Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rozhovory o dejinách
Skromná na výzor, ale bohatá svojim obsahom je kniha Rozhovor s dejinami s podtitulom Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie. Vyšla vo vydavateľstve HADART Publishing na sklonku roku 2019 a rozhovory s Ivanom Kamencom o jeho ceste historika pri výskume slovenských dejín 20. storočia viedol Miroslav Michela, Kamencov kolega v Historickom ústave SAV, predstaviteľ mladej generácie historikov (roč. 1978). Rozhovory začali vznikať pred desiatimi rokmi a ako píše v úvode M. Michela, „text, ktorý držíte v ruke je krátkou sondou do životných ...
TVORBA 4/ 2019
Ostatné číslo tohtoročnej Tvorby mi pošta doručila deň pred Vianocami, ale za príspevok priamo na vianočnú tému možno považovať len článok D. Chrobáka Dojem z vianočnej kázne pod holým nebom (Kázal vietor od Hrona), ktorý vyšiel v ev. mládežníckom časopise Nový rod v roku 1927, a tak som si priblíženie tohto čísla Tvorby nechal na pokojnejšie posviatočné obdobie.
V prvej chvíli ma trocha prekvapila obálka čísla: je na nej reprodukovaná časť Poslednej večere Leonarda daVinci, fresky v refektári milánskeho kláštora Santa Maria dellaGrazie, ktorú všeobecne vnímame ako obrazovú súčasť veľkonočných sviatkov. Vysvetlenie tohto redakčného rozhodnutia osvetľuje rozsiahly článok akademického maliara Stana Lajdu...
Záver projektu "Komentované autorské čítanie členov KNS" patril Modre.
V cykle Prechádzky labyrintom literatúry 16.12. 2019 otvorila svoju "Trinástu komnatu a iné" v Musique Club Galerie na dolnom konci modranského námestia spisovateľka a publicistka Ľubica Suballyová. Večerom so živou diskusiou sprevádzala Ľubomíra Miháliková, organizátorka cyklu modranských "Prechádzok labyrintom literatúry."
Na modranskom námestí, priamo po pravici Ľudovíta Štúra sa 17. 12. 2019 v Moodra Galerii stretli autorky Ľubomíra Miháliková a Judita Kaššovicová spolu s hudobným sprievodom Juraja Turteva na čítaní poézie a uvedení Mihálikovej básnickej zbierky ...
A svetlo žiarilo z tmy
V útulnom pohodlí Kafe Scherz na Palisádach sme zavŕšili naše pravidelné tohtoročné klubové stretnutia. Kapustnica rozvoniavala, na stoloch boli pripravené poháre k prípitku. Prichádzala skorá tma, rozsvecovali sa svetlá. Bol 11. december 2019 a čas na báseň.
Prajnosť, krásu, smútok, pravdu, svetlo, lásku, múdrosť - takéto objatie básnikov Jána Zambora, Ladislava Šimona, Dalimíra Stana, Juraja Kuniaka, Antona Uheríka, pozdrav na diaľku od Rudolfa Dobiáša (čítala Ľubka Miháliková) a Miroslava Brücka priniesla sviatočná a nevšedná chvíľa tichá...
Klubové stretnutie v novembri – od poznanej histórie k poznaniu prítomnej skutočnosti
20. novembra 2019 sa v programe pravidelných klubových stretnutí v Kafe Scherz stretli autori a recenzenti troch nových knižných publikácií, ktoré náhodou či zámerne vytvárali oblúk od tragického bytia cez hľadanie východiska po pokoj v prítomnom okamihu. Na začiatku tohto oblúka bola publikácia Antona Baláža Dva slovenské osudy, v ktorej autor rozpráva o osobných stretnutiach s dvomi protichodnými postavami slovenskej histórie – Jurajom Špitzerom a Alexandrom Machom...
 
           
Prednáška s prezentáciou monografie o M. R. Štefánikovi v umeleckých obrazoch
V útulných priestoroch expozície Múzeum – domov múz Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 19. novembra 2019 v dopoludňajších hodinách konala prednáška profesorky Dagmar Inštitorisovej na tému Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, ktorá bola spojená aj s prezentáciou jej monografie. Profesorka oboznámila účastníkov prednášky so všeobecnou situáciou prezentácie a zobrazovania významných osobností, medzi ktoré patrí aj Milan Rastislav Štefánik...
Noc divadiel v Slovenskom komornom divadle inak
Tohtoročná Noc divadiel sa v martinskom divadle niesla nielen v znamení osláv 30. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra 1989, ale bohatý program soboty 16. 11. 2019 bol ukončený prezentáciou monografie Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa, vrátane jej koncepcie. Prezentácia sa uskutočnila v Štúdiu Slovenského komorného divadla po skončení predstavenia Biológia politika – Fouché!!!, ktoré sa tematicky venuje osobnosti jedného z najväčších „prezliekačov“ novodobej francúzskej i európskej histórie a bezcharakterných politikov a funkcionárov – Jozepha Fouché. Na otázky režiséra inscenácie...
Slovenská dráma na scéne ruského divadla
Dňa 3. novembra 2019 v divadle Nová dráma v ruskom meste Perm sa konala úspešná premiéra hry súčasnej slovenskej dramatičky Evy Maliti Fraňovej Hra nevedomia. Predstavenie v réžii ruskej režisérky Mariny Oľoňovej bolo súčasťou dvojdňového rovnomenného divadelného festivalu a svojou témou zameranou na problémy dnešnej mládeže,  i divadelným spracovaním, vyvolalo značný ohlas. E. Maliti Fraňová deň pred premiérou viedla na Permskej štátnej univerzite tvorivý workshop, kde, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti dramatickej tvorby...
Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou
Dňa 5. novembra 2019 sa v rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky uskutočnila v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov literárna beseda so spisovateľom Antonom Balážom a internou doktorandkou ÚSJK Monikou Adamickou. Besedu moderoval Tibor Žilka (predstavil knihu Antona Baláža Dva slovenské osudy) a Ján Gallik (predstavil monografiu Moniky Adamickej Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža).
ROMBOID 3/ 2019
Tretie tohtoročné číslo Romboidu svojim obsahom, žánrovou pestrosťou a mapovaním viacerých tvorivých generácie vracia pod redakčným vedením literárneho kritika Igora Hochela tomuto, kedysi dlhé desaťročia prestížnemu periodiku popredné miesto v skladbe súčasných literárnych časopisov, vychádzajúcich v printovej podobe.
Hneď úvodný text, esej Ivana Čičmanca Téma outsiderstva u Vámoša a Becketta, ktorá prináša pohľad na „niektoré aspekty literárnej tvorby dvoch takých ´pesimistov´, slovenského prozaika a esejistu Gejzu Vámoša (1901 – 1956) a írskeho...
Vina sa dá napraviť, oľutovať, ale zodpovednosť je konštantná
Na margo uvedenia knihy Antona Baláža Dva slovenské osudy
Toto posolstvo na margo knihy o Dva slovenské osudy /Špitzer – Mach vyslovil historik Ivan Kamenec na uvedení nového románu autora  Antona Baláža na Bibliotéke 2019 (vyd. Marenčin PT). Prezentáciu knihy moderovala Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra.
Obaja protagonisti uvedenia knihy publiku osvetlili okolosti aj ich dávneho osobného stretnutia sa s protagonistami príbehu, istotne už nežijúcimi. Svedectvo Ivana Kamenca bolo detailné, príslovečne presné pamäti historika: "Špitzer mi povedal, ako začal svoj rozhovor s Alexandrom Machom. Údajne mu povedal: Pane, keby my sa stretli niekedy na jar a v lete 1942 ...
Labirynty Karola Horáka na Bibliotéke
Vo štvrtok 7. novembra 2019 od 13.00 do 14. 00 hod. sa uskutočnila prezentácia monografie monografiu Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata/Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka, ktorú koncom roka 2018 vydalo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce. O dôvodoch vzniku monografie, jej štruktúre i obtiažnostiach pri jej písaní pre poľského laického i odborného čitateľa som hovorila nielen ja, ale aj prekladateľka Tatjana Wojciechowska. Okrem iného si zaspomínala aj na svoje prvé stretnutie s K. Horákom, ktorým bol jeho román Cukor. Zanechal v nej hlboký dojem hlavne vďaka téme – láske matky k dcére...
TVORBA 3/2019 - Už tridsať rokov...
V novom čísle Tvorby nám to pripomínajú dva úvodné texty.  Július Vanovič úryvkom z pripravovaného druhého dielu Antimemárov a Ivan Čičmanec dlhším uvažovaním, ktoré rovnako vychádza z jeho osobných spomienok na pád komunistického režimu v Československu. „ Štátny prevrat? Revolúcia? Hoci krv netiekla, nepochyboval som, že ide o revolúciu, hoci podivne ľahko až rozprávkovo prebiehajúcu. Na jar roku 1945 som bol desaťročný, vo februári 1948 len o tri roky starší – ale teraz som cítil, celou bytosťou cítil, že len tento štátny prevrat má byť aj dobrým prevratom v mojom živote, skrátka, myslel som, že táto revolúcia je moja“, píše Vanovič. A ďalej: „ Myslel som, moja večná naivnosť – že podobne alebo celkom tak ako ja myslia, chcú a zastrájajú sa aj ostatní ľudia...“. Roky, ktoré nasledovali jemu i nás ukázali, ako to bolo naozaj...
Za prof. PhDr. Zuzanou Bakošovou Hlavenkovou, PhD. (28. 6. 1947 – 28. 10. 2019)
 Na naše klubové stretnutia vždy prichádzala usmiata, elegantná a ak išlo o témy blízke jej srdcu, diskutovala a kládla vecné i znepokojivé otázky. Posledný raz prišla medzi nás celkom nedávno – na klubové stretnutie 22. októbra – plná síl a optimizmu. Nik z nás nepredpokladal, že už sa s ňou viac nestretneme. Nečakane nás opustila v pondelok 28. októbra 2019 vo večerných hodinách a okrem hlbokého smútku nám v srdciach zostalo aj veľké prázdno a veľa otázok, na ktoré by nám pomohla odpovedať. Sme však veľmi hrdí na to, že patrila do Klubu nezávislých spisovateľov. Predstavila sa u nás nielen ako teatrologička, ale aj ako poetka. Naposledy čítala...
Na októbrové stretnutie KNS prišiel z Nórska aj náš člen Ivan Čičmanec
V utorok 22.októbra 2019 sme sa na strenutí členov Klubu nezávislých spisovateľov v Kafe Scherz v Bratislave stretli na komentovanom čítaní  z tvorby našich členov – Evy Maliti Fraňovej a  IvanA Čičmanca, ktorý opäť navštívil rodnú Bratislavu z jeho nórskej domoviny v Oslo.
Referát tvorbe dramatičky, prekladateľky a literárnej vedkyne Evy Maliti Fraňovej predniesla literárna vedkyňa Jana Kuzmíková, pričom sa zamerala na preklad diel ruského postsymbolistu Andreja Belého  -- priblížila dielo Peterburg, Strieborný holub a preklad filozofickej štúdie Celistvosť (v) mnohosti (vyd. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratslava, 2018). Jana Kuzmíková sa zmienila o experimentátorovi...
Pocta Jánovi Zamborovi
Pod názvom Poetika poézie a jej prekladu vydala Univerzita Komenského v Bratislave knihu venovanú životnému jubileu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Výročná cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2018, ktorú získal Ján Zambor za literárnovedné štúdie Stavebnosť básne je dobrou príležitosťou priblížiť knihu Poetika poézie a jej prekladu, ktorá prináša pohľad viac ako štyroch desiatok autorov na Zamborovo dielo a podnety, ktoré tvorivo pretavili do svojho odborného bádania. Takto to v Predhovore presne charakterizovala editorka knihy Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., keď uviedla, že „ o jeho pracovnom zameraní, rozpätí...
V Historickej budove SND predstavili Inštitorisovej monografiu o diele scénografa Jozefa Cillera
Pred uvedením Bizetovej opery Carmen v Historickej budove SND, v salóniku pri I. balkóne, uviedli tvorcovia a vydavateľ rozsiahlu monografiu o celoživotnom diele slovenského scénografa Jozefa Cillera. Jej autorkou je teatrologička a estetička Dagmar Inštitorisová a monografia je výsledkom jej dlhoročného sledovania diela nášho najvýznamnejšieho scénografa Jozefa Cillera.
Umelec má domovské pôsobisko v Martine, pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave...
Literárne KUpé
V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 9. októbra 2019 konala beseda s Jánom Zamborom a Danou Podrackou. Stretnutie pripravili Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky FF UK v spolupráci s LIC a KNS. Koncept Literárneho KUpé predstavila Silvia Kaščáková.  Diskutovalo sa o knihe Jána Zambora Stavebnosť básne (vydalo LIC), najnovšom preklade Jána Zambora Macuo Bašóa (vydalo vydavateľstvo Skalná ruža)...
Tvorba 2/ 2019
Portrétom generála Milana Rastislava Štefánika na obálke a článkom Júliusa Vanoviča v závere sa Tvorba vo svojom druhom tohtoročnom čísle vracia k tejto veľkej osobnosti slovenských dejín. Od jeho tragickej smrti nás delí už storočie, ale môžeme sa aj teraz stotožniť s tým, čo Vanovič napísal o Štefánikovi v roku 1968, že „ten život a tá smrť doteraz donucuje k dlhej mlčanlivej poklone, k nevysloviteľnému obdivu a úžasu“ a (keďže článok v Kultúrnom živote vyšiel v čase, keď sa Štefánikova osobnosť iba začínala očisťovať od historickej komunistickej špiny) „ tí, čo ho chceli zniesť zo sveta – ak ho naozaj chceli – museli s hrôzou vidieť, že po smrti je ešte silnejší, že to smrť vyvoláva, rozputnáva energie, čo sa nedali tušiť...“. Pri storočnici sú všetky tieto štefánikovské hvezdárske, výskumnícke a štátnické energie zväčša pravdivo zaznamenané, ale obdiv a úžas naďalej pretrváva.
Stretla som Bélu Bartóka
Vlani,  v r. 2018 sme mohli prvýkrát ako Klub nezávislých spisovateľov takpovediac systematicky vstúpiť na pôdu základných škôl v bratislavskom Ružinove prostredníctvom projektu "S literatúrou on line". Po peripetiách s posielaním oficiálnych listov o projekte, telefonátoch a mailoch zareagovali dve základné školy - Drieňová a Ružová dolina. Projekt  "S literatúrou on line" bol realizovaný s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Miestny úrad nás tak mal
v adresári v oblasti projektov pre kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.  To bol dôvod pozvania na minuloročné odovzdávanie cien MČ Ružinov...
V cykle Labyrint literatúry v Modre bola hostkou Dagmar Inšititorisová
Dňa 30. septembra  2019 sme v Modre  v Musique club galerie mali podujatie s názvom Labyrint literatúry. Bolo to už 15. stretnutie – prezentácia najnovšej literárnej tvorby s a autorským čítaním. Pozvanie v septembri prijala  spisovateľka, publicistka a pedagogička  Dagmar Inštitorisová. Uviedla svoje dielo – monografiu M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách.
Tvorivú skúsenú  autorku Dagmar Inštitorisovú...
Nitrianska semiotická škola na konferencii vo Viedni
Vo viedenskom Hofburgu sa koncom septembra 2019 konala trojdňová konferencia o aktuálnom stave literárnej vedy v strednej Európe, ktorej cieľom bolo ukázať možnosti ako prekročiť filologický výskum v národných literatúrach smerom k jednotnej stredoeurópskej literárnej a kultúrnej náuke. Konferenciu organizoval Ústav komparatistiky Viedenskej univerzity v spolupráci s Dokumentárnym strediskom pre východo- a stredoeurópsku literatúry a ďalšími odbornými inštitúciami a pozvali na ňu vedkyne a vedcov rakúskych „susedov“z Česka ..
Slovenská literárna veda a literatúra v Paríži
Dňa 12. 9. 2019 sa konala v INALCO v Paríži konferencia inšpirovaná prvou vedeckou monografiou o Dominikovi Tatarkovi od literárnej vedkyne prof. Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (Veda 2012, anglická verzia Peter Lang 2015). INALCO je najstaršia vysoká škola v Paríži, založená Napoleonom pre štúdium jazykov východnej Európy, ktorá v čase založenia mala vychovávať diplomatov, prekladateľov a teda sprostredkovateľov medzi Západom a Východom.
Výročné ceny KNS, aj jubileum nášho vzácneho člena Rudolfa Dobiáša
Súčasťou septembrového stretnutia bolo okrem odovzdania výročnej ceny KNS aj vyzdvihnutie nášho vzácneho člena – básnika a dramatika Rudolfa Dobiáša. Kyticku kvetov a gratulácie pripomenuli jeho nedávne jubileum – 85. výročie narodenia. Laudácio predniesol Antol Baláž a stisky rúk a bozky mu venovali všetci priatelia z KNS. (Text laudácia publikujeme v rubrike Jubilanti).
Výročné ocenenie kníh členov Klubu nezávislých spisovateľov sme odovzdali ...
ROMBOID 2/ 2019
Krátka poviedka Marty Hlušíkovej Hľadanie otvára druhé tohtoročné číslo Romboidu. Z prozaických textov zaujmú Sekvencie zo súkromia Tibora Kočíka z pripravovanej knihy Letné premietanie, rovnako i Zásadné dielo nášho klubového kolegu Martina Vlada. Ide rovnako o niekoľko krátkych kapitoliek z pripravovanej rovnomennej prózy – s jej autorom sa radi stretneme aj na klubovej reflexii o tomto (podľa ukážky) originálnom texte: obe prózy sa odohrávajú v metropole východu Košiciach a miestopisne narúšajú náš literárny „bratislavocentrizmus“...
Náš vzácny jubilant Rudolf Dobiáš
Do literatúry vstúpil Rudolf Dobiáš (nar. 29 .9. 1934 v Dobrej) v polovici sedemdesiatych rokov uplynulého storočia ako štyridsaťročný rozhlasovými rozprávkami, detskými knižkami a básnickou zbierkou Slávnosti jari. Svojmu osudu dlhoročného jáchymovského väzňa mohol dať literárnu podobu až po páde režimu, ktorý ho označil za triedneho nepriateľa a v zmanipulovanom politickom procese ho v roku 1954 odsúdil na osemnásť rokov straty slobody. Hoci na základe politickej amnestie z mája 1960 mohol opustiť uránovú baňu a vrátiť sa do civilného života, skutočnú slobodu, občiansku i tvorivú získal až o tridsať rokov neskôr...
Leto na poetickom nádvorí
Môžem sa opäť v duchu ponoriť, a hneď niekoľkokrát do vôd, ktoré zaplavili atmosféru tohto leta v bratislavskom Starom meste, na nádvorí  knižnice s vchodom priamo pod schodmi z Kapucínskej na Klariskú.  Ponorenie ako kúpeľ v priestore čistého zážitku, keď je presiahnuté to časom ohraničené  prítomno nadčasovým jestvovaním. V jednom priestore  "od brány k stromu", ktorý sa javí byť nekonečným.
Takým sa ukázalo nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej č. 16 počas dvoch podvečerov – literárnom a hudobno-poetickom.  Vlastne hudobné boli v skutočnosti oba podvečery - „Štefánik“ 7. augusta a „Romboid“ 21. augusta , a poskytli  tak publiku viacrozmerný zážitok na plne obsadenom nádvorí.
Monografia o slovenskom židovstve v tvorbe Antona Baláža
Len pred pár dňami vyšla na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľmi zaujímavá monografia s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža(2019), ktorej autorkou je Monika Adamická, interná doktorandka z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Danej téme sa venuje už niekoľko rokov, pričom jej počiatky siahajú ešte k autorkinmu rigoróznemu štúdiu a k spolupráci so svojím konzultantom, literárnym vedcom Tiborom Žilkom...
ROMBOID 1/ 2019
S novým zodpovedným redaktorom, literárnym kritikom Igorom Hochelom, v prehľadnejšej a pre vekovo staršie ročníky čitateľov i prijateľnejšej grafickej podobe vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Romboid. Kalendárové meškanie vydania neubralo Romboidu na kvalite i čitateľskej príťažlivosti obsahu – čo sa v ostatných rokoch časopisu nie vždy darilo.
Aktuálne pôsobia texty Jozefa Leikerta Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka (sto rokov od jeho narodenia a dvadsaťpäť rokov od jeho úmrtia) a Antona Baláža Na parížskych adresách – v podobe hry o M.R. Štefánikovi, od ktorého tragického skonu uplynulo v máji sto rokov. S básnickou tvorbou sa v čísle predstavujú Árpád Tözsér a Gabriel A. Levický...
Túry literatúry v Kulpine
Pred dvomi rokmi, polovicou augusta 2017, po hluku Slovenských národných slávností, na Kulpínčanov a ich hostí zapôsobil tichý augustový večer, na ktorom s literárno-hudobným pásmom, vystúpili členovia Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Po dvoch rokoch sa zážitok zopakoval, tentoraz však spisovatelia zo Slovenska boli zvestovateľmi Predslávnosťových dní v Kulpíne (PDvK) a teda aj tohtoročných slávností v Petrovci. Včerajším pásmom slova a hudby túryLITERAtúry v reštaurácii Lipa štartovali tohtoročné PDvK a o bohatý duchovný zážitok sa postarali spisovatelia Judita Kaššovicová, Juraj Šebesta a Miroslav Brück, ako aj hudobník Miloš Železňák.
Štefánik ako mandala
Vrátili sme sa z Košarísk, je 21. júl. Kým doznievajú zážitky, otváram facebook - Csaba Kiss zdieľa spomienku takmer spred dvadsiatich rokov, z roku 2000, keď sypali v šamorínskej synagóge tibetskí mnísi   mandalu. Krásna, farebná piesková mandala, obsahujúca celé univerzum, znázorňujúca cykly času.  Dokonalé spojenie. Lebo Košariská boli pre mňa o tom. Vysoko prevyšujúce výročné oslavy, ďaleko presahujúce prednášanie.
Niečo mysteriózne sa prebudilo pri tom dome pod kostolom. Nastúpení vojaci, niekoľko čistých slov, vence a kytice,
Každoročné oslavy výročia narodenia M. R. Štefánika, tentokrát 139. výročie sprevádzala výstava
Za Dušanom Mitanom
Tragickým odchodom Dušana Mitanu stratila slovenská literatúra jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej modernej a postmodernej prózy za posledné polstoročie. Veľkú pozornosť vzbudil už svojím debutom Psie dni, v ktorom výrazne naznačil, aké prvky okrem prirodzeného rozprávačského talentu bude vytrvalo používať – magickosť, pocity absurdity, rebelantstvo nekonformných hrdinov, nesúhlasné alúzie na existujúci spoločenský systém. Nasledovali ďalšie nemenej úspešné knihy –  novela Patagónia, zbierka próz Nočné správy, román Koniec hry. V týchto prózach potvrdil popri výnimočne a netradične komponovaných prvkoch v rozvíjaní často bizarného deja aj neúnavné hľadačstvo pravdy, v ktorom pokračoval aj v ďalších svojich obsiahlejších prózach ako boli Hľadanie strateného autora a Návrat Krista. Obsiahol v nich pozoruhodné množstvo tém, problémov a súvislostí, spojených so základnými otázkami ľudského bytia.
Dušan Mitana bol aktívnym členom Klubu nezávislých spisovateľov najmä v 90-tych rokoch minulého storočia. Jeho miesto v slovenskej literatúre zostane trvale nezastupiteľné. Česť jeho pamiatke!
Jozef Špaček                
Predsedníčkou KNS sa stala poetka Judita Kaššovicová
Valné zhromaždenie Klubu nezávislých spisovateľov si na svojom zasadnutí zvolilo za svoju predsedníčku poetku Juditu Kaššovicovú.
Naša nová predsedníčka je autorka dvanástich básnických zbierok, niektoré z nich dvojjazyčne, s prekladom do maďarčiny. Svoju tvorbu často interpretuje na multimediálnych prezentáciách, na poeticko-hudobných performanciách.
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 12. júna 2019 v Hudobnom kabinete Mestskej knižnice v Bratislave.
Sedlnice – nech je veselo aj na webe KNS
Bol jeden z mála krásnych májových dní, presne vhodný na malý výlet, či návštevu priateľov. Bol to sviatočný deň s dátumom 8. máj 2019. Obec Sedlnice v okrese Nový Jičín od rána pripravovala stretnutie miestnych autorov literárnej tvorby. Organizátorom bolo Kulturní a informační centrum Sněženka, Sedlnice na čele s Josefom Odstrčilom, v hudobných kruhoch známym pod menom Kulatý. Keďže Kulatý Odstrčil rozvíja dlhoročné česko-slovenské vzťahy v oblasti hudobnej, veľmi ľahko ich rozšíril aj na vzťahy v oblasti literárnej. 8. mája sa konala v Sedlniciach I.sedlnická čtenice amatérských tvůrců, na ktorej sme...
Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu
„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.
Vo februári v KNS o poézii, v podaní dám
Na pravidelnom mesačnom stretnutí členov KNS sme sa vo februári 2019 ponorili do sveta poézie: na programe literárno-kritických diskusií boli dve zbierky poézie dvoch dám – Dany Podrackej a Márie Bátorovej, a do tretice – poetke a literárnej vedkyni Anne Valcerovej sme blahoželali k životnému jubileu.
Básnickú zbierku Dany Podrackej Paternoster (vyd. Skalná ruža, 2018) uviedla Anna Valcerová – svoj referát vyznačila ako intepretáciu básní a pripravila ju veľmi podrobne. Tento rozsah bol veľmi vítaný predovšetkým preto, že poetka Danka Podracká sa nášho stretnutia napokon nemohla zúčastniť, i keď veľmi chcela...
Mariana Čengel Solčanská pripravuje dokumentárny film Nezávislí
Prinesie aj portréty najstarších členov KNS,
Režisérka Mariana Čengel Solčanská (a zároveň členka Klubu nezávislých spisovateľov) pripravuje zábery do celovečerného dokumentárneho filmu s názvom Nezávislí. Zachytí v ňom portréty významných osobností slovenskej vedy a kultúry, a cez ne aj dejiny Slovenska a dejiny sveta. "Sú to výpovede o hľadaní pravdy o ľudskej existencii a hodnotách", predosiela režisérka a autorka filmu. V kruhu týchto osobností budú aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov, práve tí, ktorí svojou prítomnosťou...
Januárové stretnutie KNS bolo tradičné, avšak v pozadí s kamerami
V poslednú januárovú stredu 2019 sa členovia Klubu nezávislých spisovateľov stretli opäť v študovni Mestskej knižnice v Bratislave, aby diskutovali nad dvoma knižnými novinkami našich členiek a členov, a tiež, aby si pripomenuli životné jubileum profesora Tibora Žilku.
Celkom čestvú romacu Hévíz 2090 (Culture Positiv, 2018) od Juraja Šebestu, útlu knihu s podtitulom Láska kedysi a dnes autor opatril symbolom vekovej prípustonosti podľa vzoru označovania audiovizálnych diel.  Svoj románik posunul – na odlíšenie od predchádzajúcich kníh pre mládež – do kategórie dospelého publika nad 18 rokov, podľa jeho slov skôr preventívne, pričom vyvrátil upodozrievanie z úmylov marketingovej podprahovej podpory avíza znejúceho: nevhodné pre čitateľov do 18 rokov...
Tvorba 4/2018
S miernym časovým skĺzom, čo je pri štvrťročníku celkom prípustné, vyšlo ostatné minuloročné číslo Revue pre literatúru a kultúru TVORBA. Úspešne sa tak zavŕšil XXVIII. ročník jej obnoveného vydávania. Odvtedy je ústrednou postavou časopisu uznávaný literárny vedec a nekompromisný kritik Július Vanovič. Po krátkom zdravotnom oddychu opäť vedie Tvorbu ako jej šéfredaktor. Súčasnou redaktorkou je Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. Do tohto nového čísla preložila z češtiny kázeň Jána Kollára na 4. adventnú nedeľu O vzdelanosti a pripojila k nej jej literárnovednú interpretáciu...
Jubilanti KNS na vianočnom stretnutí
Decembrové stretnutie členov KNS sa konalo v predvianočnej atmosfére dňa 18. 12. 2018 v kaviarni Grémium na Gorkého ulici v Bratislave.
Zišli sme sa v slávnostnejšej predvianočnej atmosfére, a okrem väčšieho priestoru na vzájomné rozhovory sme našu pozornosť a uznanie venovali dvom jubilantom: Jánovi Beňovi (85) a Miroslavovi Demákovi (70). Ku gratuláciám patrí aj prednes laudácia na ich počesť, s uznaním ich miesta v v slovenskej literatúre, aj s medzinárodným presahom, a tiež vyzdvihnutie ich osobného a autorského zástoja v literárnom živote, presahujúcom klubové aktivity...
 

O drobných i veľkých dejinách
V poslednú novembrovú stredu sme sa v Klube nezávislých spisovateľov zišli nad dvoma knihami. Prvou bol najnovší román Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, ku ktorému sa okrem Ivana Kamenca ako hlavného referujúceho vyjadrovalo veľa prítomných členov. Téma románu spadá do našich veľkých tragických dejín – do obdobia 2. svetovej vojny. Autorka na základe autentických materiálov z rôznych archívov spracováva práve to obdobie našich dejín, v ktorom sme sa začali nezmyselne deliť na židov a nežidov, "vernejších" a menej verných, "spravodlivejších" či menej spravodlivých kresťanov. Niektorí zo starších členov klubu, napríklad Anton Uherík, hovorili o vlastných spomienkach na vyvražďovanie židovského obyvateľstva...
Byť "S literatúrou on line" je úžasné
V rámci grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola na jar tohto roka nášmu KNS schválená v plnom rozsahu podpora projektu "S literatúrou on line".
Projekt "S literatúrou on line" sme vytvorili s cieľom priblížiť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu najmladším čitateľom, a to tým najprirodzenejším spôsobom, akým je stretnutie s jej priamymi tvorcami.
Realizovali sme ho v septembri a októbri v spolupráci so základnými školami v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to so Základnou školou Pavla Marcelyho na Drieňovej ullici a so Základnou školou Ružová dolina...
Bibliotéka 2018 a poďakovanie aj nášmu Milanovi Rúfusovi
Každý deň sme sa na Bibliotéke mohli stretnúť nielen s našimi známymi a kolegami, ale mohli sme aj výnimočne oslavovať. V nedeľu 11. novembra 2018 – nielen pre nás, členov KNS – takouto príležitosťou bolo stretnutie s básňami Milana Rúfusa – barda slovenskej poézie, ktorý je jedným zo zakladateľov nášho klubu. V predvečer nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa na neho spomínali jeho priatelia a obdivovatelia Ľubomír Feldek, Ján Buzássy, Daniel Hevier, Ivica Ruttkayová či Jozef Čertík, a na záver aj jeho manželka pani Magda Rúfusová...
Významné štátne ocenenie pre Karola Wlachovského
Nášmu členovi Karolovi Wlachovskému, ktorý patrí medzi najvýznamnejších prekladateľov maďarskej literatúry na Slovensku, v stredu 7. novembra 2018 udelili vysoké štátne vyznamenanie. V priestoroch Maďarského veľvyslanctva v Bratislave bol poctený Krížom rytierskeho rádu Maďarska. Spolu s ním bol ocenený p. Vintent Polakovič, ktorému bola udelená Cena Pro Cultura Hungarica.
 
Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade mala...
TVORBA 3/2018
Osmičkovým jubileám sú v novej Revue pre literatúru a kultúru – v treťom tohtoročnom čísle Tvorby venované dva ťažiskové texty: Vanovičov pohľad na osobnosť Tomáša Garrigue Masaryka a Čičmancova reflexia o pamätnom roku 1968.
Pod názvom TGM publikoval Július Vanovič krátke, vtedy nejubilejné zamyslenie, „len malé poznámky k veľkej, neľahkej téme“ v roku 1990 v Kultúrnom živote. Teraz, pri storočnici vzniku spoločného štátu, ktorého jedným z jeho veľkých osnovateľov bol popri MRŠ práve Masaryk, sa k tejto zložitej osobnosti našich spoločných dejín vrátil. Ak v roku 1990 veril, že...“
Posledný októbrový deň osmičkového roka oslavne i diskusne
V stredu 31. októbra 2018 sme v hojnom počte stretli nad dvoma knihami. Prvou z nich bola básnická zbierka Igora Hochela Muž na peróne (2017), za ktorú získal Prémiu  Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017 za poéziu. Vydal ju po pomerne dlhej dobe –po ôsmich rokoch od publikovania zbierky K mojim perám nahá žena (2009). Odborný komentár predniesol Erik Ondrejička, v ktorom esejistickou formou zhodnotil zbierku plnú záujmu skúseného básnika o svet okolo nás a s provokujúcim narábaním so symbolmi vody, krajiny či priestoru. Diskusia sa niesla aj nad otázkami teórie verša, kvality poézie v súčasnosti a jej vnímania verejnosťou...
    
Dve básne Juraja Kuniaka odzneli na konferencii Poézia a teológia
V stredu 19. septembra 2018 mal Klub nezávislých spisovateľov výnimočnú príležitosť predstaviť básnickú tvorbu jedného zo svojich členov – Juraja Kuniaka na slávnostnom otvorení Medzinárodnej vedeckej konferencie Poézia a teológia. Organizovala ju Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vo svojich priestoroch. Juraj Kuniak prezentoval dve básne: Čiara horizontu a Dve bytosti, prvú v anglickom jazyku a druhú v slovenskom. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť sa s ich slovenskou, anglickou a arabskou verziou i vďaka malej brožúrke, ktorá vznikla s podporou fakulty i KNS.
Septembrové stretnutie KNS
Podovolenkové stretnutie 26. septembra 2018 členov Klubu nezávislých spisovateľov bolo plné práce i slávnostných obzretí. Určite dôležitejšie sú tie slávnostné obzretia, pretože sme sa v nich rozpomínali na tvorbu Ivana Kamenca pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením a Milana Richtera, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku. Slávnostné laudatio predniesli Anton Baláž a Mária Bátorová. Zápalisto i kriticky sme diskutovali – ako je pre nás typické -  aj o našej tvorbe, a to o knihe pre deti Jána Beňu Timotej a pradedo a o dvoch básnických zbierkach Dali Stana Očistec/Purgatorio a Láska je retro. Základ pre diskusiu vytvorili referáty Ladislava Šimona a Igora Hochela. Naše sa rady tiež rozšírili o dve nové členky – pani Denisu Fulmekovú a Marianu Čengel Solčanskú. Nech sa im darí aj medzi nami!
Rudolf Dobiáš hosťom knižnice v Trenčíne
V utorok 25. septembra 2018 sme spolu vo Verejnej knižnici Milana Rešetku v Trenčíne besedovali o tvorbe barda našej literatúry – Rudolfa Dobiáša. So príspevkami o autorovi vystúpili Tibor Žilka, Anton Baláž a Igor Hochel. Stretnutie bolo zároveň aj prezentáciou vydania prozaických a básnických diel Rudolfa Dobiáša v anglickom jazyku pod názvom A long night´s stories. Knihu do života uviedol Ján Gallik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre slávnostným laudatiom a Dagmar Inštitorisová kyticou kvetov.
 

Mesto Nitra ocenilo člena Klubu nezávislých spisovateľov
Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra sa v nitrianskej synagóge dňa 2. septembra 2018 konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenené mnohé významné osobnosti mesta. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., člen Klubu nezávislých spisovateľov, získal za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia Cenu mesta Nitry. Srdečne blahoželáme.  
 
Autor textu: J. Gálik, Foto: A. Jančovič
 
O slovách čistých (aj) v Červenom raku
 
Nový román skúseného prozaika a nášho klubového kolegu Antona Baláža Povedz slovo čisté ( vydalo LIC 2017), ktorý v zložitom kompozičnom tvare prepája príbeh významnej matičnej osobnosti medzivojnového obdobia, literárneho vedca a básnika Štefana Krčméryho s osudom nastupujúcej literárnej generácie v krutých päťdesiatych rokoch uplynulého storočia vzbudil zaslúženú čitateľskú i kritickú pozornosť. Vydavateľ, autor i klub knihu doteraz predstavil na viacerých domácich i zahraničných literárnych podujatiach – o. i. na Bibliotéke i na slovenskom zastúpení SR v EU v Bruseli. A najnovšie i v Letnej čitárni U Červeného raka v Bratislave.
 
Podujatie sa uskutočnilo v podvečer 28. augusta 2018.
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens.  Podľa  Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja,  čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu  začal reálny a  krutý život s prírodou, ale zároveň aj  symbióza s ňou.  Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.
TVORBA 2/2018
V roku 2018 je Revue pre literatúru a kultúru Tvorba opäť vanovičovská. Náš vážený klubový kolega sa opäť vrátil na post jej šéfredaktora a redaktorské miesto ponúkol literárnej vedkyni, uznávanej odborníčke na staršiu slovenskú literatúru Doc. PhDr. Eve Tkáčikovej, CSc.
V druhom tohtoročnom čísle tak opäť Tvorba prináša súbor žánrovo rozmanitých i objavných textov. Nedá mi hneď na úvod nevyzdvihnúť spomienkovú esej Ivana Čičmanca Dotyky s Jánom Johanidesom. Impulzom k jej napísaniu bolo nedávne desiate výročie úmrtia tohto najoriginálnejšieho autora prozaickej generácie (Sloboda, Šikula, Jaroš, Ballek...
Júnové stretnutie KNS
V stredu 27. júna 2018 sme sa opätovne stretli v Študovni Mestskej knižnice v Bratislave. Program bol naplnený nielen plánovanými diskusiami nad knihami – prózou Rudolfa Juroleka Pán Ó a prózou Jána Milčáka Rezbár, ale aj tým, že sme ukončovali Výročnou správou za rok 2017 a diskutovali o aktuálnych problémoch KNS. Na stretnutie však zavítali aj naši vzácni kolegovia – Ivan Čičmanec, ktorý sa aj aktívne zapojil do diskusie nad knihou Rudolfa Juroleka, Rudolf Dobiáš a Anton Baláž.
Diskusia o knihe Pán Ó bola iná v tom, že sa rozvinula aj okolo veľmi podnetného príspevku našej novej členky Jany Juhásovej, ktorá sa referátom o nej prvýkrát predstavila pred členmi KNS. O svojej knihe veľa zaujímavého povedal R. Jurolek.
Členovia KNS laurátmi ďalších literárnych cien za rok 2017
Anton Baláž získal za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum, 2017) tretie ocenenie: Okrem výročnej ceny Klubu nezávislých spisovateľov (25. 4. 2018) toto dielo ocenila aj porota Literárneho fondu – a v oblasti pôvodnej literátnej tvorby sa stal laurátom ceny za rok 2017 (12. 6. 2018) a do tretice mu s prihliadnutím na toto dielo Ľubica Laššáková udelila Cenu ministerky kultúry za rok 2017 (slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Dvorane MK SR dňa 14. 6. 2018)  – „za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky“.
Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia si okrem A. Baláža prevzali aj ďalšie osobnosti: Mária Kráľovičová, Gizela Veclová, Pavol Zelenay, Ondrej Demo, Ladislav Burlas, Alexander Vika, Jaroslav Blaho, Juraj Kubánka, Ignác Bizmayer.
Prozaička a kunsthistorička Rút Lichnerová za esejistické texty tvoriace knihu Hlbiny bezpečia (vyd.  Literárne informačné centrum, 2017) získala prémiu Literárneho fondu (12. 6. 2018) v kategórii esejistika.
(Ľ. S.)
Slávnostný a poetický máj v Klube nezávislých spisovateľov
Májové stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov (30. 5. 2018 v študovni Úseku beletrie  Mestskej knižnice v Bratislave) sme začali gratuláciou Ladislavovi Šimonovi k nedávnemu 80. výročiu narodenia (nar. 6. 4. 1938 v Banskej Bystrici).
Ladislav Šimon je básnik, prozaik, prekladateľ, univerzitný profesor a v neposlednom rade člen výboru KNS. Kytičku mu odovzdala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová a kolegiálne a priateľské laudácio na oslávenca predniesol Ján Zambor.
Na aprílovom stretnutí KNS sme odovzdávali výročné ocenenia klubu, a prémiu KNS za prózu si Pavol Vilikovský ...
Výročná Cena KNS za rok 2017 patrí Antonovi Balážovi
Aprílové stretnutie (25. 4. 2018) Klubu nezávislých spisovateľov malo na programe nielen tradičné prezentovanie dvoch kníh našich členov, ale aj odovzdanie klubových výročných cien.
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017  získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Prémiu KNS za prózu za rok 2017 získal Pavel Vilikovský za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart).
Prémiu KNS za poéziu za rok 2017 získal Igor Hochel za básnickú zbierku Muž na peróne (vyd. Skalná ruža)....
Čítanie a diskusia o ťaživom živote, zdokumentovanom v románe
Tamara Archlebová, členka KNS, dňa 2. mája 2018 na podujatí Knihy v mojej rodine (v Židovskej náboženskej obci na Panenskej ul. 4 v Bratislave) pre skupinu Hidden Child (deti skrývané počas vojny) čítala ukážky z  knihy svojej už nežijúcej matky Oľgy Gály Lőrinczovej. Autobiografický román Nemý vták (2003, Bratislava, vyd. Zing Print , z originálu Néma madár, vyd. Plectrum, 2004, Bratislava) do slovenčiny preložila Tamara Archlebová.
Oľga Gály Lőrinczová v knihe opisuje svoj útek z lučeneckého geta, z miesta, odkiaľ odvliekli jej 51-ročných rodičov...
Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Ivana Kadlečíka v Modre
Podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 hod. v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón, a už o 17.30 sa záujemcovia o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do múzea.
Navyše, aj v Bratislave v Klariskách sa konal od 15.00 hod. spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Bratislavský program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna ...
 
Ďalšie príspevky nájdete v Archíve.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky