Maliti_Vieden - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Prezentácia románu Tajomstvá mladého Bajzu vo Viedni
 
Na literárnom večere Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku vo Viedni predstavila svoj nový román Tajomstvá mladého Bajzu členka Klubu nezávislých spisovateľov Eva Maliti Fraňová. V kruhu záujemcov o literárnu tvorbu autorka čítala z knihy a porozprávala o samotnom diele, ktorého dej sa odohráva v cisárskom hlavnom meste, kde mladý J. I. Bajza študoval teológiu na katolíckom Pazmáneu. Podrobnejšie sa dotkla otázok spojených s osvietenským jozefinizmom, ku ktorému náš spisovateľ primkol počas viedenských štúdií a po celý ďalší život sa k nemu hlásil, ako aj s reformovaním katolíckej cirkvi, kde patril k tým, čo očakávali neodkladné zrušenie celibátu. Vo svojom vystúpení spomenula aj významného osvietenca pôsobiaceho v čase Bajzových štúdií vo funkcii vedúceho pracovníka v cisárskej Dvornej knižnici, Slováka A. F. Kollára, ktorý takisto ožíva na stránkach knihy. Prezentácia vyvolala živú diskusiu, hovorilo sa o knihe, o Bajzovi i o histórii Slovákov vo Viedni a v Strednej Európe.
EM
Podcast tu:
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah