Horak_Labyrinty - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Labirynty Karola Horáka na Bibliotéke
Vo štvrtok 7. novembra 2019 od 13.00 do 14. 00 hod. sa uskutočnila prezentácia monografie monografiu Labirynty Karola Horáka – twórcy teatralnego i literata/Labyrinty divadelníka a literáta Karola Horáka, ktorú koncom roka 2018 vydalo Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce. O dôvodoch vzniku monografie, jej štruktúre i obtiažnostiach pri jej písaní pre poľského laického i odborného čitateľa som hovorila nielen ja, ale aj prekladateľka Tatjana Wojciechowska. Okrem iného si zaspomínala aj na svoje prvé stretnutie s K. Horákom, ktorým bol jeho román Cukor. Zanechal v nej hlboký dojem hlavne vďaka téme – láske matky k dcére. Celé podujatie moderoval Lubomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku. V rozhovore spomínal aj osobné stretnutie s prof. K. Horákom v Krakowe pri prezentácii monografie v decembri 2018 či ich spoločnú návštevu divadla KTO, v ktorým K. Horák v rámci festivalu Akademický Prešov úzko spolupracuje.
Dagmar Inštitorisová
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky