Ceny_litfond2023 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
DŇA 27. SEPTEMBRA 2023 BOLI V ZICHYHO PALÁCI SLÁVNOSTNE ODOVZDANÉ OCENENIA LITERÁRNEHO FONDU ZA ROK 2022


 
 
Cena LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2022:
 
Dana Podracká –  za dielo Posuvné dvere (vyd. Skalná ruža)

 
 
Prémie za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu:
v kategórii poézia:
 
Juraj Kuniak – za dielo Ako sme sa stali (Skalná ruža)
 
Ivan Štrpka – za dielo Hermovská chôdza (Modrý Peter)

 
 
v kategórii próza:
 
Jozef Špaček – za dielo V pavučinách (VSSS)

 
 
v kategórii literatúra pre deti a mládež:
 
Toňa Revajová – za dielo Túlavý braček (TRIO Publishing)

 
 
v kategórii literárna veda:
 
Tamara Janecová – za dielo Proti wetrisku (Slov. lit. centrum)

 
 
v kategórii esejistika:
 
Dalimír Hajko – za dielo Stopy v (mojej) duši (VSSS)
 
 

v kategórii dramatické diela:
Laco Kerata – za dielo Dobro (Div. ústav)

 
 
Cena Ivana Kraska za rok 2022:
 
Alena Brindová – za dielo Horolezci (FACE)

 
 
Prémia pri Cene Ivana Kraska:
 
Matej Rumanovský – za dielo Príbeh nekonečných koncov (Marenčin)

 
 
Cena Jána Hollého za rok 2022:
 
Marián Andričík – za preklad John Milton: Vrátený raj. Samson bojovník (Modrý Peter)

 
 
Prémie Ceny Jána Hollého za rok 2022:
 
František Paulovič, Ján Zambor – M. Bašó, J. Buson, K. Issa, M. Šiki: Haiku v obrazoch (IKAR)    
 
Jana Wild – Ferdinand fon Schirach: Boh (Divadelný ústav)

 
 
Cena Imre Madácha za rok 2022 pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
 
Aniko N. Tóth – za dielo A szalamandramosolya (Kaligram)

 
 
Prémie pri Cene Imre Madácha za rok 2022 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku:
 
László Barak: za dielo Arccal a falnak (Kalligram)
 
Pál Száz: za dielo A tizedikkapu (Kalligram)

 
 
Cena Imre Madácha za preklad zo slovenského jazyka do maďarčiny:
 
Tünde Mészáros za preklad diela - Silvester Lavrík: Vasárnapi sakkpartik Tisóval (Nedeľné šachy s Tisom),  vyd. L’Harmattan Kiadó

 
 
Prémie pri Cene Imre Madácha za preklad zo slovenského jazyka do maďarčiny:
 
Lívia Paszmár za preklad diela - Alena Sabuchová: Seppegők (Šeptuchy), vyd. Phoenix Library – Womanpress
 
Gábor Csanda za preklad diela - Viera Kamenická: Chaszam Szófer, a pozsonyi csodarabbi (Chatam Sofer alebo moje tajuplné stretnutie s rabínom), vyd. OZ Bratislavské rožky

 
 
Cena Ivana Franka za rok 2022 za pôvodné umelecké literárne dielo v ukrajinskom jazyku:
 
Mária Ňachajová - za dielo Cestičkami ustlanými jeseňou (Spolok ukrajinských spisovateľov)

 
 
Prémia pri Cene Ivana Franka za pôvodné umelecké dielo:
 
Ivan Jackanin za dielo Kapitán zo železnej hory (TIMPANI)

 
 
Cena  Ivana Franka za preklad zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka:
 
Ivan Jackanin za preklad diela - Leopold Lahola: Posledná vec (Spol. ukr. spis.)

 
 
Cena Trojruža za rok 2023
   
Jana Bodnárová  za celoživotnú literárnu tvorbu.

 
 
Oceneným autorom blahoželáme!
 
 
Foto: Ján Gavura.
 

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah