme veľa tvorivosti a priazne.  
J. J.

Foto:
Hore: Erik Ondrejička pri preberaní ceny KNS.
V strede: Diplom pre Ivana Čičmanca.
Dolu: Ivan Kamenec.

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah