sprav_stav_lit - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Literárna ochutnávka aj správa o stave nášho literárneho sveta

Kódovanie časopriestoru je nevysvetliteľné.
 
Možnosť aj po stáročiach rozväzovať uzly a uzlíky s informáciou, na ktorú sa môžu napojiť mysle súčasníkov,sa však dá opísať aj vďaka autorom, ktorí dokážu vytiahnuť z hĺbky kód a vytvoriť ním novú inšpiratívnu realitu.
 
Po malej, ale veľmi intenzívnej literárnej ochutnávke na klubovom stretnutí 20. 4. 2023 v Klubovni Zichyho paláca sa môžeme tešiť na práve vychádzajúci román Evy Maliti Fraňovej o Jozefovi Ignácovi Bajzovi a na čerstvo vydaný výber básní Janka Kráľa s názvom Narodil som sa pre nepokoj, ktorý vyšiel v anglickom preklade aj v slovenskej verzii s predslovom Johna Minahana.  Rozhovor s Evou Maliti Fraňovou viedol Ján Gavura, Johna Minahana sa pýtala Dana Podracká a záujem o diskusiu bol značný.
 
 
V druhej časti klubového stretnutia oboznámil predseda AOSS Peter Juščák prítomných s aktuálnym stavom Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a so situáciou, v ktorej sa ocitajú jednotlivé organizácie AOSS a základné projekty AOSS - časopis Romboid, Cena P. O. Hviezdoslava, Wolkrova Polianka.
 
AOSS po dlhšom období rozpačitého fungovania pristúpila k ohlásenej rekonštrukcii. Prvým krokom bolo, že  k 1. 4. 2023 z AOSS vystúpili štyri členské organizácie - Klub spisovateľov literatúry faktu, Slovenské centrum PEN, Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
 
Členmi AOSS zostali dve členské organizácie - Obec spisovateľov Slovenska a Klub nezávislých spisovateľov. Zostávajúce členské organizácie (OSS, KNS) v rámci AOSS pokračujú v realizácii projektov AOSS - časopis Romboid, Cena P. O. Hviezdoslava, Wolkrova Polianka.
 
Jednotlivé informácie sprevádzala diskusia.
 
Súčasťou rekonštrukcie bude premena organizácie organizácií, ktorou je doposiaľ AOSS na spoločnú členskú organizáciu prístupnú pre všetkých členov ako aj pre nových autorov. O forme zmien v AOSS a o postavení  Klubu nezávislých spisovateľov budeme viesť ďalšie rozhovory.
Judita Kaššovicová, Ján Gavura, Peter Juščák
foto J.K., JéGé
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah