romboid12019 - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ROMBOID 1/ 2019

S novým zodpovedným redaktorom, literárnym kritikom Igorom Hochelom, v prehľadnejšej a pre vekovo staršie ročníky čitateľov i prijateľnejšej grafickej podobe vyšlo prvé tohtoročné číslo časopisu Romboid. Kalendárové meškanie vydania neubralo Romboidu na kvalite i čitateľskej príťažlivosti obsahu – čo sa v ostatných rokoch časopisu nie vždy darilo.
Aktuálne pôsobia texty Jozefa Leikerta Dve výročia spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka (sto rokov od jeho narodenia a dvadsaťpäť rokov od jeho úmrtia) a Antona Baláža Na parížskych adresách – v podobe hry o M.R. Štefánikovi, od ktorého tragického skonu uplynulo v máji sto rokov. S básnickou tvorbou sa v čísle predstavujú Árpád Tözsér a Gabriel A. Levický. Tözsér je popredný predstaviteľ autorov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku, je autorom početných básnických zbierok, literárnovedných štúdií a esejí, v slovenčine vyšiel iba výber z jeho poézie pod názvom Na brehu papiera (1982). Jeho básne Bicykel s fajkou, Capriccio 1961, S knihami sa lúči a Penetratné ritornely, v prekladoch P. Macsovského, Z. Drábekovej, A. Dušíkovej a J. Tancera svedčia o jeho autorskej originalite. Redakcia by mohla v niektorom z budúcich čísiel priblížiť i jeho na maďarskú literatúru na Slovensku, publikovanú v brilantnej eseji Escorial v strednej Európe. Vo vlastnom preklade piatich básní z angličtiny do slovenčiny sa predstavil Gabriel Ariel Levický, na Slovensku organizátor pouličných happeningov a signatár Charty77, v americkom exile aktívny účastník literárnej scény v San Francisku, v súčasnosti žijúci v New Yorku, kde svoju poéziu publikuje v angličtine a zúčastňuje sa na rôznych umeleckých projektoch. V inom jazykovom prostredí a odlišnom kultúrnom okruhu už od roku 1968 pôsobí Ivan Čičmanec. Jeho básnické, prozaické i esejistické texty stále vznikajú v slovenčine a dlhšia poviedka Klietky (z denníka bieleho potkana), zaradená na začiatok tohto čísla Romboidu, v prekvapivej príbehovej optike prináša výrazovo brilantný pohľad na svet, v ktorom sa žije, dúfa a trpí rovnako ako v našom ľudskom či skôr v odľudštenom svete.
 
Rovnako rubrika recenzii si za predmet kritických reflexii berie poéziu. U L. Šimona a V. Rácovej je to nová básnická zbierka Mariána Milčáka Teserakt, u R. Bojničanovej pohľad na zbierku Márie Bátorovej Už, ktorú vníma v súvislostiach Od osobného k spoločenskému, nadosobnému a „nadspoločenskému“, J. Florková kriticky interpretuje zbierku Petra Prokopca Život vrazený do chrbta.  A pohľad Dalimíra Hajka na básnický svet Jozefa Leikerta, ako ho predstavil v samostatnom knižnom vydaní priblížila L. Smiešková. Tematickú a žánrovú pestrosť prvého tohoročného čísla Romboidu dotvára poviedka Jozefa Slováka Päť minút ticha pre stradivárky a príspevok Aleny Oravcovej o preklade básní Ivana Laučíka do angličtiny.
 
Dobrá štart do nového ročníka Romboidu – už len viac zladiť vydanie ďalších čísiel s kalendárom.
(ab)  
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky