Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Leto na poetickom nádvorí
Môžem sa opäť v duchu ponoriť, a hneď niekoľkokrát do vôd, ktoré zaplavili atmosféru tohto leta v bratislavskom Starom meste, na nádvorí  knižnice s vchodom priamo pod schodmi z Kapucínskej na Klariskú.  Ponorenie ako kúpeľ v priestore čistého zážitku, keď je presiahnuté to časom ohraničené  prítomno nadčasovým jestvovaním. V jednom priestore  "od brány k stromu", ktorý sa javí byť nekonečným.
Takým sa ukázalo nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej č. 16 počas dvoch podvečerov – literárnom a hudobno-poetickom.  Vlastne hudobné boli v skutočnosti oba podvečery - „Štefánik“ 7. augusta a „Romboid“ 21. augusta , a poskytli  tak publiku viacrozmerný zážitok na plne obsadenom nádvorí.
Monografia o slovenskom židovstve v tvorbe Antona Baláža
Len pred pár dňami vyšla na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľmi zaujímavá monografia s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža(2019), ktorej autorkou je Monika Adamická, interná doktorandka z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Danej téme sa venuje už niekoľko rokov, pričom jej počiatky siahajú ešte k autorkinmu rigoróznemu štúdiu a k spolupráci so svojím konzultantom, literárnym vedcom Tiborom Žilkom...
ROMBOID 1/ 2019
S novým zodpovedným redaktorom, literárnym kritikom Igorom Hochelom, v prehľadnejšej a pre vekovo staršie ročníky čitateľov i prijateľnejšej grafickej podobe vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Romboid. Kalendárové meškanie vydania neubralo Romboidu na kvalite i čitateľskej príťažlivosti obsahu – čo sa v ostatných rokoch časopisu nie vždy darilo.
Aktuálne pôsobia texty Jozefa Leikerta Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka (sto rokov od jeho narodenia a dvadsaťpäť rokov od jeho úmrtia) a Antona Baláža Na parížskych adresách – v podobe hry o M.R. Štefánikovi, od ktorého tragického skonu uplynulo v máji sto rokov. S básnickou tvorbou sa v čísle predstavujú Árpád Tözsér a Gabriel A. Levický...
Túry literatúry v Kulpine
Pred dvomi rokmi, polovicou augusta 2017, po hluku Slovenských národných slávností, na Kulpínčanov a ich hostí zapôsobil tichý augustový večer, na ktorom s literárno-hudobným pásmom, vystúpili členovia Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Po dvoch rokoch sa zážitok zopakoval, tentoraz však spisovatelia zo Slovenska boli zvestovateľmi Predslávnosťových dní v Kulpíne (PDvK) a teda aj tohtoročných slávností v Petrovci. Včerajším pásmom slova a hudby túryLITERAtúry v reštaurácii Lipa štartovali tohtoročné PDvK a o bohatý duchovný zážitok sa postarali spisovatelia Judita Kaššovicová, Juraj Šebesta a Miroslav Brück, ako aj hudobník Miloš Železňák.
Štefánik ako mandala
Vrátili sme sa z Košarísk, je 21. júl. Kým doznievajú zážitky, otváram facebook - Csaba Kiss zdieľa spomienku takmer spred dvadsiatich rokov, z roku 2000, keď sypali v šamorínskej synagóge tibetskí mnísi   mandalu. Krásna, farebná piesková mandala, obsahujúca celé univerzum, znázorňujúca cykly času.  Dokonalé spojenie. Lebo Košariská boli pre mňa o tom. Vysoko prevyšujúce výročné oslavy, ďaleko presahujúce prednášanie.
Niečo mysteriózne sa prebudilo pri tom dome pod kostolom. Nastúpení vojaci, niekoľko čistých slov, vence a kytice,
Každoročné oslavy výročia narodenia M. R. Štefánika, tentokrát 139. výročie sprevádzala výstava
Za Dušanom Mitanom
Tragickým odchodom Dušana Mitanu stratila slovenská literatúra jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej modernej a postmodernej prózy za posledné polstoročie. Veľkú pozornosť vzbudil už svojím debutom Psie dni, v ktorom výrazne naznačil, aké prvky okrem prirodzeného rozprávačského talentu bude vytrvalo používať – magickosť, pocity absurdity, rebelantstvo nekonformných hrdinov, nesúhlasné alúzie na existujúci spoločenský systém. Nasledovali ďalšie nemenej úspešné knihy –  novela Patagónia, zbierka próz Nočné správy, román Koniec hry. V týchto prózach potvrdil popri výnimočne a netradične komponovaných prvkoch v rozvíjaní často bizarného deja aj neúnavné hľadačstvo pravdy, v ktorom pokračoval aj v ďalších svojich obsiahlejších prózach ako boli Hľadanie strateného autora a Návrat Krista. Obsiahol v nich pozoruhodné množstvo tém, problémov a súvislostí, spojených so základnými otázkami ľudského bytia.
Dušan Mitana bol aktívnym členom Klubu nezávislých spisovateľov najmä v 90-tych rokoch minulého storočia. Jeho miesto v slovenskej literatúre zostane trvale nezastupiteľné. Česť jeho pamiatke!
Jozef Špaček                
Predsedníčkou KNS sa stala poetka Judita Kaššovicová
Valné zhromaždenie Klubu nezávislých spisovateľov si na svojom zasadnutí zvolilo za svoju predsedníčku poetku Juditu Kaššovicovú.
Naša nová predsedníčka je autorka dvanástich básnických zbierok, niektoré z nich dvojjazyčne, s prekladom do maďarčiny. Svoju tvorbu často interpretuje na multimediálnych prezentáciách, na poeticko-hudobných performanciách.
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 12. júna 2019 v Hudobnom kabinete Mestskej knižnice v Bratislave.
Sedlnice – nech je veselo aj na webe KNS
Bol jeden z mála krásnych májových dní, presne vhodný na malý výlet, či návštevu priateľov. Bol to sviatočný deň s dátumom 8. máj 2019. Obec Sedlnice v okrese Nový Jičín od rána pripravovala stretnutie miestnych autorov literárnej tvorby. Organizátorom bolo Kulturní a informační centrum Sněženka, Sedlnice na čele s Josefom Odstrčilom, v hudobných kruhoch známym pod menom Kulatý. Keďže Kulatý Odstrčil rozvíja dlhoročné česko-slovenské vzťahy v oblasti hudobnej, veľmi ľahko ich rozšíril aj na vzťahy v oblasti literárnej. 8. mája sa konala v Sedlniciach I.sedlnická čtenice amatérských tvůrců, na ktorej sme...
Verše Erika Ondejičku zneli v Hainburgu
„Dokonalosť je norma nebies“, povedal kedysi dávno Johann Wolfgang Goethe. A jej nájdenie je jedna z najhlbších ľudských túžob. Biblia ako základný rámec dokonalosti predstavuje vzťah lásky, ktorého absolútnym vzorom je vzťah Boha voči človeku. Avšak aj táto predstava ponecháva priestor pre rôzne podoby dokonalosti. Jeden z okamihov, v ktorom dokonalosť presahuje do života človeka, je aj poézia. Tak sme to mohli zažiť aj pri stretnutí v kostole Martina Luthera v Hainburgu an der Donau, kde sa pre zázrak zážitku dokonalosti spojilo niekoľko rôznych faktorov.
Vo februári v KNS o poézii, v podaní dám
Na pravidelnom mesačnom stretnutí členov KNS sme sa vo februári 2019 ponorili do sveta poézie: na programe literárno-kritických diskusií boli dve zbierky poézie dvoch dám – Dany Podrackej a Márie Bátorovej, a do tretice – poetke a literárnej vedkyni Anne Valcerovej sme blahoželali k životnému jubileu.
Básnickú zbierku Dany Podrackej Paternoster (vyd. Skalná ruža, 2018) uviedla Anna Valcerová – svoj referát vyznačila ako intepretáciu básní a pripravila ju veľmi podrobne. Tento rozsah bol veľmi vítaný predovšetkým preto, že poetka Danka Podracká sa nášho stretnutia napokon nemohla zúčastniť, i keď veľmi chcela...
Mariana Čengel Solčanská pripravuje dokumentárny film Nezávislí
Prinesie aj portréty najstarších členov KNS,
Režisérka Mariana Čengel Solčanská (a zároveň členka Klubu nezávislých spisovateľov) pripravuje zábery do celovečerného dokumentárneho filmu s názvom Nezávislí. Zachytí v ňom portréty významných osobností slovenskej vedy a kultúry, a cez ne aj dejiny Slovenska a dejiny sveta. "Sú to výpovede o hľadaní pravdy o ľudskej existencii a hodnotách", predosiela režisérka a autorka filmu. V kruhu týchto osobností budú aj členovia Klubu nezávislých spisovateľov, práve tí, ktorí svojou prítomnosťou...
Januárové stretnutie KNS bolo tradičné, avšak v pozadí s kamerami
V poslednú januárovú stredu 2019 sa členovia Klubu nezávislých spisovateľov stretli opäť v študovni Mestskej knižnice v Bratislave, aby diskutovali nad dvoma knižnými novinkami našich členiek a členov, a tiež, aby si pripomenuli životné jubileum profesora Tibora Žilku.
Celkom čestvú romacu Hévíz 2090 (Culture Positiv, 2018) od Juraja Šebestu, útlu knihu s podtitulom Láska kedysi a dnes autor opatril symbolom vekovej prípustonosti podľa vzoru označovania audiovizálnych diel.  Svoj románik posunul – na odlíšenie od predchádzajúcich kníh pre mládež – do kategórie dospelého publika nad 18 rokov, podľa jeho slov skôr preventívne, pričom vyvrátil upodozrievanie z úmylov marketingovej podprahovej podpory avíza znejúceho: nevhodné pre čitateľov do 18 rokov...
Tvorba 4/2018
S miernym časovým skĺzom, čo je pri štvrťročníku celkom prípustné, vyšlo ostatné minuloročné číslo Revue pre literatúru a kultúru TVORBA. Úspešne sa tak zavŕšil XXVIII. ročník jej obnoveného vydávania. Odvtedy je ústrednou postavou časopisu uznávaný literárny vedec a nekompromisný kritik Július Vanovič. Po krátkom zdravotnom oddychu opäť vedie Tvorbu ako jej šéfredaktor. Súčasnou redaktorkou je Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc. Do tohto nového čísla preložila z češtiny kázeň Jána Kollára na 4. adventnú nedeľu O vzdelanosti a pripojila k nej jej literárnovednú interpretáciu...
Jubilanti KNS na vianočnom stretnutí
Decembrové stretnutie členov KNS sa konalo v predvianočnej atmosfére dňa 18. 12. 2018 v kaviarni Grémium na Gorkého ulici v Bratislave.
Zišli sme sa v slávnostnejšej predvianočnej atmosfére, a okrem väčšieho priestoru na vzájomné rozhovory sme našu pozornosť a uznanie venovali dvom jubilantom: Jánovi Beňovi (85) a Miroslavovi Demákovi (70). Ku gratuláciám patrí aj prednes laudácia na ich počesť, s uznaním ich miesta v v slovenskej literatúre, aj s medzinárodným presahom, a tiež vyzdvihnutie ich osobného a autorského zástoja v literárnom živote, presahujúcom klubové aktivity...
 

O drobných i veľkých dejinách
V poslednú novembrovú stredu sme sa v Klube nezávislých spisovateľov zišli nad dvoma knihami. Prvou bol najnovší román Denisy Fulmekovej Doktor Mráz, ku ktorému sa okrem Ivana Kamenca ako hlavného referujúceho vyjadrovalo veľa prítomných členov. Téma románu spadá do našich veľkých tragických dejín – do obdobia 2. svetovej vojny. Autorka na základe autentických materiálov z rôznych archívov spracováva práve to obdobie našich dejín, v ktorom sme sa začali nezmyselne deliť na židov a nežidov, "vernejších" a menej verných, "spravodlivejších" či menej spravodlivých kresťanov. Niektorí zo starších členov klubu, napríklad Anton Uherík, hovorili o vlastných spomienkach na vyvražďovanie židovského obyvateľstva...
Byť "S literatúrou on line" je úžasné
V rámci grantového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov bola na jar tohto roka nášmu KNS schválená v plnom rozsahu podpora projektu "S literatúrou on line".
Projekt "S literatúrou on line" sme vytvorili s cieľom priblížiť súčasnú pôvodnú literárnu tvorbu najmladším čitateľom, a to tým najprirodzenejším spôsobom, akým je stretnutie s jej priamymi tvorcami.
Realizovali sme ho v septembri a októbri v spolupráci so základnými školami v bratislavskej mestskej časti Ružinov, a to so Základnou školou Pavla Marcelyho na Drieňovej ullici a so Základnou školou Ružová dolina...
Bibliotéka 2018 a poďakovanie aj nášmu Milanovi Rúfusovi
Každý deň sme sa na Bibliotéke mohli stretnúť nielen s našimi známymi a kolegami, ale mohli sme aj výnimočne oslavovať. V nedeľu 11. novembra 2018 – nielen pre nás, členov KNS – takouto príležitosťou bolo stretnutie s básňami Milana Rúfusa – barda slovenskej poézie, ktorý je jedným zo zakladateľov nášho klubu. V predvečer nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa na neho spomínali jeho priatelia a obdivovatelia Ľubomír Feldek, Ján Buzássy, Daniel Hevier, Ivica Ruttkayová či Jozef Čertík, a na záver aj jeho manželka pani Magda Rúfusová...
Významné štátne ocenenie pre Karola Wlachovského
Nášmu členovi Karolovi Wlachovskému, ktorý patrí medzi najvýznamnejších prekladateľov maďarskej literatúry na Slovensku, v stredu 7. novembra 2018 udelili vysoké štátne vyznamenanie. V priestoroch Maďarského veľvyslanctva v Bratislave bol poctený Krížom rytierskeho rádu Maďarska. Spolu s ním bol ocenený p. Vintent Polakovič, ktorému bola udelená Cena Pro Cultura Hungarica.
 
Misia KNS v Srbsku – do tretice všetko dobré
V nadväznosti na dve úspešné misie do Srbska v minulom roku sa uskutočnilo nové literárne podujatie členov KNS, orientované predovšetkým na Belehradský knižný veľtrh, vzájomnú kultúrnu výmenu a spoluprácu so slovenskou kultúrnou komunitou v Novom Sade. V dňoch 21. – 24. októbra 2018 vycestovali do Srbska Miroslav Demák, Igor Hochel, Juraj Kuniak a Zvonko Taneski. Na mieste sa k nim pripojili ďalší naši dvaja kolegovia, žijúci vo Vojvodine: Zdenka Valentová-Beličová a Martin Prebudila.
Návšteva 63. Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade mala...
TVORBA 3/2018
Osmičkovým jubileám sú v novej Revue pre literatúru a kultúru – v treťom tohtoročnom čísle Tvorby venované dva ťažiskové texty: Vanovičov pohľad na osobnosť Tomáša Garrigue Masaryka a Čičmancova reflexia o pamätnom roku 1968.
Pod názvom TGM publikoval Július Vanovič krátke, vtedy nejubilejné zamyslenie, „len malé poznámky k veľkej, neľahkej téme“ v roku 1990 v Kultúrnom živote. Teraz, pri storočnici vzniku spoločného štátu, ktorého jedným z jeho veľkých osnovateľov bol popri MRŠ práve Masaryk, sa k tejto zložitej osobnosti našich spoločných dejín vrátil. Ak v roku 1990 veril, že...“
Posledný októbrový deň osmičkového roka oslavne i diskusne
V stredu 31. októbra 2018 sme v hojnom počte stretli nad dvoma knihami. Prvou z nich bola básnická zbierka Igora Hochela Muž na peróne (2017), za ktorú získal Prémiu  Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017 za poéziu. Vydal ju po pomerne dlhej dobe –po ôsmich rokoch od publikovania zbierky K mojim perám nahá žena (2009). Odborný komentár predniesol Erik Ondrejička, v ktorom esejistickou formou zhodnotil zbierku plnú záujmu skúseného básnika o svet okolo nás a s provokujúcim narábaním so symbolmi vody, krajiny či priestoru. Diskusia sa niesla aj nad otázkami teórie verša, kvality poézie v súčasnosti a jej vnímania verejnosťou...
    
Dve básne Juraja Kuniaka odzneli na konferencii Poézia a teológia
V stredu 19. septembra 2018 mal Klub nezávislých spisovateľov výnimočnú príležitosť predstaviť básnickú tvorbu jedného zo svojich členov – Juraja Kuniaka na slávnostnom otvorení Medzinárodnej vedeckej konferencie Poézia a teológia. Organizovala ju Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vo svojich priestoroch. Juraj Kuniak prezentoval dve básne: Čiara horizontu a Dve bytosti, prvú v anglickom jazyku a druhú v slovenskom. Účastníci sa mali možnosť oboznámiť sa s ich slovenskou, anglickou a arabskou verziou i vďaka malej brožúrke, ktorá vznikla s podporou fakulty i KNS.
Septembrové stretnutie KNS
Podovolenkové stretnutie 26. septembra 2018 členov Klubu nezávislých spisovateľov bolo plné práce i slávnostných obzretí. Určite dôležitejšie sú tie slávnostné obzretia, pretože sme sa v nich rozpomínali na tvorbu Ivana Kamenca pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením a Milana Richtera, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku. Slávnostné laudatio predniesli Anton Baláž a Mária Bátorová. Zápalisto i kriticky sme diskutovali – ako je pre nás typické -  aj o našej tvorbe, a to o knihe pre deti Jána Beňu Timotej a pradedo a o dvoch básnických zbierkach Dali Stana Očistec/Purgatorio a Láska je retro. Základ pre diskusiu vytvorili referáty Ladislava Šimona a Igora Hochela. Naše sa rady tiež rozšírili o dve nové členky – pani Denisu Fulmekovú a Marianu Čengel Solčanskú. Nech sa im darí aj medzi nami!
Rudolf Dobiáš hosťom knižnice v Trenčíne
V utorok 25. septembra 2018 sme spolu vo Verejnej knižnici Milana Rešetku v Trenčíne besedovali o tvorbe barda našej literatúry – Rudolfa Dobiáša. So príspevkami o autorovi vystúpili Tibor Žilka, Anton Baláž a Igor Hochel. Stretnutie bolo zároveň aj prezentáciou vydania prozaických a básnických diel Rudolfa Dobiáša v anglickom jazyku pod názvom A long night´s stories. Knihu do života uviedol Ján Gallik, riaditeľ Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre slávnostným laudatiom a Dagmar Inštitorisová kyticou kvetov.
 

Mesto Nitra ocenilo člena Klubu nezávislých spisovateľov
Pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra sa v nitrianskej synagóge dňa 2. septembra 2018 konalo mimoriadne mestské zastupiteľstvo, na ktorom boli ocenené mnohé významné osobnosti mesta. Prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., člen Klubu nezávislých spisovateľov, získal za mimoriadne zásluhy vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za šírenie dobrého mena mesta Nitry v oblasti kultúry a umenia Cenu mesta Nitry. Srdečne blahoželáme.  
 
Autor textu: J. Gálik, Foto: A. Jančovič
 
O slovách čistých (aj) v Červenom raku
 
Nový román skúseného prozaika a nášho klubového kolegu Antona Baláža Povedz slovo čisté ( vydalo LIC 2017), ktorý v zložitom kompozičnom tvare prepája príbeh významnej matičnej osobnosti medzivojnového obdobia, literárneho vedca a básnika Štefana Krčméryho s osudom nastupujúcej literárnej generácie v krutých päťdesiatych rokoch uplynulého storočia vzbudil zaslúženú čitateľskú i kritickú pozornosť. Vydavateľ, autor i klub knihu doteraz predstavil na viacerých domácich i zahraničných literárnych podujatiach – o. i. na Bibliotéke i na slovenskom zastúpení SR v EU v Bruseli. A najnovšie i v Letnej čitárni U Červeného raka v Bratislave.
 
Podujatie sa uskutočnilo v podvečer 28. augusta 2018.
Miroslav Demák a slovenská poézia v Nadlaku
V rumunskom meste Nadlak, v ktorom väčšinu obyvateľstva tvoria Slováci a sídli tam aj väčšina slovenských inštitúcií (slovenské lýceum, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku, redakcie periodík vydávaných v slovenčine a i.) sa konali oslavy 50. výročia vyhlásenia obce za mesto a 705. výročia prvej písomnej zmienky o Nadlaku. Ako hostia sa osláv zúčastnili predstavitelia družobných miest z Rumunska, ale aj z Brezna, Budmeríc a Pukanca.
Anotácia knihy : Ľudský génius a civilizácia
Už obálka knihy naznačuje vzťah ľudský génius a civilizácia. Je na nej totiž obraz Adama a Evy, ktorý namaľoval okolo roku 1628 geniálny flámsky barokový maliar P.P. Rubens.  Podľa  Mojžišovej knihy Genezis boli to prví ľudia. Predstavujú biblický príbeh ich prvého hriechu a následne vyhnanie z Raja,  čím skončil zároveň ich spoločný život s Bohom. Pre Adama a Evu  začal reálny a  krutý život s prírodou, ale zároveň aj  symbióza s ňou.  Zjednodušene povedané, tu vlastne začala ľudská civilizácia.
TVORBA 2/2018
V roku 2018 je Revue pre literatúru a kultúru Tvorba opäť vanovičovská. Náš vážený klubový kolega sa opäť vrátil na post jej šéfredaktora a redaktorské miesto ponúkol literárnej vedkyni, uznávanej odborníčke na staršiu slovenskú literatúru Doc. PhDr. Eve Tkáčikovej, CSc.
V druhom tohtoročnom čísle tak opäť Tvorba prináša súbor žánrovo rozmanitých i objavných textov. Nedá mi hneď na úvod nevyzdvihnúť spomienkovú esej Ivana Čičmanca Dotyky s Jánom Johanidesom. Impulzom k jej napísaniu bolo nedávne desiate výročie úmrtia tohto najoriginálnejšieho autora prozaickej generácie (Sloboda, Šikula, Jaroš, Ballek...
Júnové stretnutie KNS
V stredu 27. júna 2018 sme sa opätovne stretli v Študovni Mestskej knižnice v Bratislave. Program bol naplnený nielen plánovanými diskusiami nad knihami – prózou Rudolfa Juroleka Pán Ó a prózou Jána Milčáka Rezbár, ale aj tým, že sme ukončovali Výročnou správou za rok 2017 a diskutovali o aktuálnych problémoch KNS. Na stretnutie však zavítali aj naši vzácni kolegovia – Ivan Čičmanec, ktorý sa aj aktívne zapojil do diskusie nad knihou Rudolfa Juroleka, Rudolf Dobiáš a Anton Baláž.
Diskusia o knihe Pán Ó bola iná v tom, že sa rozvinula aj okolo veľmi podnetného príspevku našej novej členky Jany Juhásovej, ktorá sa referátom o nej prvýkrát predstavila pred členmi KNS. O svojej knihe veľa zaujímavého povedal R. Jurolek.
Členovia KNS laurátmi ďalších literárnych cien za rok 2017
Anton Baláž získal za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum, 2017) tretie ocenenie: Okrem výročnej ceny Klubu nezávislých spisovateľov (25. 4. 2018) toto dielo ocenila aj porota Literárneho fondu – a v oblasti pôvodnej literátnej tvorby sa stal laurátom ceny za rok 2017 (12. 6. 2018) a do tretice mu s prihliadnutím na toto dielo Ľubica Laššáková udelila Cenu ministerky kultúry za rok 2017 (slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v Dvorane MK SR dňa 14. 6. 2018)  – „za dlhoročnú prozaickú tvorbu predovšetkým v oblasti románovej spisby a významnú tvorbu s presahmi do publicistiky, rozhlasovej dramatiky a televíznej a filmovej scenáristiky“.
Cenu ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia si okrem A. Baláža prevzali aj ďalšie osobnosti: Mária Kráľovičová, Gizela Veclová, Pavol Zelenay, Ondrej Demo, Ladislav Burlas, Alexander Vika, Jaroslav Blaho, Juraj Kubánka, Ignác Bizmayer.
Prozaička a kunsthistorička Rút Lichnerová za esejistické texty tvoriace knihu Hlbiny bezpečia (vyd.  Literárne informačné centrum, 2017) získala prémiu Literárneho fondu (12. 6. 2018) v kategórii esejistika.
(Ľ. S.)
Slávnostný a poetický máj v Klube nezávislých spisovateľov
Májové stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov (30. 5. 2018 v študovni Úseku beletrie  Mestskej knižnice v Bratislave) sme začali gratuláciou Ladislavovi Šimonovi k nedávnemu 80. výročiu narodenia (nar. 6. 4. 1938 v Banskej Bystrici).
Ladislav Šimon je básnik, prozaik, prekladateľ, univerzitný profesor a v neposlednom rade člen výboru KNS. Kytičku mu odovzdala predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová a kolegiálne a priateľské laudácio na oslávenca predniesol Ján Zambor.
Na aprílovom stretnutí KNS sme odovzdávali výročné ocenenia klubu, a prémiu KNS za prózu si Pavol Vilikovský ...
Výročná Cena KNS za rok 2017 patrí Antonovi Balážovi
Aprílové stretnutie (25. 4. 2018) Klubu nezávislých spisovateľov malo na programe nielen tradičné prezentovanie dvoch kníh našich členov, ale aj odovzdanie klubových výročných cien.
Cenu Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2017  získal Anton Baláž za román Povedz slovo čisté (vyd. Literárne informačné centrum), v ktorom zobrazil posledné roky života Štefana Krčméryho a na pozadí jeho pobytu v psychiatrickej liečebni v Pezinku približuje atmosféru prvej polovice 50. rokov.
Prémiu KNS za prózu za rok 2017 získal Pavel Vilikovský za román Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa (vyd. Slovart).
Prémiu KNS za poéziu za rok 2017 získal Igor Hochel za básnickú zbierku Muž na peróne (vyd. Skalná ruža)....
Čítanie a diskusia o ťaživom živote, zdokumentovanom v románe
Tamara Archlebová, členka KNS, dňa 2. mája 2018 na podujatí Knihy v mojej rodine (v Židovskej náboženskej obci na Panenskej ul. 4 v Bratislave) pre skupinu Hidden Child (deti skrývané počas vojny) čítala ukážky z  knihy svojej už nežijúcej matky Oľgy Gály Lőrinczovej. Autobiografický román Nemý vták (2003, Bratislava, vyd. Zing Print , z originálu Néma madár, vyd. Plectrum, 2004, Bratislava) do slovenčiny preložila Tamara Archlebová.
Oľga Gály Lőrinczová v knihe opisuje svoj útek z lučeneckého geta, z miesta, odkiaľ odvliekli jej 51-ročných rodičov...
Literárne stretnutie pri príležitosti nedožitých 80. narodenín Ivana Kadlečíka v Modre
Podujatie sa konalo 8. apríla o 17.30 hod. v Múzeu Ľ. Štúra v Modre. Zhodou okolností sa v tento deň konalo aj divadelné predstavenie o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Modre. Ochotníci z Prešova  uviedli hru o prešovských jatkách pod názvom Krvavý trón, a už o 17.30 sa záujemcovia o podujatie venované Ivanovi Kadlečíkovi pobrali do múzea.
Navyše, aj v Bratislave v Klariskách sa konal od 15.00 hod. spomienkový program  venovaný Ivanovi Kadlečíkovi. Bratislavský program mal trocha inú náplň, jeho súčasťou bol organový koncert, keďže Ivan Kadlečík sa venoval aj hre na organ a bol veľkým obdivovateľom diel Johanna ...
 
Ďalšie príspevky nájdete v Archíve.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky