GallikDubcek - KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Prezentácia knihy Ľuboša Juríka o Alexandrovi Dubčekovi v Prahe
 
Dňa 6. apríla 2017 sa v Slovenskom inštitúte v Prahe uskutočnila beseda a prezentácia knihy významného slovenského spisovateľa Ľuboša Juríka Alexander Dubček / Rok dlhší ako storočie (2015). Beseda sa sústredila najmä na jeho veľmi úspešnú knihu, ktorá je preložená už do viacerých jazykov, pričom sa pripravujú i ďalšie. Život i tvorbu autora predstavili dve významné osobnosti vedeckého života – literárny vedec prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., z Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre a prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., výborný historik na novšie dejiny, ktorý prednáša na Karlovej univerzite. Prezentáciu knihy a besedu moderoval riaditeľ Slovenského inštitútu, pán Vladimír Valovič. Po predstavení knihy nasledovala diskusia, ktorá bola veľmi pestrá a bohatá. Na besede sa aktívne zúčastnil aj PhDr. Juraj Lajda, riaditeľ vydavateľstva IDEÁL, ktorý plánuje vydať Juríkovu knižku o Alexandrovi Dubčekovi v češtine.
 
 
Ján Gallik a Tibor Žilka
Foto: Milan Linhart
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah