Stret_cicmanec - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Spomienka odložená na čas vianočný - dve stretnutia s Ivanom Čičmancom v roku 2022

Senryu Ivana Čičmanca -  cyklistka v modrej sukni, ktorá sa chystá zmiznúť za rohom, len o tom ešte nevie tak zreteľne, ako oko prázdnoty...
Sypanie, posúvanie, prelínanie, tichom spôsobené rozpadnutie na kryštáliky farebných priesvitných častíc, zhŕňanie, odkladanie, čírenie, zjednotenie...
Ukladať slová o neuchopiteľnosti bytia, o pominuteľnosti vecí, dejov, osôb a obsadení, ukladať ich donekonečna, do nekonečna, do splynutia s miestom, kde samé opäť vyvierajú...
a potom si znova prečítať v Romboide č. 6 na strane č. 3 (až 9) niečo z novších skepticizmov Ivana Čičmanca...
... prísť na stretnutie s Ivanom Čičmancom naživo, na jednom z najkrajších miest v Bratislave, do Zichycho paláca, priamo do obradnej siene, v komornej zostave, najlepšie v kruhu priateľov rovnakého, či aspoň podobného zamerania, vkusu, cítenia... (19. októbra 2022)
a zažívať opäť to sypanie...
... luxusný zážitok, zážitok nových tvárí pocitov, vnemov, ktorý si nerobí nárok na zapamätanie jednotlivého. Vysnívané je zažité.
Milý Ivan, vďaka Ti aj za podporu, za uznanie, že júnové podujatie "Slam poetry, vitaj v Klube..." na ktorom si bol jediný divák spomedzi členov Klubu... , bolo umelecky kvalitné. A to napriek tomu, že priestor, čas, sledujúci a účinkujúci zväčša nesúzneli v jednom duchu.
Malý žiarivý plamienok nádeje sa rozsvecuje, po mnohých hmlistých dňoch modré nebo prežiarené slnkom posiela úsmevy tomuto mestu,  jemne posypanému čistým bielym snehom.

V Bratislave 13. decembra 2022
Text a foto Judita Kaššovicová
Na fotografiách: Jozef Špaček, Ivan Čičmanec a Igor Hochel na "Priateľskom stretnutí s Ivanom Čičmancom" 19. 10. 2022 v Zichyho paláci.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah