Taneski_Slav_syntezy - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Zvonko Taneski a jeho Slavistické syntézy v Belehrade

Dňa 23. októbra 2018 na Filologickej fakulte Belehradskej univerzity bola prezentácia novej vedeckej monografie Славистички синтези / Slavistické syntézy člena Klubu nezávislých spisovateľov doc. PhDr. Zvonka Taneského, PhD. Podujatie bolo spojené s diskusiou s autorom a moderoval ho doc. Dalibor Sokolović, PhD. z Oddelenia slovenského jazyka, literatúry a kultúry Katedry slavistiky pri Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade.

Vydavatelia monografie sú Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska a Filologická fakulta Belehradskej univerzity v Srbsku. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Filozofická fakulta UK. Na krste monografie bolo vyzdvihnuté, že v slovenskom kultúrnom a literárnom prostredí je doc. Zvonko Taneski je etablovaný univerzitný pedagóg, ktorý vyučuje južnoslovanské literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale tiež je významný propagátor a prekladateľ slovenskej literatúry do macedónčiny, v poslednom rade aj ako sprostredkovateľ macedónskej kultúry slovenskej odbornej i širokej čitateľskej verejnosti. Monografia Славистички синтези / Slavistické syntézy potvrdzuje jeho kvality ako komparatistu, literárneho vedca i skúseného recenzenta. Príspevky – ako uvádza sám autor v úvode – smerujú k syntéze a snažia sa o interdisciplinárny charakter. Knižná publikácia Zvonka Taneského jednoznačne zaplní a koherentne doplní biele miesta nielen na mape slovensko-macedónskych vzťahov, ale tiež slavistiky ako takej. Publikáciu predstaví aj na Slovensku.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah