Balaz_Mality70 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vedkyňa očarená symbolizmom
K životnému jubileu Evy Maliti Fraňovej

Naša jubilantka (nar. 20. 2. 1953 v Bratislave) je viacdomou tvorivou osobnosťou: dominuje v nej literárnovedný výskum a preklady z ruskej a osetskej literatúry, ale rovnako významná je i jej vlastná prozaická a dramatická tvorba.

Symbolizmus sa u Evy Maliti Fraňovej stal ťažiskovou témou jej celoživotného literárnovedného výskumu na našich popredných vedeckých pracoviskách – v Literárnovednom ústave SAV, Ústave divadelnej kritiky a divadelnej komunikácie a v Ústave svetovej literatúry. Už v roku 1996 obhájila kandidátsku prácu Symbolizmus ako princíp videnia, v roku 1999 bola editorkou medzinárodného kolektívneho vedeckého diela Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach – obe diela vyšli aj knižne.  Nové vydanie  práce o symbolizme doplnila o kapitoly z ruskej literatúry a kultúry 20. storočia a pod spoločným názvom vyšli knižne v roku 2014. Významným literárnovedným dielom Evy Maliti Fraňovej je monografia Tabuizovaná prekladateľka Zora Jesenská z roku 2007.  
A jubilantkino očarenie symbolizmom? Je spojené predovšetkým s dielom
symbolistického básnika a prozaika Andreja Belého, najznámejšieho predstaviteľa ruskej moderny. Jeho romány Strieborný holub a Peterburg patria k výdobytkom umeleckej prózy v 20.storočí a radia sa do línie prozaikov ako James Joyce, Marcel Proust či Virginia Woolfová. Román Peterburg, ktorý začala Eva Maliti Fraňová prekladať už v deväťdesiatych rokoch uplynulého storočia, vyšiel knižne v roku 2001 a v novom vydaní v roku 2003. Preklad Strieborného holuba vyšielv roku 2018, jeho prekladateľka mi ho venovala počas nášho spoločného tvorivého pobytu v Domove spisovateľov v tom istom roku a pri jeho čítaní som ocenil prekladateľkine jazykové majstrovstvo a ďalší vklad do nášho poznania ruskej klasickej prózy. V roku 2018 vyšla knižne aj jej monografia o diele Andreja Belého Celistvosť (v) mnohosti. A očarenie Belého dielom pokračovalo prekladom jeho štyroch experimentálnych symfónii Návrat a Pohár metelíc. Dve už aj vyšli knižne v roku 2022 a prvé tohtoročné číslo Slovenských pohľadov prináša preklad z Druhej symfónie, sprevádzaný aj Belého biografickým portrétom.
Z jubilantkinej autorskej biografie uvediem, že po stredoškolských štúdiách v Bratislave, v rokoch 1971 – 1976 študovala históriu a etnológiuna Historickej fakulte Moskovskej štátnej univerzite, čo jej umožnilo zžívať sa s veľkou ruskou literatúrou, jej duchom i jazykom, a tento „dotyk s cudzím“ , bol pre ňu celoživotným tvorivým impulzom. Jeho najnovším pokračovaním by mal byť román o mladosti Jozefa Ignáca Bajzu.

Milá Evička, tešíme sa na tvoje tvorivé „príhody a skúsenosti“ s našim, ako je to už našim zlým národným zvykom, uznávaným literárnym klasikom. Do ďalších rokov ti želáme menej trápenia s chorobami a viac rodinnej pohody.
Anton Baláž
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah