ArchaBytosti - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Archa bytostí a hlas medzi domami mesta

Literárna dielňa KNS je tohtoročnou sériou prezentácie tvorby autorov KNS a ich hostí, ktorá sa po druhýkrát konala na vnútornom nádvoríčku Mestskej knižnice na Klariskej  ulici  v Bratislave.   Večer 10. augusta 2022 dostal názov Archa bytostí: predsedníčka KNS Judita Kaššovicová čítala zo  svojej poetickej tvorby súznejúcej s hudobným podkladom a dvaja hostia – Peter Prokopec a debutujúca poetka Alena Brindová. Soireé v autorskom prednese poetov dotvorili rozhovory, ktoré viedol Ján Gavura a hudobná tvorba gitaristu Ivana Tomoviča.

Vnútorné nádvorie tvoria múry i strom: pocit jedinečnosti vo vertikále mestskej archy. Miesto bytia nejedného z nás.  Vzťah k miestu sa niesol ako motív rozhovorov, prepájajúci tvorbu týchto troch autorov. Zážitok neopakovateľný, verše zostávajú zaznamenané  knihách.
 
 
Text a foto: Ľubica Suballyová
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah