Vyprava basnikov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Básnická výprava do Čiernej Hory a priľahlých balkánskych končín

Štyria básnici, členovia KNS - Miroslav Demák, Elena Hidvéghyová-Yung, Milan Richter a Ján Zambor - podnikli v dňoch 20. - 25. júla 2016 výpravu k svojim balkánskym kolegom v Srbsku a Čiernej Hore. Už 20. júna popoludní mali možnosť stretnúť sa v srbskej dedine Krčedin s kolegami a výtvarníkmi z Kataru, Talianska, Poľska, Bosny a Maďarska na otvorení festivalu Go Arts! venovanému poézii a výtvarnému umeniu, ktoré každoročne organizuje rodina Jakšićová (otec Zoran s manželkou a syn Miodrag, ktorý je úspešným spisovateľom a politikom) vo svojej jedinečnej záhrade. Každý z autorov, členov KNS prečítal po dve básne, ktoré zazneli tiež v preklade do srbčiny od Mira Demáka. Ďalší deň, venovaný najmä jazde po členitých a neveľmi kvalitných hradských Srbska a Bosny a Hercegoviny, sa niesol v znamení návštevy "Andrićovho mostu", teda mostu cez rieku Drina, ktorú zvečnil nobelovec I. Andrić vo svojom slávnom románe. Balkánec a Slovák v jednom tele, teda Miro Demák vysvetlil kolegom mnohé historické aj literárne súvislosti viažuce sa na mestečko Višegrad, kde most stojí.
V čiernohorskom mestečku Plužine na brehu priehrady, v kraji, ktorý pripomína stredné Slovensko, sa štyria slovenskí autori zoznámili s poprednými básnikmi juhovýchodného Balkánu na podujatí pomenovanom Básnické stretnutia na prameňoch rieky Pivy. Večer 22. júna si pozreli v malom amfiteátri pod holým nebom maratónové vystúpenie asi pätnástich srbských, bosnianskych, kosovo-srbských, čiernohorských poetiek a básnikov, vrátane dvoch mladých víťazov súťaže o najlepšiu báseň a básnickú zbierku. O deň nato, 23. júna večer sa na takmer hodinovom podujatí predstavili so svojimi básňami M. Demák, E. Hidvéghyová-Yung, J. Zambor a M. Richter, ktorého krátka esej o súčasnej slovenskej poézii odznela hneď na úvod. Našich autorov predstavil Radomir Uljarević, predseda vydavateľov a kníhkupcov Čiernej Hory a ešte donedávna predseda Združenia spisovateľov Čiernej Hory. Tak ako prvý večer tohto festivalu poézie aj vystúpenia druhého večera nachádzali patričnú odozvu u vďačného, vnímavého publika, ako aj v čiernohorskej tlači (redaktorka istých novín sa stretla s našimi štyrmi autormi a publikovala o tom v novinách článok).
Na spiatočnej ceste absolvovali účastníci "básnickej výpravy" niekoľko dôležitých rozhovorov a diskusií v mestách a obciach Vojvodiny, kde slovenská menšina rozvíja dôležitú literárnu a kultúrnu činnosť: v Starej Pazove, Novom Sade a Báčskom Petrovci. So spisovateľmi Víťazoslavom Hroncom, Martinom Prebudilom, Michalom Ďugom, s vydavateľom Vladimírom Valentíkom a so šéfredaktorkou Nového života a známou prekladateľkou do srbčiny Zdenkou Valent-Belićovou dohodli viacero literárnych projektov, na ktorých budú participovať členovia KNS.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah