Noc_divadiel - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Noc divadiel v Slovenskom komornom divadle inak
 
Tohtoročná Noc divadiel sa v martinskom divadle niesla nielen v znamení osláv 30. výročia Nežnej revolúcie 17. novembra 1989, ale bohatý program soboty 16. 11. 2019 bol ukončený prezentáciou monografie Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller. Čítanie v mysli scénografa, vrátane jej koncepcie. Prezentácia sa uskutočnila v Štúdiu Slovenského komorného divadla po skončení predstavenia Biológia politika – Fouché!!!, ktoré sa tematicky venuje osobnosti jedného z najväčších „prezliekačov“ novodobej francúzskej i európskej histórie a bezcharakterných politikov a funkcionárov – Jozepha Fouché. Na otázky režiséra inscenácie Lukáša Brutovského o koncipovaní knihy a práci na nej odpovedala autorka a tiež prof. Jozef Ciller. Knihu do martinského života uviedli prof. Roman Polák a Mgr. art. Ľubomíra Krkošková, ktorí zároveň spomínali na spoluprácu s prof. J. Cillerom pri naštudovaní mnohých inscenácií v martinskom divadle, či ju charakterizovali. Osobitnú časť aj v spomienkach autorky monografie predstavovala inscenácia Nevesta hôľ, oceňovaná na mnohých celosvetových fórach práve za scénografiu, na ktorej všetci participovali.
Dagmar Inštitorisová
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah