Erik - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Erik Ondrejička
sa narodil 1. mája 1964 v bratislavskom Starom Meste, kde dodnes žije a pracuje. Absolvoval univerzitné vzdelanie technického zamerania. Je ženatý. Má dve deti.
 
Tvorba
Písaniu poézie sa venuje už takmer tri desaťročia. Knižne debutoval v roku 2004 básnickou zbierkou Na vnútornej strane viečok. Nasledovala zbierka Tanec večerných vločiek (2006). S hudobníkom Milošom Železňákom vytvoril hudobno-poetické CD 5 dokonalostí a iné básne (2008). V roku 2009 vyšli Ondrejičkove (e)Pigramy a veršovaná knižka pre deti Čo sa skrýva v ceruzke. Ďalej vytvoril hudobno-poetický cyklus mestskej poézie Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného mesta (2010). V r. 2011 mu vyšla upravená verzia debutovej zbierky Na vnútornej strane viečok. V roku 2012 sa zúčastnil knižného projektu Proglas – Preklady a básnické interpretácie (spoluautori: Konštantín Filozof, E. Pauliny, V. Turčány, Ľ. Feldek, J. Buzássy, K. Džunková, M. Haugová, D. Hevier, R. Jurolek, J. Kuniak, A. Ondrejková, D. Podracká, J. Zambor) a napísal básne pre bibliofíliu grafických výtvarných diel a objektov IM PULZ - Čakanie hmoty (I. Benca, V. Bojňanský, K. Felix, M. Komáček, M. Lukáč, J. Ťapák).
V roku 2015 mu vyšla ďalšia veršovaná knižka pre deti s ilustráciami Barbory Paulovičovej Abecedári.
Dvojjazyčná Ondrejičkova slovensko-anglická zbierka poézie Krajina Diamantov-Land of Diamonds bola vydaná v roku 2014 (druhé vydanie v r. 2018).
V roku 2019 vyšla knižne druhá Ondrejičkova kniha epigramov Happygramy a zbierka metafyzickej poézie Povedz iba slovo v prestížnej edícii VerseONline.
V roku 2020 vyšla Ondrejičkovi prvá zbierka napísaná vo voľnom verši s názvom Volanie a
jedenásta knižná publikácia, ktorou je výber intímnej lyriky doplnený o súbor 25 nepublikovaných básní Za jedinou vetou.
 
Medzi nesporné medzinárodné úspechy Ondrejičkovej poetickej tvorby možno zarátať zaradenie jeho básní do výberov World Poetry Almanac 2017-2018 (100 súčasných básnikov zo 70 krajín), ako aj do Universal Oneness - Magnum Opus Poems from around the World (antológia 360 básní od 360 básnikov zo 60 krajín, Author’s Press, New Delhi, 2020).
 
Spolupráca s renomovanými výtvarníkmi vyústila aj do iných neštandardných výstupov, akými je napr. výstava plagátov Odklínanie tvaru s Ondrejičkovými básňami a výtvarným dielami umelcov: A. Brunovský, D. Brunovský, F. Guldan, P. Uchnár, J. Vitek, J. Veľká a E. Wilczynska, ktorá bola vystavená pred Hudobnou dvoranou VŠMU v Bratislave v hudobnej sezóne 2011. Obdobnými projektmi boli výstavy s dielami F. Guldana a básňami E. Ondrejičku Krížová cesta po slovensky (Severozápadná bašta Zvolenského zámku, 2005), Mosty IV. (Kultúrno spoločenské centrum Fontána, 2006, Francúzsky inštitút Bratislava, 2007, Galerie Marie Demange Paríž, 2007) a Krátka prechádzka európskym kultúrnym parkom (National Bohemian Hall, New York, 2008).
 
Ondrejička napísal básne pre viaceré bibliofílie výtvarných diel a objektov (napr. The Touch, Beauty for Beauty, In Pencils and Needles, Hommage Albín Brunovský, AB80).
 
Výnimočným projektom v tejto oblasti je jediný exemplár kaligrafickej bibliofílie básní E. Ondrejičku, vytvorený výtvarníkom Karolom Felixom – moleskine Dotyk (2014).
 
Ondrejička je zostavovateľom a autorom textovej časti projektu Kamenné príbehy sochára Viliama Lovišku (2017). Jeho poézia sa stala súčasťou kalendára na rok 2018, zostaveného z výtvarných prác Barbory Paulovičovej - Intaglionendoskop: Hĺbka srdca ceruzkou a ihlou.
 
Zhudobnenú poéziu Erika Ondrejičku možno nájsť na viac ako desiatke hudobných CD nosičov. Jeho báseň Večerná modlitba (maľba na drevo od F. Guldana) je od roku 2009 súčasťou interiéru Kaplnky Matky ustavičnej pomoci (detská nemocnica na bratislavských Kramároch). Jeho poézia bola zaradená do Poesiomatu v Sade J. Kráľa v Žiline.
 
Ondrejičkova poézia bola zaradená do viac ako 30 slovenských aj zahraničných výberov, zborníkov, alebo katalógov. Medzi poslednými významnými projektami tohto druhu bol výber 25 slovenských karikaturistov a humoristov Aforisti a fór istý, ako aj Kniha o priateľstve aneb přátelství (obe vo vydavateľstve Petrus, 2020). Básne jednotlivo publikoval v desiatkach domácich aj zahraničných časopisov.
 
Vo svojej tvorbe Ondrejička kladie dôraz na komunikatívnosť a hodnotovosť estetického a etického rozmeru poézie, dosahovanú kombináciou nadčasovosti a súčasného videnia sveta. Nadväzovaním na  klasické básnické techniky sa snaží o rehabilitáciu tradičných inštrumentov básnického umenia, akými sú rým a hudobnosť verša.
Ondrejičkova poézia bola prekladaná a publikovaná v angličtine, poľštine, ruštine, srbčine, chorvátčine, macedónčine, nórčine, lotyštine, taliančine, bulharčine, čínštine, rumunčine a nemčine. Svoju  tvorbu prezentoval v Antverpách, v Helsinkách, v Moskve, vo Varšave, v Osle, v Magdeburgu, v New Yorku, v Belehrade aj v Prahe. V roku 2019 vyšiel samostatný výber Ondrejičkovej poézie Vreme za dvama v bulharčine (Haini, Sofia). V roku 2020 vydalo srbské vydavateľstvo CompuTech Beograd reprezentatívny výber Ondrejičkovej poézie v srbskom jazyku Sa unutrašnje strane očnih kapaka. V roku 2021 vydalo nemecké vydavateľstvo Mitteldeutscher Verlag Ondrejičkovu preloženú knižku veršov pre deti Was sich in Buntstiften verbirgt. V roku 2022 vydavateľstvo Norsha v Skopje vydalo výber Ondrejičkových básní v macedónčine Posledniot son.  
Ocenenia
Sedem z Ondrejičkových deviatich kníh poézie pre dospelých dostalo literárne ocenenia (Oči a rýmy, (e)Pigramy, Na vnútornej strane viečok, Happygramy, Povedz iba slovo, Volanie, Za jedinou vetou). Medziiným to boli štyri prémie literárneho fondu, hlavná cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2019 aj Zlaté pero Ikaru za rok 2020.
V roku 2022 bola Ondrejičkovi udelená prestížna Cena Fra Angelica za slovesné umenie.
Zbierka Oči a rýmy, reedícia zbierky Na vnútornej strane viečok, bibliofília IM PULZ - Čakanie hmoty, Album AB80, knižka Abecedári, Happygramy a Za jedinou vetou boli v rokoch 2010-2020 ocenené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.
Knižka pre deti Abecedári bola taktiež ocenená bronzovou medailou  Creativity International Awards (USA) ako aj v súťaži Najlepšia detská kniha leta 2015 a v súťaži Najkrajšia detská kniha leta 2015.

Odborné reflexie
Ondrejička bol členom porôt literárnych súťaží Wolkrova Polianka (9x), Cena Trojruža (12x), Cena Ľudovíta Fullu (12x), Petržalské súzvuky Ferka Urbánka (8x), Cena Ivana Kraska za najlepší debut, Bratislava moje mesto (3x), Urobme si radosť (Medzinárodný festival umeleckých prejavov ľudí s mentálnym postihnutím), Krídla Ivana Laučíka, Literárny Zvolen, Novomestské poklady, Cena R. Fábryho a v mnohých ďalších.
Zostavil viaceré zbierky poézie (napr. Ján Buzássy, Gabriela Grznárová) V roku 2017 zostavil pre prílohu denníka SME Výber najkrajších slovenských ľúbostných básní
V rokoch 2010-2015 pracoval v grantovej komisii Ministerstva kultúry SR - Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry a v rokoch 2008 až 2022 vo Výbore Sekcie pre pôvodnú tvorbu Literárneho Fondu. V rokoch 2016 až 2021 bol členom expertnej komisie Fondu na podporu umenia. V rokoch 2016-2022 bol členom správnej rady VŠMU.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah