Aktuality - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Reflexie zdiaľky, reflexie z domova
Plány, túžby, nádeje boli začiatkom roka 2020 veľké: chceli sme do kytice literatúry nazbierať jednotlivé kvety jeden po druhom – v podobe našich každomesačných klubových stretnutí. Všetko je inak, tak veľa zmenila i zničila víchrica koronavírusu a nebezpečného ochorenia COVID 19. Stretli sme sa len dvakrát, v januári a februári, a od marca sme doma... Všetci v tichu, vnorení do seba a túžby po osobných stretnutiach v KNS, i s čitateľmi na plánovaných čítačkách, besedách, festivaloch.
Zostávame doma. Píšeme. Čítame. Píšeme svoje, čítame iných, a prajeme si diskutovať. Nemôžeme sa stretnúť. Nepoddávame sa. Nemlčíme, hoci sme v tichu domovov, našou rečou je písmo.
Prinášame preto reflexie o knihách členov KNS tak, ako zvyknú odznieť na stretnutiach. A budeme radi, ak sa rozprúdi aj diskusia takto – nadiaľku, na webovej klubovej stránke.
Sme v tom každý sám, a predsa vzájomne. Posielajte nám teda vaše – reflexie, ale aj fragmenty z vašej novej tvorby.
Opatrujte sa a pomáhajme si – aby sme sa stretli spoločne, keď príde čas na objatie.
Ľ. S.
Viac v rubrike  Z HODÍN VEČNOSTI
Westík a Dášenka
(Denisa Fulmeková: Ňuňo. Bratislava: SLOVART, 2019, 103 s.)
Zvieratá a deti v umení začal preferovať hlavne film, to však neznamená, že predtým sa nevyskytovali v literatúre. Stačí si spomenúť na Jacka Londona a jeho Bieleho tesáka. Ale dôstojnosť zvierat nie je u neho narušená, zviera žije svoj prirodzený život, ťažký, plný boja, ale svoj. Od prirodzeného života psov sa to pohlo v 20. storočí povedal by som k salónnemu životu. Svedčí o tom kniha Karla Čapka Dášenka, ktorú právom môžeme považovať za predchodkyňu diela Denisy Fulmekovej Ňuňo. ...
Tvorba 1/ 2020
S jubilujúcim šéfredaktorom  (85) vchádza obnovená Tvorba do jubilejného XXX. ročníka. O zásluhách na tom, že úspešne, práve zásluhou Júliusa Vanoviča, nadviazala na lukáčovskú Tvorbu prináša pekné svedectvo jej bývalá redaktorka Judita Kaššovicová v spomienke Tvorba T prišla za mnou sama. Predpokladám, že len príslovečná skromnosť nášho klubového kolegu Julka Vanoviča spôsobila, že v tomto prvom čísle jubilejného ročníka nie je žiadna zmienka o jeho životnom jubileu – za to ale v úvode publikuje úvahu zakladateľa Dr. Emila Boleslava Lukáča Skúmanie duchov, ktorá vyšla v roku 1943 v Tranosciu v knihe autorových meditácii o kresťanstve a dnešku Kam ho položili...
Tvorba T prišla za mnou sama
Bol rok 1991. Matilda Orsáry-Kubová, naša rodinná priateľka, sa ma niekoľkokrát pýtala, či neviem niečo o obnovení časopisu Tvorba. Zakaždým bola moja odpoveď, že neviem a ona ma zakaždým poprosila, že keď zas pôjdem do centra mesta, či by som nezistila a niekde prípadne aj Tvorbu nekúpila. Bol to pre ňu kedysi výnimočný časopis a publikovala v ňom svoje básne. Nemala som zámer cielene hľadať časopis pre našu priateľku, nemala som na to ani čas. Niečo však doslova viselo vo vzduchu.
Izba v byte na Kvačalovej zaliata slnkom. Deti v škôlke. Padá poludňajšie ticho. Púšťam všetky starosti o domácnosť, ...
Keby nebolo lásky, asi by som skamenel Osobné čítanie zbierky básní Dalimíra Stana To, čo je za očami
Po Očistci (2018) je kniha básní To, čo je za očami (2019) autorovou desiatou zbierkou. Jej osobné čítanie som nazvala podľa rovnomenného verša z básne zrkadlo (s.18). Ten verš ma uhranul. Skamenenie v slovenských rozprávkach je magický trest za to, čo nesmie byť vyslovené, lebo platí posvätné pravidlo: „A kto toto povie, skamenie“. U Stana sa toto pravidlo zrkadlí v jazyku: „Ak to nevypoviem, skameniem tiež...
Esenciálny muž Julo Vanovič
Aj sa sporí, lebo hľadá esencie. Keď myslí, myslí so zanietením, myslí myšlienkami, keď otvára, otvára cesty aj katedrály. Praktizuje duchovný facebook sieťovania napísaných svetov, a je ním fascinovaný.
Naposledy som to zažila, keď sme sa rozprávali o knihe Alain Bésançon Svatá Rus. Jeho „trojkou“ boli Šalda, Černý a Matuška, ale aj mnoho ďalších, napríklad Timrava. Šalda ako bohonosič, Černý intelektuálnou povahou: „... přišel sem na svět, abych byl jiný než ti druzí a jiný sám v sobě. Nesmířen a neuklidnitelný. Přišel jsem na svět abych protestoval. Zde, a snad i tam“.
Jubilant z rodu Nepoddajných
Keď som v predsviatočnom tichu premýšľal čo nové či iné napísať k blížiacej sa  osemdesiat päťke Júliusa Vanoviča (narodil sa 11. apríla 1935 v Dražkovciach), RTVS práve opakovala dokument Slovenskej televízie o turčianskych zemanoch z roku 1997. Jedným z jeho aktérov bol aj on, náš klubový kolega, po matke zo zemianskeho rodu Jesenských, línia ktorých siaha až k Jánovi Jesseniovi, lekárovi, rektorovi pražskej Karlovej univerzity, popravenom za účasť na protihabsburskom povstaní a naše národné a literárne dejiny natrvalo obohatili také osobnosti ako legionár a básnik Janko Jesenský, ktorý si aj v autoritatívnom režime Slovenského štátu uchoval...
Slnko vyjde – aj Romboid vyšiel
V titulku nasledujúceho textu o novom dvojčísle Romboidu som trocha pozmenil slogan Slnko vyjde – aj noviny vyjdú, ktorým sme kedysi ako poslucháči žurnalistiky zdôrazňovali potrebu našej profesie. A hoci odvtedy sa zrodilo mnoho nových „mediálnych nosičov“, máme internet, fesbúk a podobné e-výmysly, tlačené noviny a časopisy predstavujú stále nenahraditeľný čitateľský zážitok.
 Rovnako to platí o literárnych časopisoch a ešte viac o tých, ktoré majú za sebou bohatú históriu a pomáhali utvárať obraz slovenskej literatúry...
Februárový klub patril Vojvodine
Klubové stretnutie v Kafe Scherz 26. februára 2020 hneď na začiatku venovalo svoju pozornosť prijatiu nových členov Klubu nezávislých spisovateľov. Tak, ako bolo avizované v mailovej komunikácii, o členstvo v KNS prejavili záujem básnik, prekladateľ a literárny kritik Ján Gavura, poetka, prekladateľka, autorka kníh pre deti a organizátorka literárnych podujatí Martina Straková a básnik, výtvarník a organizátor literárno hudobných predstavení Tomáš Straka...
Trnavská poetika, poézia knižnice
Vydala Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v LOTOS ART KLUB 2019
Súčasní slovenskí básnici, účastníci projektu Trnavská poetika, medzi ktorých patria i viacerí členovia KNS, sa aj knižne predstavili v tomto 170 stranovom výbere básní a rozhovorov, doplnené autorskými medailónmi. Ich autorom a editorom zborníka je Pavol Tomašovič, jeden z organizátorov týchto poetických stretnutí a od nového roku 2020 i riaditeľa Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Len pripojím, že dnes je to najväčšia verejná knižnica v trnavskom regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a zabezpečuje pre svojich čitateľov základné a špecializované knižnično-informačné služby, buduje a uchováva univerzálny knižničný fond...
Anton Baláž v trnavskej knižnici
V rámci cyklu besied Súčasná slovenská literatúra zavítal do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave aj spisovateľ Anton Baláž. Besedu moderoval známy redaktor rozhlasovej Reginy Martin Jurčo. Februárový podvečer bol príležitosťou, aby porozprával príbeh zákulisia niektorých svojich kníh. Ako inak, začal nie veľmi veselým osudom debutu Bohovia ročných období, ktorý mal vyjsť v roku 1971. Na niekoľko dní sa dostal do knižnej distribúcie, no náklad ako celok bol napokon zošrotovaný. Niekoľko výtlačkov teda uniklo medzi čitateľov a teraz sú aj pre samotného autora vzácnou relikviou. Jeho odložený debut prišiel až po 33. rokoch, v roku 2004...
Za Pavlom Vilikovským
Vo veku 78 rokov zomrel 10. februára 2020 prozaik, prekladateľ a publicista Pavel Vilikovský. Patril k silnej generácii spisovateľov, ktorej nástup v 60. rokoch 20. storočia zásadným spôsobom zmenil tvár slovenskej prózy. Patril k zakladateľom Klubu nezávislých spisovateľov a našim klubovým kolegom bol takmer dve desaťročia. Väčšina jeho próz, ktoré vydal po roku 1990 sa stali predmetom našich diskusií. Jeho reakciou na zaslúžené slová chvály nad jeho brilantnými prozaickými výkonmi bol zväčša len trocha rozpačitý úsmev a sotva počuteľné, akoby hanblivé poďakovanie, že sme mu opäť a opäť venovali kritickú pozornosť, navyše sme mu udelili i viacero výročných cien či sme ho navrhli na Cenu AOSS.
Krištáľové krídlo pre Rudolfa Dobiáša
13 slovenských osobností získalo v nedeľu večer 9. februára 2020 ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2019. O laureátoch v desiatich kategóriách a mimoriadnom ocenení rozhodli odborné poroty. V kategórii publicistika a literatúra získal toto prestížne ocenenie Rudolf Dobiáš. V tejto kategórií bol na ocenenie nominovaný aj spisovateľ a literárny vedec Stanislav Rakús a redaktorka Slovenského rozhlasu a autorka rozhlasových fíčrov a divadelných hier Táňa Kusá. Odborná porota vo svojom hodnotení prínosu Rudolfa Dobiáša do slovenskej literatúry okrem iného uviedla, že „za svoju tvorbu bol Klubom nezávislých spisovateľov dvakrát navrhnutý na...
Mariana Čengel Solčanská si zaslúži uznanie
Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov v ktorom už tradične sa oponuje nová tvorba členov. Ale je tvorba aj takého druhu o ktorej sa dá vysloviť iba hodnotiaci výrok, ale dielo prezentovať nie je možné. A to je práve prípad, ktorý sa týka Mariany  Čengel Solčanskej. Je totiž tvorcom ( režisérkou a producentom) nového filmu s názvom SVIŇA, ktorý mal slávnostnú premiéru 4.februára 2020. Na tejto premiére som bol a preto považujem za potrebné informovať o tejto významnej udalosti aj ostatných členov klubu.
Film SVIŇA je tvorivý a spoločenský vrcholne angažovaný počin Mariany Čengel Solčanskej...
Holokaust ako morálny a spoločenský problém
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sa dňa 29. januára 2020, pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr, konala na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre prednáška významného slovenského historika Dr. Ivana Kamenca (Historický ústav SAV v Bratislave) na tému Holokaust ako morálny a spoločenský problém.
V rámci prednášky boli nastolené témy ako fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti: „Holokaust je nielen témou historickou, ale aj morálnou; nie len to, čo bolo, ale aj to, čo je. Nemožno ho chápať len ako problém obetí, ale stále tu bol, je, aj bude problém spoločenský.
Celý človek Robert Hass
Celým človekom nazval Juraj Kuniak amerického básnika Roberta Hassa v doslove k prekladom jeho poézie, ktoré publikoval vo Fraktále 3/ 2019. Zaujala ma vtedy báseň Czeslawovi Miłoszovi do Krakova, keďže ide o veľkého poľského básnika, laureáta Nobelovej ceny a Kuniak v Skalnej ruži, v skvelej edícii Poézia vydal v roku 2017 preklad výberu z Miloszových básni pod názvom To. A teraz do edície pribudol aj výber z Haasovej poézie pod názvom Čas a materiály.
  Keď na januárovom KNS Juraj hovoril o svojom prístupe...
Romboid  šesť 2019
Prekvapilo i potešilo ma, že Igor Hochel, zostavovateľ a redaktor nového čísla Romboidu do neho zaradil niekoľko ukážok z diel Friedricha Nietzscheho Tak vravel Zarathustra a Vôľa k moci. Po rokoch nám oživil v pamäti dielo geniálneho, ale aj kontroverzného filozofa. „Čítajme Nietzscheho! Dnešnými očami!“, nabáda nás v úvodnom perexe náš kolega a uznávaný germanista Ladislav Šimon a dôvodí tým, že hoci fascinácia jeho učením vyvrcholila intelektuálov na prelome 19. a 20. storočia...
Atmosféry a HAPPYgramy s nektárom violy
Prvé tohtoročné klubové stretnutie v Kafe Scherz nadviazalo na posledné minuloročné stretnutie tak plynule, akoby sa ujalo moci bezčasie. Labyrinty literatúry 22. januára 2020 mali priehľadné krištáľové steny. Medzi nimi vibroval zvuk violy Ivana Paloviča. Mäkko znejúcim hlasom Mily Haugovej odpovedal na jej otázky neprítomný autor Atmosfér Ján Kudlička, dokonale sprítomnený atmosférou tohto rozhovoru. "Pomaly padajúci sneh... Čoraz viac bielej, slávnostne bielej..." v tónoch violy, v záhradách nášho bytia.
HAPPYgramy Erika Ondrejičku dali zas tušiť, že budú pridané ďalšie farby. Už názov naznačuje viac možností. Všetky skvelo využila Jana Juhásová. Ani Erik nezaostával...
Rozhovory o dejinách
Skromná na výzor, ale bohatá svojim obsahom je kniha Rozhovor s dejinami s podtitulom Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie. Vyšla vo vydavateľstve HADART Publishing na sklonku roku 2019 a rozhovory s Ivanom Kamencom o jeho ceste historika pri výskume slovenských dejín 20. storočia viedol Miroslav Michela, Kamencov kolega v Historickom ústave SAV, predstaviteľ mladej generácie historikov (roč. 1978). Rozhovory začali vznikať pred desiatimi rokmi a ako píše v úvode M. Michela, „text, ktorý držíte v ruke je krátkou sondou do životných ...
TVORBA 4/ 2019
Ostatné číslo tohtoročnej Tvorby mi pošta doručila deň pred Vianocami, ale za príspevok priamo na vianočnú tému možno považovať len článok D. Chrobáka Dojem z vianočnej kázne pod holým nebom (Kázal vietor od Hrona), ktorý vyšiel v ev. mládežníckom časopise Nový rod v roku 1927, a tak som si priblíženie tohto čísla Tvorby nechal na pokojnejšie posviatočné obdobie.
V prvej chvíli ma trocha prekvapila obálka čísla: je na nej reprodukovaná časť Poslednej večere Leonarda daVinci, fresky v refektári milánskeho kláštora Santa Maria dellaGrazie, ktorú všeobecne vnímame ako obrazovú súčasť veľkonočných sviatkov. Vysvetlenie tohto redakčného rozhodnutia osvetľuje rozsiahly článok akademického maliara Stana Lajdu...
Záver projektu "Komentované autorské čítanie členov KNS" patril Modre.
V cykle Prechádzky labyrintom literatúry 16.12. 2019 otvorila svoju "Trinástu komnatu a iné" v Musique Club Galerie na dolnom konci modranského námestia spisovateľka a publicistka Ľubica Suballyová. Večerom so živou diskusiou sprevádzala Ľubomíra Miháliková, organizátorka cyklu modranských "Prechádzok labyrintom literatúry."
Na modranskom námestí, priamo po pravici Ľudovíta Štúra sa 17. 12. 2019 v Moodra Galerii stretli autorky Ľubomíra Miháliková a Judita Kaššovicová spolu s hudobným sprievodom Juraja Turteva na čítaní poézie a uvedení Mihálikovej básnickej zbierky ...
A svetlo žiarilo z tmy
V útulnom pohodlí Kafe Scherz na Palisádach sme zavŕšili naše pravidelné tohtoročné klubové stretnutia. Kapustnica rozvoniavala, na stoloch boli pripravené poháre k prípitku. Prichádzala skorá tma, rozsvecovali sa svetlá. Bol 11. december 2019 a čas na báseň.
Prajnosť, krásu, smútok, pravdu, svetlo, lásku, múdrosť - takéto objatie básnikov Jána Zambora, Ladislava Šimona, Dalimíra Stana, Juraja Kuniaka, Antona Uheríka, pozdrav na diaľku od Rudolfa Dobiáša (čítala Ľubka Miháliková) a Miroslava Brücka priniesla sviatočná a nevšedná chvíľa tichá...
Klubové stretnutie v novembri – od poznanej histórie k poznaniu prítomnej skutočnosti
20. novembra 2019 sa v programe pravidelných klubových stretnutí v Kafe Scherz stretli autori a recenzenti troch nových knižných publikácií, ktoré náhodou či zámerne vytvárali oblúk od tragického bytia cez hľadanie východiska po pokoj v prítomnom okamihu. Na začiatku tohto oblúka bola publikácia Antona Baláža Dva slovenské osudy, v ktorej autor rozpráva o osobných stretnutiach s dvomi protichodnými postavami slovenskej histórie – Jurajom Špitzerom a Alexandrom Machom...
 
           
Prednáška s prezentáciou monografie o M. R. Štefánikovi v umeleckých obrazoch
V útulných priestoroch expozície Múzeum – domov múz Literárneho a hudobného múzea Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici sa 19. novembra 2019 v dopoludňajších hodinách konala prednáška profesorky Dagmar Inštitorisovej na tému Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, ktorá bola spojená aj s prezentáciou jej monografie. Profesorka oboznámila účastníkov prednášky so všeobecnou situáciou prezentácie a zobrazovania významných osobností, medzi ktoré patrí aj Milan Rastislav Štefánik...
Noc divadiel v Slovenskom komornom divadle inak
Tohtoročná Noc divadiel sa v martinskom divadle niesla nielen v znamení osláv 30. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra 1989, ale bohatý program soboty 16. 11. 2019 bol ukončený prezentáciou monografie Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa, vrátane jej koncepcie. Prezentácia sa uskutočnila v Štúdiu Slovenského komorného divadla po skončení predstavenia Biológia politika – Fouché!!!, ktoré sa tematicky venuje osobnosti jedného z najväčších „prezliekačov“ novodobej francúzskej i európskej histórie a bezcharakterných politikov a funkcionárov – Jozepha Fouché. Na otázky režiséra inscenácie...
Slovenská dráma na scéne ruského divadla
Dňa 3. novembra 2019 v divadle Nová dráma v ruskom meste Perm sa konala úspešná premiéra hry súčasnej slovenskej dramatičky Evy Maliti Fraňovej Hra nevedomia. Predstavenie v réžii ruskej režisérky Mariny Oľoňovej bolo súčasťou dvojdňového rovnomenného divadelného festivalu a svojou témou zameranou na problémy dnešnej mládeže,  i divadelným spracovaním, vyvolalo značný ohlas. E. Maliti Fraňová deň pred premiérou viedla na Permskej štátnej univerzite tvorivý workshop, kde, vychádzajúc z vlastnej skúsenosti dramatickej tvorby...
Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou
Dňa 5. novembra 2019 sa v rámci celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky uskutočnila v Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov literárna beseda so spisovateľom Antonom Balážom a internou doktorandkou ÚSJK Monikou Adamickou. Besedu moderoval Tibor Žilka (predstavil knihu Antona Baláža Dva slovenské osudy) a Ján Gallik (predstavil monografiu Moniky Adamickej Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža).
ROMBOID 3/ 2019
Tretie tohtoročné číslo Romboidu svojim obsahom, žánrovou pestrosťou a mapovaním viacerých tvorivých generácie vracia pod redakčným vedením literárneho kritika Igora Hochela tomuto, kedysi dlhé desaťročia prestížnemu periodiku popredné miesto v skladbe súčasných literárnych časopisov, vychádzajúcich v printovej podobe.
Hneď úvodný text, esej Ivana Čičmanca Téma outsiderstva u Vámoša a Becketta, ktorá prináša pohľad na „niektoré aspekty literárnej tvorby dvoch takých ´pesimistov´, slovenského prozaika a esejistu Gejzu Vámoša (1901 – 1956) a írskeho...
Vina sa dá napraviť, oľutovať, ale zodpovednosť je konštantná
Na margo uvedenia knihy Antona Baláža Dva slovenské osudy
Toto posolstvo na margo knihy o Dva slovenské osudy /Špitzer – Mach vyslovil historik Ivan Kamenec na uvedení nového románu autora  Antona Baláža na Bibliotéke 2019 (vyd. Marenčin PT). Prezentáciu knihy moderovala Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra.
Obaja protagonisti uvedenia knihy publiku osvetlili okolosti aj ich dávneho osobného stretnutia sa s protagonistami príbehu, istotne už nežijúcimi. Svedectvo Ivana Kamenca bolo detailné, príslovečne presné pamäti historika: "Špitzer mi povedal, ako začal svoj rozhovor s Alexandrom Machom. Údajne mu povedal: Pane, keby my sa stretli niekedy na jar a v lete 1942 ...
Labirynty Karola Horáka na Bibliotéke
Vo štvrtok 7. novembra 2019 od 13.00 do 14. 00 hod. sa uskutočnila prezentácia monografie monografiu Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata/Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka, ktorú koncom roka 2018 vydalo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce. O dôvodoch vzniku monografie, jej štruktúre i obtiažnostiach pri jej písaní pre poľského laického i odborného čitateľa som hovorila nielen ja, ale aj prekladateľka Tatjana Wojciechowska. Okrem iného si zaspomínala aj na svoje prvé stretnutie s K. Horákom, ktorým bol jeho román Cukor. Zanechal v nej hlboký dojem hlavne vďaka téme – láske matky k dcére...
TVORBA 3/2019 - Už tridsať rokov...
V novom čísle Tvorby nám to pripomínajú dva úvodné texty.  Július Vanovič úryvkom z pripravovaného druhého dielu Antimemárov a Ivan Čičmanec dlhším uvažovaním, ktoré rovnako vychádza z jeho osobných spomienok na pád komunistického režimu v Československu. „ Štátny prevrat? Revolúcia? Hoci krv netiekla, nepochyboval som, že ide o revolúciu, hoci podivne ľahko až rozprávkovo prebiehajúcu. Na jar roku 1945 som bol desaťročný, vo februári 1948 len o tri roky starší – ale teraz som cítil, celou bytosťou cítil, že len tento štátny prevrat má byť aj dobrým prevratom v mojom živote, skrátka, myslel som, že táto revolúcia je moja“, píše Vanovič. A ďalej: „ Myslel som, moja večná naivnosť – že podobne alebo celkom tak ako ja myslia, chcú a zastrájajú sa aj ostatní ľudia...“. Roky, ktoré nasledovali jemu i nás ukázali, ako to bolo naozaj...
Za prof. PhDr. Zuzanou Bakošovou Hlavenkovou, PhD. (28. 6. 1947 – 28. 10. 2019)
 Na naše klubové stretnutia vždy prichádzala usmiata, elegantná a ak išlo o témy blízke jej srdcu, diskutovala a kládla vecné i znepokojivé otázky. Posledný raz prišla medzi nás celkom nedávno – na klubové stretnutie 22. októbra – plná síl a optimizmu. Nik z nás nepredpokladal, že už sa s ňou viac nestretneme. Nečakane nás opustila v pondelok 28. októbra 2019 vo večerných hodinách a okrem hlbokého smútku nám v srdciach zostalo aj veľké prázdno a veľa otázok, na ktoré by nám pomohla odpovedať. Sme však veľmi hrdí na to, že patrila do Klubu nezávislých spisovateľov. Predstavila sa u nás nielen ako teatrologička, ale aj ako poetka. Naposledy čítala...
Na októbrové stretnutie KNS prišiel z Nórska aj náš člen Ivan Čičmanec
V utorok 22.októbra 2019 sme sa na strenutí členov Klubu nezávislých spisovateľov v Kafe Scherz v Bratislave stretli na komentovanom čítaní  z tvorby našich členov – Evy Maliti Fraňovej a  IvanA Čičmanca, ktorý opäť navštívil rodnú Bratislavu z jeho nórskej domoviny v Oslo.
Referát tvorbe dramatičky, prekladateľky a literárnej vedkyne Evy Maliti Fraňovej predniesla literárna vedkyňa Jana Kuzmíková, pričom sa zamerala na preklad diel ruského postsymbolistu Andreja Belého  -- priblížila dielo Peterburg, Strieborný holub a preklad filozofickej štúdie Celistvosť (v) mnohosti (vyd. Ústav svetovej literatúry SAV, Bratslava, 2018). Jana Kuzmíková sa zmienila o experimentátorovi...
Pocta Jánovi Zamborovi
Pod názvom Poetika poézie a jej prekladu vydala Univerzita Komenského v Bratislave knihu venovanú životnému jubileu básnika, literárneho vedca a prekladateľa Jána Zambora. Výročná cena Klubu nezávislých spisovateľov za rok 2018, ktorú získal Ján Zambor za literárnovedné štúdie Stavebnosť básne je dobrou príležitosťou priblížiť knihu Poetika poézie a jej prekladu, ktorá prináša pohľad viac ako štyroch desiatok autorov na Zamborovo dielo a podnety, ktoré tvorivo pretavili do svojho odborného bádania. Takto to v Predhovore presne charakterizovala editorka knihy Doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., keď uviedla, že „ o jeho pracovnom zameraní, rozpätí...
V Historickej budove SND predstavili Inštitorisovej monografiu o diele scénografa Jozefa Cillera
Pred uvedením Bizetovej opery Carmen v Historickej budove SND, v salóniku pri I. balkóne, uviedli tvorcovia a vydavateľ rozsiahlu monografiu o celoživotnom diele slovenského scénografa Jozefa Cillera. Jej autorkou je teatrologička a estetička Dagmar Inštitorisová a monografia je výsledkom jej dlhoročného sledovania diela nášho najvýznamnejšieho scénografa Jozefa Cillera.
Umelec má domovské pôsobisko v Martine, pedagogicky pôsobil na VŠMU v Bratislave...
Literárne KUpé
V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 9. októbra 2019 konala beseda s Jánom Zamborom a Danou Podrackou. Stretnutie pripravili Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU a Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky FF UK v spolupráci s LIC a KNS. Koncept Literárneho KUpé predstavila Silvia Kaščáková.  Diskutovalo sa o knihe Jána Zambora Stavebnosť básne (vydalo LIC), najnovšom preklade Jána Zambora Macuo Bašóa (vydalo vydavateľstvo Skalná ruža)...
Tvorba 2/ 2019
Portrétom generála Milana Rastislava Štefánika na obálke a článkom Júliusa Vanoviča v závere sa Tvorba vo svojom druhom tohtoročnom čísle vracia k tejto veľkej osobnosti slovenských dejín. Od jeho tragickej smrti nás delí už storočie, ale môžeme sa aj teraz stotožniť s tým, čo Vanovič napísal o Štefánikovi v roku 1968, že „ten život a tá smrť doteraz donucuje k dlhej mlčanlivej poklone, k nevysloviteľnému obdivu a úžasu“ a (keďže článok v Kultúrnom živote vyšiel v čase, keď sa Štefánikova osobnosť iba začínala očisťovať od historickej komunistickej špiny) „ tí, čo ho chceli zniesť zo sveta – ak ho naozaj chceli – museli s hrôzou vidieť, že po smrti je ešte silnejší, že to smrť vyvoláva, rozputnáva energie, čo sa nedali tušiť...“. Pri storočnici sú všetky tieto štefánikovské hvezdárske, výskumnícke a štátnické energie zväčša pravdivo zaznamenané, ale obdiv a úžas naďalej pretrváva.
Stretla som Bélu Bartóka
Vlani,  v r. 2018 sme mohli prvýkrát ako Klub nezávislých spisovateľov takpovediac systematicky vstúpiť na pôdu základných škôl v bratislavskom Ružinove prostredníctvom projektu "S literatúrou on line". Po peripetiách s posielaním oficiálnych listov o projekte, telefonátoch a mailoch zareagovali dve základné školy - Drieňová a Ružová dolina. Projekt  "S literatúrou on line" bol realizovaný s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava - Ružinov. Miestny úrad nás tak mal
v adresári v oblasti projektov pre kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.  To bol dôvod pozvania na minuloročné odovzdávanie cien MČ Ružinov...
V cykle Labyrint literatúry v Modre bola hostkou Dagmar Inšititorisová
Dňa 30. septembra  2019 sme v Modre  v Musique club galerie mali podujatie s názvom Labyrint literatúry. Bolo to už 15. stretnutie – prezentácia najnovšej literárnej tvorby s a autorským čítaním. Pozvanie v septembri prijala  spisovateľka, publicistka a pedagogička  Dagmar Inštitorisová. Uviedla svoje dielo – monografiu M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách.
Tvorivú skúsenú  autorku Dagmar Inštitorisovú...
Nitrianska semiotická škola na konferencii vo Viedni
Vo viedenskom Hofburgu sa koncom septembra 2019 konala trojdňová konferencia o aktuálnom stave literárnej vedy v strednej Európe, ktorej cieľom bolo ukázať možnosti ako prekročiť filologický výskum v národných literatúrach smerom k jednotnej stredoeurópskej literárnej a kultúrnej náuke. Konferenciu organizoval Ústav komparatistiky Viedenskej univerzity v spolupráci s Dokumentárnym strediskom pre východo- a stredoeurópsku literatúry a ďalšími odbornými inštitúciami a pozvali na ňu vedkyne a vedcov rakúskych „susedov“z Česka ..
Slovenská literárna veda a literatúra v Paríži
Dňa 12. 9. 2019 sa konala v INALCO v Paríži konferencia inšpirovaná prvou vedeckou monografiou o Dominikovi Tatarkovi od literárnej vedkyne prof. Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote (Veda 2012, anglická verzia Peter Lang 2015). INALCO je najstaršia vysoká škola v Paríži, založená Napoleonom pre štúdium jazykov východnej Európy, ktorá v čase založenia mala vychovávať diplomatov, prekladateľov a teda sprostredkovateľov medzi Západom a Východom.
Výročné ceny KNS, aj jubileum nášho vzácneho člena Rudolfa Dobiáša
Súčasťou septembrového stretnutia bolo okrem odovzdania výročnej ceny KNS aj vyzdvihnutie nášho vzácneho člena – básnika a dramatika Rudolfa Dobiáša. Kyticku kvetov a gratulácie pripomenuli jeho nedávne jubileum – 85. výročie narodenia. Laudácio predniesol Antol Baláž a stisky rúk a bozky mu venovali všetci priatelia z KNS. (Text laudácia publikujeme v rubrike Jubilanti).
Výročné ocenenie kníh členov Klubu nezávislých spisovateľov sme odovzdali ...
ROMBOID 2/ 2019
Krátka poviedka Marty Hlušíkovej Hľadanie otvára druhé tohtoročné číslo Romboidu. Z prozaických textov zaujmú Sekvencie zo súkromia Tibora Kočíka z pripravovanej knihy Letné premietanie, rovnako i Zásadné dielo nášho klubového kolegu Martina Vlada. Ide rovnako o niekoľko krátkych kapitoliek z pripravovanej rovnomennej prózy – s jej autorom sa radi stretneme aj na klubovej reflexii o tomto (podľa ukážky) originálnom texte: obe prózy sa odohrávajú v metropole východu Košiciach a miestopisne narúšajú náš literárny „bratislavocentrizmus“...
Náš vzácny jubilant Rudolf Dobiáš
Do literatúry vstúpil Rudolf Dobiáš (nar. 29 .9. 1934 v Dobrej) v polovici sedemdesiatych rokov uplynulého storočia ako štyridsaťročný rozhlasovými rozprávkami, detskými knižkami a básnickou zbierkou Slávnosti jari. Svojmu osudu dlhoročného jáchymovského väzňa mohol dať literárnu podobu až po páde režimu, ktorý ho označil za triedneho nepriateľa a v zmanipulovanom politickom procese ho v roku 1954 odsúdil na osemnásť rokov straty slobody. Hoci na základe politickej amnestie z mája 1960 mohol opustiť uránovú baňu a vrátiť sa do civilného života, skutočnú slobodu, občiansku i tvorivú získal až o tridsať rokov neskôr...
Leto na poetickom nádvorí
Môžem sa opäť v duchu ponoriť, a hneď niekoľkokrát do vôd, ktoré zaplavili atmosféru tohto leta v bratislavskom Starom meste, na nádvorí  knižnice s vchodom priamo pod schodmi z Kapucínskej na Klariskú.  Ponorenie ako kúpeľ v priestore čistého zážitku, keď je presiahnuté to časom ohraničené  prítomno nadčasovým jestvovaním. V jednom priestore  "od brány k stromu", ktorý sa javí byť nekonečným.
Takým sa ukázalo nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave na Kapucínskej č. 16 počas dvoch podvečerov – literárnom a hudobno-poetickom.  Vlastne hudobné boli v skutočnosti oba podvečery - „Štefánik“ 7. augusta a „Romboid“ 21. augusta , a poskytli  tak publiku viacrozmerný zážitok na plne obsadenom nádvorí.
Monografia o slovenskom židovstve v tvorbe Antona Baláža
Len pred pár dňami vyšla na Fakulte stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre veľmi zaujímavá monografia s názvom Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža(2019), ktorej autorkou je Monika Adamická, interná doktorandka z Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr. Danej téme sa venuje už niekoľko rokov, pričom jej počiatky siahajú ešte k autorkinmu rigoróznemu štúdiu a k spolupráci so svojím konzultantom, literárnym vedcom Tiborom Žilkom...
ROMBOID 1/ 2019
S novým zodpovedným redaktorom, literárnym kritikom Igorom Hochelom, v prehľadnejšej a pre vekovo staršie ročníky čitateľov i prijateľnejšej grafickej podobe vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Romboid. Kalendárové meškanie vydania neubralo Romboidu na kvalite i čitateľskej príťažlivosti obsahu – čo sa v ostatných rokoch časopisu nie vždy darilo.
Aktuálne pôsobia texty Jozefa Leikerta Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka (sto rokov od jeho narodenia a dvadsaťpäť rokov od jeho úmrtia) a Antona Baláža Na parížskych adresách – v podobe hry o M.R. Štefánikovi, od ktorého tragického skonu uplynulo v máji sto rokov. S básnickou tvorbou sa v čísle predstavujú Árpád Tözsér a Gabriel A. Levický...
Túry literatúry v Kulpine
Pred dvomi rokmi, polovicou augusta 2017, po hluku Slovenských národných slávností, na Kulpínčanov a ich hostí zapôsobil tichý augustový večer, na ktorom s literárno-hudobným pásmom, vystúpili členovia Klubu nezávislých spisovateľov zo Slovenska. Po dvoch rokoch sa zážitok zopakoval, tentoraz však spisovatelia zo Slovenska boli zvestovateľmi Predslávnosťových dní v Kulpíne (PDvK) a teda aj tohtoročných slávností v Petrovci. Včerajším pásmom slova a hudby túryLITERAtúry v reštaurácii Lipa štartovali tohtoročné PDvK a o bohatý duchovný zážitok sa postarali spisovatelia Judita Kaššovicová, Juraj Šebesta a Miroslav Brück, ako aj hudobník Miloš Železňák.
Štefánik ako mandala
Vrátili sme sa z Košarísk, je 21. júl. Kým doznievajú zážitky, otváram facebook - Csaba Kiss zdieľa spomienku takmer spred dvadsiatich rokov, z roku 2000, keď sypali v šamorínskej synagóge tibetskí mnísi   mandalu. Krásna, farebná piesková mandala, obsahujúca celé univerzum, znázorňujúca cykly času.  Dokonalé spojenie. Lebo Košariská boli pre mňa o tom. Vysoko prevyšujúce výročné oslavy, ďaleko presahujúce prednášanie.
Niečo mysteriózne sa prebudilo pri tom dome pod kostolom. Nastúpení vojaci, niekoľko čistých slov, vence a kytice,
Každoročné oslavy výročia narodenia M. R. Štefánika, tentokrát 139. výročie sprevádzala výstava
Ďalšie príspevky nájdete v Archíve.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky