Cipar - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Chlapec z Kysúc, môj priateľ Miro Cipár
         
Na počiatku bolo slovo Milana Resutíka, keď mi v nedeľu 7. novembra telefonoval, že Miro Cipár je v nemocnici a je na tom zle. A na druhý deň médiá oznámili, že v pondelok 8. novembra nás opustil maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor Miroslav Cipár.                          
Cipár je pravdepodobne   najvšestrannejší slovenský výtvarník. Narodil sa v 8. januára 1935, na kopci  Semeteš v obci   Vysoká nad Kysucou. Študoval na Pedagogickej fakulte jazyk slovenský   a výtvarnú výchovu, na Vysokej škole   výtvarných umení v Bratislave grafiku a monumentálnu maľbu.   Skvostom sú jeho ilustrácie  klasických diel, ktoré vyšli v Spolku   svätého Vojtecha - Goetheho Faust (2017), Danteho Božská komédia (2019) a posledná - ešte neuvedená na trh   - Cervantesov: Don Quijote de la Mancha (2021).

V roku 1989 bol prvým nezávislým   predsedom Mestskej organizácie slovenských výtvarných umelcov v Bratislave.
V   novembri ´89 bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu.  
V rokoch 2002 – 2008   bol predsedom Tlačovej rady Slovenskej republiky.
Je autorom grafickej   podoby dvojzväzkového diela Zločiny komunizmu na Slovensku, Smrť za   mrežami, Život za mrežami, je autorom dizajnu súborného   diela autorov katolíckej moderny, ktoré vyšli vo Vydavateľstve Michala Vaška aj môjho štvorzväzkového diela Triedni nepriatelia.  Ilustroval aj moje Príbehy z prítmia i výber z mojej tvorby,  ktorý vyšiel v angličtine pod názvom A long night´s stories. Je aj autorom grafického návrhu mojich kníh Johana, Johanin chlapec a Ako sa spieva v klietke.

Chlapca z Kysúc ocenili   a vyznamenali desiatky našich i zahraničných. Inštitúcií. Na Mira Cipára sa   nebude dať zabudnúť. On nás v skutočnosti neopustil. Bude s nami a pri nás, aj pri našich deťoch i vnukoch.
Rudolf Dobiáš.
  
  
  

  
  
  
komu: mne
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah