Hviezdoslav2023 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska 28. septembra 2023 v bratislavskom Zichyho paláci odovzdala Cenu P. O. Hviezdoslava za rok 2023. Získala ju slovinská prekladateľka Diana Pungeršič.

Prekladateľka Diana Pungeršič je nadšená milovníčka slovenskej literatúry s vycibreným estetickým vkusom a citlivým výberom prekladov. V Slovinsku je mimoriadne literárne činná, publikuje aj literárne rozhovory, eseje, organizuje a moderuje literárne podujatia, založila čitateľský klub.
 
V rokoch 2008 a 2009 získala prvé miesto na prekladateľskej súťaži Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane a to za preklad prozaických diel Moniky Kompaníkovej, Dušana Dušeka, Viliama Klimáčka a Dušana Mitanu. Za básnické preklady diel Evy Luky, Hany Naglikovej a Pištu Vandala opakovane dostala prémiu na básnickom festivale “Lirikonov zlat” v rokoch 2010 a 2013. Je tiež autorkou prekladov štyroch dramatických textov a to bábkových hier Kataríny Aulitisovej a Ľubomíra Piktora z Divadla Piki v Pezinku, píše v laudáciu literárny vedec Zvonko Taneski.
 
Predseda poroty, profesor Marián Andričík na slávnostnom podujatí poznamenal, že tohtoročná Cena P. O. Hviezdoslava je v tých najsprávnejších rukách. Pri Dianinom obdive k slovenskej literatúre a jej tlmočení do spriazneného slovinského kultúrneho prostredia o tom niet žiadnych pochybností.
 
Slovensko-slovinské kultúrne vzťahy pripomenul aj veľvyslanec Slovinska Dr. Stanislav Raščan. Ich históriu vo svojich príspevkoch rozvinuli literárne vedkyne Saša Vojtechová Poklač a Svetlana Kmecová. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto skvelom podujatí.
 
Peter Juščák, predseda AOSS.
Foto: na snímke zľava: veľvyslanec Slovinska Dr. Stanislav Raščan, predsedníčka KNS Judita Kaššovicová, ocenená Diana Pungeršič, Peter Juščák, predseda AOSS, Emília Nádlerová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah