KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Jubilant Rudolf Chmel

Aktuálne „starožitnosti“ Rudolfa Chmela
V pripravovaných pamätiach som ho označil za najosvietenejšieho slovenského ministra kultúry. Mal som na to viac dôvodov: do úradu ministra prichádzal ako uznávaný literárny vedec, ktorý sa od šesťdesiatych rokov uplynulého storočia podieľal na formovaní profilu súčasnej literatúry ako autor početných štúdii, článkov a odborných monografii, ako diplomat sa po roku 1989 utváral novú podobu vzájomných diplomatických a kultúrnych vzťahov s Maďarskou republikou, v Českej republike stál pri vzniku Ústavu slovakistických a východoeurópskych štúdií na FFUK v Prahe (a potom ústavu ako riaditeľ dlhé roky viedol). Keď sa v roku 2002 stal po Milanovi Kňažkovi ministrom kultúry SR, podieľal sa na rozvoji literárneho života...

Občianske združenie Klub nezávislých spisovateľov je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z iných humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi doma i v zahraničí. Združenie pokračuje v činnosti spisovateľskej organizácie Klub nezávislých spisovateľov, ktorá vznikla v r. 1990 ako dobrovoľná organizácia. Cieľom združenia je združovať slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry a vytvárať im podmienky na stretávanie sa, prezentovanie ich tvorby a diskutovanie o ich tvorbe, či už v neformálnych klubových priestoroch, alebo na autorských a iných podujatiach na Slovensku, resp. v zahraničí, ako aj na besedách v školách, knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah