Zambor_darioruben - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zamborov prekladateľský návrat k španielskej poézii
Rubén Darío: Spevy života a nádeje, Perfekt 2023
 
Necelé dva roky po vydaní Knihy španielskej poézie, komentovanej antológie, zahŕňajúcej tvorbu takmer šesťdesiatich španielskych básnikov v celom tisícročí jej historického a žánrového vývinu, prichádza jej prekladateľ a komentátor Ján Zambor s prekladom poézie zakladateľskej osobnosti hispánskeho modernizmu Rubéna Daría. Preklad desiatich básni, ktorými predstavil jeho poéziu už v antológii, rozšíril teraz na jeho celoživotnú tvorbu a v záverečnej štúdii označil Rubéna za básnika „ medzi sladkosťou a horkosťou, triumfom a pádom, nádejou a beznádejou, očarením krásou a skutočnosťou – a už to by mohlo stačiť na vzbudenie čitateľského záujmu.   
 
Vydanie Spevov života a nádeje považujem aj za krásne čitateľské prekvapenie: taký bol môj prvý pocit, keď som objemné dielo vybral z obálky a zadíval sa na jej mnohofarebnú obálku s reprodukciou výtvarného diela Petra Pollága Veža s vodopádom. A ešte som si uvedomil, že vydaním tejto knihy akoby vydavateľstvo Perfekt chcelo pripomenúť časy, keď vychádzali knihy poézie, ktoré boli symbiózou medzi básňami a ich výtvarným sprievodom (Miroslav Válek a Albín Brunovský, Milan Rúfus a Ivan Rumanovský), umocňovali čitateľský zážitok a kultivovali jeho estetické cítenie. A tak mi nedalo, aby som prekladateľovi Spevov života a nádeje a dlhoročnému literárnemu druhovi s poďakovaním za zaslanie knihy sem na myjavské kopanice, zároveň nevyjadril nielen moje „krásne prekvapenie“ z výtvarnej a grafickej podoby knihy, ale ocenil aj jeho voľbu výtvarného sprievodcu Rubénovou poéziou.
 
Ján Zambor mi o tom napísal: „Voľba  Petra Pollága bola moja voľba. Dva jeho obrázky sú v mojom básnickom výbere Melancholický žrebec. Pri novej príležitosti sme sa dvakrát stretli. Hneď sme si porozumeli a viedli sme rozhovor, ktorý som so slovenským umelcom už dávno nezažil. Veľkoryso sa k projektu postavila pani Zuzana Katrušinová z Perfektu (napriek tomu, že FPU knihe udelil nedostatočnú dotáciu). Knihu sme dotvárali dlho, ale zdá sa, že to stálo za to. Rubénove básne sa vnímajú ako skvosty, mne šlo o to, aby takto pôsobili aj v preklade, a rovnako sa postupovalo pri výbere výtvarného sprievodu. Najprv som sa na základe Pollágovho požiadania zhostil úlohy vybrať ilustrácie z jeho rozsiahlej monografie ja, potom do toho vstúpil on s novými návrhmi. Cennú prácu odviedol aj grafik Mojmír Zmija (Ružový sloník, s. r. o.)“
Zalistujme teda v knihe, kde sprievodcom očarenia krásou Rubénovej poézie sú aj ilustrácie Petra Pollága. Sú ich viac ako štyri desiatky, sú to oleje a kresby, celostranové oleje a akryly sprevádzajú vstupy do básnických cyklov Blankyt, Svetské sekvencie, Spevy života a nádeje, Túlavý spev, básne jesene, Spev a Argentínu aj záverečný cyklus prekladov z Rubénovej poézie Rozptýlené básne a kresby k jednotlivým básňam majú aj jemné erotické podtóny. Jednotlivé básne  i celé básnické pásma Zambor z rozsiahleho diela básnika, prozaika, novinára a diplomata, ktorý sa narodil v Nikarague, žil v Čile a Argentíne, v Paríži a Madride, vybral a preložil viac ako šesťdesiat a ich tematické  zamerania a obsah jednotlivých básní odrážajú jeho zložitý životný osud, vzťahy so ženami, inšpirácie poéziou svojich súčasníkov, ale aj veľkých básnických zjavov francúzskej poézie, a osobitne pútavé sú v našom kultúrnom kontexte básne venované veľkým zjavom španielskej kultúry F. Goyovi a M. de Cervantesovi. Pre mňa osobne objavným čítaním je Rubénova epická báseň Vlčie dôvody o Františkovi z Assisi o jeho „obrátení“ gubbijského vlka. Bol to jeden z legendárnych činov, ktoré urobil tento „útly muž so srdcom ako ľalia,/ s rečou nebeskou a s dušou anjela...“, a v takej podobe zostal tento svätec aj v pamäti našej duchovnej kultúry. Viaceré Rubénove básne publikuje Zambor aj v ich španielskom origináli, jednu z nich je Letanía de nuestero seňor Don Quijite – Litánie k nášmu pánovi Donovi Quijotovi a už grafická podoba jednej z litanických častí básne potvrdzuje (aj bez znalosti originálneho jazyka, majstrovstvo Zamborovho prekladu (citujem): Pred ohováračmi,/ falošnými hráčmi,/ čvargou príživníkov,/ pred luzokratickou/ slávou a cťou, čo je výsmech týchto čias,/ pred úsmevom a dýkou,/ pane, zachráň nás!“
Hoci ide o čitateľské vydanie Rubénovej poézie, Ján Zambor ako skúsený a precízny literárny vedec aj toto vydanie sprevádza poznámkami k jednotlivým básňam, kalendáriom básnikovho života, spomenutou rozsiahlou štúdiou základnej literatúry, z ktorej pri príprave prekladu čerpal z početných odborných prác a úvodnej štúdii cituje aj dva názory básnikov Generácie 27, ktorú Rubénova poézia výrazne ovplyvnila. Práve Federico García Lorca o ňom napísal: „ Duša jeho poézie nestarne, je širšia ako všetky normy, formy a školy“. Práve takú poéziu prinášajú slovenskému čitateľovi Spevy života a nádeje.

Na potvrdenie symbiózy básne a jej výtvarného sprievodcu uvediem báseň Erb, venovanej markíze de Peralta, manželke vyslanca Kostariky v Španielsku, a odcitujem prvé štvorveršie Zambrovho prekladu: „ Olympská labuť snehobiela/ ružový achát – zobák vdiera/ do sviatostného krídla, smelá/ otvára slnku cudný vejár/ a ako výtvarnú ilustráciu básne olej na plátne s názvom Léda (1995) Petra Pollága.     
Anton Baláž    
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah