BzochJozef - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Lúčime sa s Jozefom Bžochom

Vo štvrtok 18. januára 2018 sa o 11. hod v bratislavskom krematórium rozlúčime s jedným z našich vzácnych zakladateľov - literárnym kritikom, esejistom, publicistom, prekladateľom a predovšetkým s našim veľmi váženým a milým klubovým kolegom Jozefom Bžochom. Iba „nedávno“ – takmer presne pred rokom 24. januára 2017 - sme sa s ním stretli na slávnostnom laudátiu k jeho vzácnemu životnému jubileu – deväťdesiatym narodeninám. Hold mu prišlo zložiť veľa našich starších i mladších členov. Oficiálne slová vďaky za jeho plodný profesionálny život vtedy odzneli od Rudolfa Chmela, Vladimíra Petríka a Antona Baláža. Boli však plné pochopenia nielen pre jeho literárnovedné a literárnokritické pôsobenie na našej scéne, ale aj pre ťažké životné peripetie, ktoré šťastne prekonal.
Odchádza ďalší velikán slovenskej literárnej vedy, významná osobnosť slovenskej kultúry.
Žije však stále v nás, presne tak ako bude stále žiť vo svojom diele.
S hlbokou úctou k jeho pamiatke...
Dagmar Inštitorisová
„Bolo šťastím poznať Jozefa Bžocha. Mária, vďaka za vlaňajšie stretnutie, pozerala som sa so spomienkou na fotografie, ktoré z neho máme a znova som mohla precítiť blízkosť všetkých nás.

Vstaneme z popola
na božej dlani
opäť požehnaní
láska je.
Spolucítim s Vami.“
Judita Kaššovičová
„Ďalšia smutná správa, česť jeho pamiatke. Odchádzajú nám velikáni. Úprimná sústrasť pozostalým.“
Juraj Šebesta

„Mám v živej pamäti oslavu deväťdesiatin nášho skvelého kolegu, jeho zaujímavé a aj vtipné rozprávanie a spomienky. Sme (myslím, že tu môžem hovoriť aj za ostatných členov) vďační, že sme ho takto mohli medzi sebou v KNS ešte privítať a zažiť.
Česť jeho pamiatke!“
Mária Bátorová

„Česť jeho pamiatke.“
Anna Valcerova

„Je mi ľúto nad odchodom ďalšieho rytiera literatúry pána Jozefa Bžocha... noblesa a nadhľad múdrych a láskavých pánov, ktorí nás nedávno opustili a predovšetkým oblažovali spoločnosť literátov a verím, že veľmi širokého okruhu kultúrnych ľudí... Moje kondolencie patria p. Adamovi Bžochovi. Vo vzájomnej chvíľke účasti ešte hlbšie preciťujeme dobro a kultivovanosť, ktoré v ich prítomnosti prenikala aj do nás ostatných, prítomných v spoločných chvíľach. Aspoň v to verím.“
Ľubica Suballyová

„Je mi veľmi ľúto, že odišla ďalšia významná osobnosť slovenskej literatúry, navyše dobrý človek. Som rada, že som ho mohla poznať, ešte sa zúčastniť jeho okrúhleho jubilea. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine.“
Tamara Archlebová

„Odišiel človek s noblesou, osobnosť slovenskej kultúry, je  mi to ľúto, rada som Jozefa Bžocha stretávala na trhovisku na Žilinskej. Úprimnú sústrasť rodine.“
Jana Kuzmíková


S narodeninovou tortou a spomienkami jubilanta sme si pripomenuli deväťdesiatku Jozefa Bžocha.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah