Maliti_Moskva2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O preklade a prekladaní v Moskve, aj s účasťou KNS

Od 6. do 9. septembra 2018 sa v Moskve konal piaty medzinárodný kongres prekladateľov umeleckej literatúry s názvom Literárny preklad ako prostriedok kultúrnej diplomacie. Organizuje ho Inštitút prekladu v spolupráci z Knižnicou svetovej literatúry. Eva Maliti Fraňová sa ho aktívne zúčastnila už po tretí raz.
„Opäť som kvitovala, ako perfektne je toto fórum pre umelecký preklad a jeho teóriu zorganizované i to, koľko obohacujúcich poznatkov si človek z neho odnáša. Bolo nesmierne zaujímavé konfrontovať rozmanité prekladateľské skúsenosti, otázky tradícií v postavení prekladu a prekladateľa v kultúrach mnohých krajín apod.“
Kongres sa členil do niekoľkých sekcií: Próza poézie a poézia prózy, Próza a poézia divadla: preložiteľnosť – nepreložiteľnosť, Babylonská veža: jazyky veľké a malé, Prekladateľská dielňa: „Pyrhova porážka?“, Škola mladého prekladateľ atď.
Na kongrese referovalo a diskutovalo vyše 200 účastníkov z rôznych končín sveta, najpočetnejšie bola zastúpená Ruská federácia (107) a po nej Francúzsko (13). Slovensko zastupovali Eva Maliti Fraňová, Ján Zambor, Valerij a Ivana Kupkovci.
(r)
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah