Haugova_Ruzomberok - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Mila Haugová so svojou poéziou v Ružomberku
 
Podujatie sa uskutočnilo 11. apríla 2017, autorka čítala svoje básne, ktoré práve vyšli vo výbere Rudolfa Juroleka a diskutovala s viac ako stovkou prítomných poslucháčov Katolíckej univerzity aj za prítomností viacerých pedagógov. Zavŕšením úspešného dopoludnia bola iniciácia tohto nového knižného titulu -- píšeme o ňom v rubrike Nové knihy pod názvom Esenciálna poézia Mily Haugovej. Tu prinášame text, ktorý o podujatí publikovali študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku na webovej stránke univerzity.

 
Sviatok umenia a poézie
 
11. apríla 2017 sme na univerzite žili umením a lyrikou. V Univerzitnej knižnici KU sa konala iniciácia knihy Mila Haugová vo výbere Rudolfa Juroleka spojená s autorským čítaním a multimediálnym programom, ktorého súčasťou bol prednes, hudba a tanec. Kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža (2017), mapuje bohatú celoživotnú tvorbu poetky, ktorá najmä v 90-tych rokoch 20. storočia prinášala do okruhu ženského písania, ale i celej slovenskej lyriky, inovatívne podnety. Mila Haugová doteraz predstavuje rešpektovanú autorku slovenskej lyriky a zaberá kľúčové miesto v jej kánone. Rudolf Jurolek, zostavovateľ výberu, je významný predstaviteľ spirituálnej línie súčasnej slovenskej lyriky. Poetka si vyskladala hostí z rôznych oblastí umenia. „Krstnými otcami“ jej zbierky boli akademický maliar Ján Kudlička (PF KU) a akademický sochár Rastislav Biarinec (PF KU), umelecký prednes prebehol v podaní poetky, textárky a prekladateľky Silvie Kaščákovej (PF KU), tanečnú performance ponúkla poetka Anna Ondrejková. Podmanivé hudobné vstupy realizoval hudobný skladateľ Peter Machajdík. Iniciácie sa zúčastnil aj vydavateľ Skalnej ruže básnik, prozaik a prekladateľ Juraj Kuniak. Program prebehol pod záštitou a s podporou Filozofickej fakulty KU, organizačne ho pripravila a tiež moderovala Jana Juhásová (FF KU). Symbolom iniciácie bola farebná mozaika, odkazujúca na fragmenty zbierok, ktoré vstúpili do knižného výberu, ale aj na pestrosť života, ktorý je vždy žriedlom umenia. Poetka sa pred akciou zúčastnila na FF KU seminára z kurzu Literárna kritika a vypočula si najlepšie študentské recenzie na prezentovanú knihu. Jedna z recenzií odznela aj v hlavnom programe. Na akciu zavítalo množstvo hostí, študentov a štatutárov univerzity a Filozofickej fakulty KU. Iniciáciu knihy Mily Haugovej možno považovať za jednu z kľúčových kultúrnych akcií tohto akademického roka.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky