Identita - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Klub nezávislých spisovateľov udelil výročnú cenu Ivanovi Čičmancovi

Výročné oceňovanie kníh z vlaňajšej produkcie, a predovšetkým z pera autoriek a autorov združených v Klube nezávislých spisovateľov sa konalo v komornej atmosfére klubovne Zichyho paláca dňa 25. októbra 2023.
 
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2022 získal Ivan Čičmanec za zbierku poviedok Zažité a vysnívané (vyd. MilaniuM). Dve prémie KNS za rok 2022 získali:  Dana Podracká za zbierku poézie Posuvné dvere (vyd. Skalná ruža) a Juraj Kuniak za zbierku poézie Ako sme sa stali (vyd. Skalná ruža).
Oceneným odovzdal diplomy Ján Zambor, ktorý zastupoval predsedu poroty Erika Ondrejičku. Kytice a úsmevy rozdávala predsedníčka KNS Judita Kaššovicová. Ocenení autori pridali niekoľko spontánnych myšlienok približujúcich ich ocenené diela. Potešila nás prítomnosť laureáta Ceny KNS Ivana Čičmanca, ktorý s manželkou Marianne z krajiny svojho žitia v Osle opäť navštívil Slovensko. Ivan Čičmanec s vďakou prijal ocenenie práve za beletristickú tvorbu, pretože sa cíti byť prozaikom a básnikom v rovnakej miere ako v ďalších literárnych druhoch a žánroch. Sám vníma, že ľudia azda väčšmi poznajú jeho publicistickú a esejistickú tvorbu, ktorá vychádza na Slovensku a rezonuje aj rozhlasového vysielania. „Dvojnásobne ma teší, že ste si všimli a pochopili moje autorské zámery a ocenili moje poviedky,“ zdôraznil v poďakovaní za ocenenie.

Erik Ondrejička v úlohe predsedu poroty sa vyjadril takto: „Dielo, ktoré získalo Cenu KNS za rok 2022 umožnila napísať Ivanovi Čičmancovi šťastná súhra viacerých skutočností. Predovšetkým je to talent štylizovať prozaický text tak, ako to vedia iba vynikajúci spisovatelia, potom fakt, že je ako filozof a humanista v písaní radikálne slobodný a rozhľadenosť, ktorou sa môže pochváliť iba máloktorý vidiaci spisovateľ."Dodal ešte, že „Ivan Čičmanec je súčasne obdivuhodným a dojemným príkladom človeka, ktorý sa vlastnou vôľou, zápalom pre literatúru a s pomocou manželky nevzdal aktívneho života a nesie svoj životný údel.“

Vzájomnosť a prajnosť priateľov, ocenených i pozorne načúvajúcich, láskavosťou vytvorila rezonujúcu atmosféru. A tak vlastne nahradila tóny živej hudby, aké zvyknú príležitosti oceňovania autorov sprevádzať.
Stretnutie autoriek a autorov Klubu nezávislých spisovateľov pokračovalo reflektovaním témy Identita a iné entity. Vnímanie identity v širokom priestorovom, životnom a tvorivom kontexte odkryli predovšetkým traja ocenení autori a vytvorili tak mozaiku autorsko-filozoficko-literárneho obrazu človeka v tvorivom a recepčnom procese v tento slávnostný klubový deň.
Text a foto: Ľubica Suballyová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah