Dobias_Ivanov - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
LAUDÁTIO K UDELENU CENY MIROSLAVA IVANOVA  SPISOVATEĽOVI  RUDOLFOVI DOBÁŠOVI,
v Knižnici Václava Havla, 6. júna 2024
                                   
Panie a páni ! Slávne zhromaždenie!
Koncom septembra, presnejšie povedané 29.9.2024, sa dožije  deväťdesiatich rokov dnes Cenou Miroslava Ivanova poctený Rudolf Dobiáš. Rodák z Dobrej, ktorá je dnes súčasťou Trenčianskej Teplej, kde dodnes žije. Je autorom literatúry pre deti a mládež, literatúry faktu, prozaik, básnik,  rozhlasový dramatik,  publicista a politický väzeň päťdesiatych rokov.
Narodil sa v roľníckej rodine. ľudovú školu  navštevoval  v rodisku, v rokoch 1945-53, študoval na gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde aj zmaturoval. Autor neobyčajne zaujímavých spomienok  Zvony a hroby s podtitulom Príbehy z prítmia.  Ako devätnásťročného  študenta trenčianskeho gymnázia ho  odsúdili na osemnásť rokov väzenia, ktoré si až do amnestie v roku 1960 odpykával v Jáchymove. Za  náhodne objavenú  naivnú karikatúru  Gottwalda a Stalina smažiacich sa  v pekle, ho udal  jeho učiteľ. Autor vo svojej spomienkovej knihe Zvony a hroby v stati Učiteľ o tom  píše:  „Učiteľovi však bolo hneď jasné, že nejde o karikatúru, ale o protištátny letáka a keďže nevydržal s nervami, ihneď po vyučovaní výskokmi bežal do mesta a kompromitujúci papier zveril do opatery príslušníkov štátnej bezpečnosti. Ostané už išlo samo: výrobca – bývalý vodca skautského oddielu a pár chalanov – kolportérov spomínanej tlačoviny  (bol som jedným  nich) sa o pár dni nato ocitli vo  Februárke“ (miesto, v Bratislave, kde bola  sídlo štátnej bezpečnosti).
Rudolf Dobiáš napísal knihu, v ktorej opisuje nielen svoje väzenské osudy, ale píše o iných, ktorí mali v päťdesiatych rokoch krutý osud. Či to boli kňazi, jednoduchí veriaci, roľníci, intelektuáli, mládež. Píše neuveriteľné príbehy, niektoré sú priam absurdné o známych i menej známych ľuďoch, ktorých mal možnosť ako  autor poznať.
Pokúša  oslobodiť ich od ťaživej minulosti, ulúpenej mladosti a dedičstva režimu, ktorý v ľuďoch vychýlil či zdeformoval všetko prirodzene ľudské. Súčasne vznikali v Dobiášovej tvorbe aj poviedky a novely, ich príbehovým ťažiskom sa stávajú aj osudy ľudí, ktorých priamo nepoznačila nespravodlivosť doby, ale žili v jej ovzduší a jej dedičstvo  natrvalo poznačilo ich životy.

Po  amnestovaní si na neho spomenuli vojaci a odviedli ho do armády.   Dva roky vojny  síce  strávil v uniforme, ale ako cestár– stavebník.  Z prepustených väzňov urobili vojaci špeciálny prápor.  Betónovali, murovali, robili cesty, kopali jamy na hromozvody, vykladali a nakladali vagóny.  Po prepustení do civilu  Rudolf Dobiáš pracoval  ako baník, robotník, technik, (popri zamestnaní absolvoval nadstavbové štúdium na priemyselnej škole chemickej v Bratislave) neskôr ako profesionálny spisovateľ, vychovávateľ,  redaktor Slovenského denníka. Dlhé roky bol šéfredaktorom časopisu Naše svedectvo, ktoré vydáva Konfederácia politických väzňov.

Z jeho rozsiahlej tvorby uveďme, že  je autorom  vyše tridsiatich rozprávkových hier pre deti a mládež, noviel, v ktorých sa nepriamo vracia k temnote prežitého obdobia, zostavil štyri  zväzky publikácie Triedni nepriatelia. Zaznamenal v nich  svedectvá prostých ľudí, politicky perzekvovaných v päťdesiatych rokoch s cieľom, aby sa nezabudlo na nikoho. Sám o tom napísal:
Medzičasom väčšina svedkov odišla z tohto sveta. A iná, omnoho väčšia väčšina si svoje nevyslovené svedectvo odniesla do hrobu. Ešte šťastie, že sa medzi nimi našli nadšenci, ktorí si uvedomili krutú daň času, eróziu pamäti a riziko znehodnotenia vzácneho daru, ktorý pokropený krvou nevinných , nám odovzdali tisíce prenasledovaných , umlčaných, opľuvaných a terorizovaných občanov. Tí aj so svojimi rodinami štyridsať rokov niesli na svojich pleciach svoj kríž na Golgotu nášho národa“.

Veľmi si cením aj antológiu Básnici za mrežami, ktorú zostavil z poézie deviatich básnikov, ktorí napísali svoje básne práve v čase, keď boli väznení. Väčšina z nich  nebola básnikmi, napriek tomu si ich tvorba, podľa Dobiášovho názoru zaslúži pozornosť.   On sám z čias za mrežami básne  nemá. Človek, po ktorom ich poslal rodine, ich nikdy nedoručil Lakonicky to komentoval slovami: „A  ja som si ich, žiaľ, nezapamätal“.

Jeho literárna tvorba bola v priebehu rokov ocenená rôznymi cenami, medzi inými v roku 1996 dostal Cenu Spolku slovenských spisovateľov za knihu Temná zeleň, Cenou Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia ho ocenila Rada biskupskej konferencie Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru. Za svoje statočné postoje, ale zároveň aj za literárnu tvorbu dostal najvyššie slovenské vyznamenanie. Prezident  Slovenskej republiky mu v januári 2014  udelil Pribinov kríž II. triedy za celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd.

Keď pred desiatimi rokmi Rudovi Dobiášovi udelili Cenu Ústavu pamäti národa, jeho priateľ a predstaviteľ Klubu nezávislých spisovateľov, Anton Baláž povedal tieto slová:  Celé doterajšie dielo Rudolfa Dobiáša predstavuje jej významné  obohatenie súčasnej slovenskej literatúry, obnovuje jej prerušenú humanistickú tradíciu a zároveň svojimi prozaickými a dokumentárnymi dielami vytvoril dramatický a sugestívny obraz temných stránok slovenského života v druhej polovici 20. storočia.
Anton Baláž je aj autorom knihy rozhovorov s Rudolfom Dobiášom: Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci.
Rudolf Dobiáš napriek  smutným osobným skúsenostiam nezatrpkol.
O svojej tvorbe napísal: „Písanie je určite aj účinnou formou terapie. Cítil som to najmä pri písaní knihy Temná zeleň. Bol som naplnený jej témou a osobnými zážitkami až po okraj duše, bol to mučivý pocit, asi by som bol zahynul, keby som sa nemohol vysloviť.“
Patrí k ľuďom, ktorí napriek svojmu veku  sú stále aktívni,  plní empatie a snahy pomôcť potrebným.
V českom prostredí si cenili  Dobiášov životný príbeh, jeho literárnu tvorbu a spoločenské nasadenie. Dlho udržiaval kontakty so svojimi jáchymovskými spoluväzňami,    spolubojovníkmi zo špeciálneho práporu  a po roku 1990 aj s príslušnými záujmovými  organizáciami, aby osudy politických väzňov nielen nepadli do zabudnutia, ale boli známe aj ďalším generáciám.

Som rád, že som  Ruda Dobiáša  poznal a môžem ho  považovať za svojho staršieho priateľa.  
                                                                                                                 Dr. Vojtech Čelko                       
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah