Zoznam clenov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Členovia Klubu nezávislých spisovateľov:
 
 
1.   ALVARADO, Salustio        
2.   ARCHLEBOVÁ, Tamara    
3.   BALÁŽ, Anton         
4.   BALÁŽ, Ireney         
5.   BARÁTHOVÁ, Eleonóra    
6.   BÁTOROVÁ, Mária
7.   BOJNIČANOVÁ, Renáta   
8. BREZINA, Ján   
9. BRINDOVÁ Alena      
10.  BRŰCK, Miroslav    
11. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena
12. ČIČMANEC, Ivan      
13. DEMÁK, Miroslav    
14. DOBIÁŠ, Rudolf      
15. DUDOK, Miroslav    
16. FULMEKOVÁ, Denisa
17. GAVURA, Ján
18. GROCH Erik Jakub
19. HAUGOVÁ, Mila      
20. HIDVÉGHYOVÁ YUNG, Elena
21. HOCHEL, Igor          
22. HOCHELOVÁ, Vlasta         
23. HORÁK, Karol
24. JAKSICSOVÁ, Vlasta         
25. JUHASOVÁ, Jana
26. JUROLEK, Rudolf
27. KAMENEC, Ivan
28. KAŠČÁKOVÁ Silvia     
29. KAŠŠOVICOVÁ, Judita     
30. KEKELIAKOVÁ, Monika      
31. KÓNYA, Peter          
32. KUDLIČKA, Ján      
33. KUNIAK, Juraj                      
34. KUZMÍKOVÁ, Jana
35. LAUČEK, Anton      
36. LEVICKÝ, Gabriel  
37. LIASHUK, Viktória

 
 
38. LICHNEROVÁ, Rút
39. MAKARA Martin
40. MALITI, FRAŇOVÁ Eva    
41. MARKOVIČ Erik
42. MIHÁLIKOVÁ, Ľuba           
43. MILČÁK, Ján           
44. MILČÁK, Marián      
45. MINAHANE, John   
47 ONDREJKOVÁ, Anna       
48. PARENIČKA, Pavol
49. PETRÍKOVÁ,  Martina          
50. PODRACKÁ, Dana
51. PREBUDILA, Martin           
52. PRIESOL, Ján         
53. PUŠKÁŠ, Jozef
54. RAKÚS, Stanislav
55. SKALSKÝ, Vladimír     
56. SOLČANSKÁ, ČENGEL Mariana
57. STRAKA, Tomáš
58. STRAKOVÁ, Martina
59. SUBALLYOVÁ, Ľubica      
60. ŠAFRANOVÁ Lenka
61. ŠEBESTA, Juraj     
62. ŠIMON, Ladislav     
63. ŠPAČEK, Jozef       
64. TANESKI, Zvonko   
65. TRIZNA Peter
66. VADKERTY Madeline   
67. VALCEROVÁ, Anna     
68. VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka         
69. VLADO, Martin
70. VLACHOVSKÝ, Karol
71. VRÁBLOVÁ, Timea
72. ZAMBOR, Ján        
73. ZELENKOVÁ Anna
74. ŽILKA, Tibor
75. ŽILKOVÁ Marta
 
Zakladajúci členovia KNS:
 
1.    BALLEK, Ladislav
2.    BŽOCH, Jozef
3.    FERKO, Vladimír
4.    GLOCKO, Peter
5.    HABAJ, Ivan
6.    HORÁK, Karol
7.    CHMEL, Karol
8.    JANOVIC, Tomáš
9.    JAROŠ, Peter
10.  JARUNKOVÁ, Klára
11.  KAMENEC, Ivan
12.  KARVAŠ, Peter
13.  KLIMKO, Jozef
14.  KOVÁČIK, Marián
15.  KRUPA, Viktor
16.  KUČERA, Matúš,
17.  LASICA, Milan
18.  MARUŠIAK, Jozef
19.  MÉSÁROŠ, Jozef
20.  Mihalkovič, Jozef
21.  NOGEW, Július
22.  PETRÍK, Vladimír
23.  RESUTÍK, Milan
24.  RÚFUS, Milan
25.  SATINSKÝ, Július
26.  SLIMÁK, Ivan
27.  ŠRÁMKOVÁ. Jana
28.  ŠTEPKA, Stanislav
29.  ŠTEVČEK, Ján
30.  ŠTRÁŽAY, Štefan
31.  TÁNSKÁ, Nataša
32.  VADKERTIOVÁ, Lýdia
33.  VANEK, Marián
34.  VILIKOVSKÝ, Pavel
35.  WLACHOVSKÝ, Karol
36.  ŽÁRY, Štefan
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah