Brno2018 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
XXI. brnianska česko-slovenská konferencia
 
Pod tradičným vedením prof. PhDr. Ivo Pospíšila, DrSc., vedúceho brnianskeho Ústavu slavistiky, sa v utorok 4. decembra 2018 konal už 21. ročník medzinárodnej konferencie na tému Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000 - 2017). Na konferenciu sa vo veľmi hojnom počte prihlásili referujúci zo Slovenska, medzi nimi boli aj naši členovia Anna Valcerová s príspevkom v názvom Ivan Krasko v Zamborových interpretáciách, Jana Juhásová s príspevkom s názvom K latencii, hyperrealizmu a dokumentu. Vývinové tendencie slovenskej spirituálnej lyriky po roku 2000 a príspevok Dagmar Inštitorisovej mal názov Roman Polák - iný dramatik.
 
Jana Juhásová sa v príspevku venovala tvorbe aj našich básnikov ako Rudolf Jurolek a Marián Milčák, Dagmar Inštitorisová v tvorbe divadelného režiséra R. Poláka zdôraznila odlišné metatextové stragégie, ktoré použil pri tvorbe scenára k inscenácii Cirkus Scapin (2018). Konferencie sa zúčastnila aj ďalšia naša členka Dana Podracká, ktorá zastupovala bratislavské Literárne informačné centrum. Litcentrum sa pravidelne podieľa na spolufinancovaní zborníka z konferencie.
 
Usporiadateľmi konferencie boli: Česká asociace slavistů spolu s Ústavom slavistiky Filosofické fakulty Masarykovy univerzity, Literárne informačné centrum v Bratislave, Slavistická společnost Franka Wollmana a Středoevropské centrum slovanských studií. Účastníkov konferencie prišiel v úvode pozdraviť dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Milan Pol, CSc. |

Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah