Krakov2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
O Karolovi Horákovi v poľštine

V priestrannej krakovskej Galérii slovenského umenia v Spolku Slovákov v Poľsku / Towarzystwo Słowaków w Polsce na ul. św. Filipa 7 bola v podvečerných hodinách vo štvrtok 6. decembra 2018 za vzácnej prítomnosti konzula Slovenskej republiky v Krakove Adriána Kromku, vysokoškolských krakovských pedagógov, slovakistov, prekladateľov, nadšencov slovenského jazyka či Slovákov žijúcich v Krakove prezentovaná najnovšia monografia Dagmar Inštitorisovej s názvom Labirynty Karola Horáka - twórcy teatralnego i literata. Prezentácie sa osobne zúčastnil aj Karol Horák, ktorý rozprávanie D. Inštitorisovej kombinované ukážkami z jeho divadelnej, filmovej a rozhlasovej tvorby dopĺňal o informácie týkajúce sa vzniku niektorých jeho diel. Literárne podujatie bolo doplnené čítaním ukážok z jeho divadelných hier v poľskom jazyku, a to v podaní Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku, ktorý podujatie aj moderoval. Na záver sa k čítaniu pridal v slovenskom jazyku i K. Horák, a to ukážkou z experimentálnej prózy - novely Kurz cudzieho jazyka z roku 1974.
 
Komentovanému a autorskému čítaniu predchádzalo diskusné a informatívne stretnutie v redakcii kultúrno-spoločenského krajanského mesačníka Život, ktorý vďaka vydavateľskej činnosti Spolku vychádza už od roku 1957. D. Inštitorisová na stretnutí prezentovala svoju publikačnú činnosť v rámci projektu Vzdelávanie divadlom i projekt ako taký a taktiež aj svoju literárnu tvorbu pre deti. Knihy pre deti redakcia dostala darom, aby sa stali súčasťou ocenení čitateľov časopisu v rôznych súťažiach.
 
Po skončení podujatia a po autogramiáde hostia ešte dlho v priateľsky debatovali o najnovšom i literárnom dianí na Slovensku i v Poľsku.
 
Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah