Slovdom2019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Koniec roka v Prahe s Tisom a so Štefánikom

V polovici decembra – presne v piatok štrnásteho, sa dvaja naši členovia Dagmar Inštitorisová a Ivan Kamenec predstavili v Prahe svojou vedeckou tvorbou, a to v Slovenskom dome na Soukeníckej 3. Prezentovali dve významného osobnosti našich dejín. D. Inštitorisová monografiu s názvom Milan Rastislav Štefánik v slovenskej a českej dramatickej tvorbe, v ktorej sa po prvý raz v slovenskej a českej histórii, estetike a dejinách dramatických umení analyzuje spôsob, akým bol či je zobrazovaný M. R. Štefánik. I. Kamenec predstavil prostredníctvom svojej monografie Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947) svoje videnie života a konanie Jozefa Tisa a dopadu Tisových rozhodnutí na súčasnosť.
 
V živej diskusii na oboch autorov i témy ich výskumov reagovalo veľa prítomných. Mnohí patrili medzi významné osobnosti českej historiografie ako Vilém Prečan, Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková, Michal Macháček, Vojtech Čelko a i.
 
Podujatie sa uskutočnilo v rámci pravidelných prezentácii tvorby našich členov v Prahe v Slovenskom dome, tentoraz s názvom Na slovo s vedeckou literatúrou.
 
D. Inštitorisová v dopoludňajších hodinách prezentovala knižné a elektronické publikácie, ktoré vyšli v rámci ESF projektu Vzdelávanie divadlom i niektoré svoje nové publikácie ako Eseje o bábkovom divadle, Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata na Katedre divadelnej vedy Karlovej univerzity.
 
Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah