KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Prejsť na obsah
Vyhlásenie Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska
Tejto vraždiacej nenávisti hovoríme: Nie!
Streľba v bratislavskej kaviarni a následná smrť dvoch mladých ľudí nami hlboko otriasla. Kladieme si otázky, kde sa vzala toľká nenávisť, podľa všetkého nenávisť k sexuálnej inakosti? Prečo mladý nositeľ zloby uveril, že jeho vraždiaca zbraň je tá správna strana civilizačných hodnôt? A čo sa deje so slovenskou spoločnosťou? O prameňoch vraždiaceho zla sa možno nedozvieme, ale cítime, že celá naša spoločnosť je dlhodobo v kríze. Jej epicentrum nie je medzi učiteľmi, ani lekármi, podnikateľmi, študentami či umelcami. Epicentrum slovenskej krízy pulzuje na najvyšších poschodiach slovenskej politiky. Odtiaľ prichádzajú pravidelné znepokojujúce impulzy. Sme smutnými a často bezmocnými svedkami ako sa naši predstavitelia stavajú k vzdelaniu, vzdelávaniu, zákonnosti, ochrane slabších.
Sme svedkami umelého delenia spoločnosti, živeného aj politikmi, ktorí vytvárajú neexistujúci stav akéhosi ohrozenia. Pritom s rozdeľovaním spoločnosti máme na Slovensku historické skúsenosti. Každé delenie občanov na roduverných a škodcov, straníckych a revizionistických, štátotvorných a protištátnych, konzervatívcov a progresívcov s nenávistným podtónom, to všetko je súčasťou scestnej mytológie. Jej cieľom nie je nič iné, ako vytvoriť schodisko obáv, strachu a tiesne, a po ňom vystúpať, inštalovať sa do úlohy záchrancu pred fiktívnymi nepriateľmi.
Čin mladého extrémistu sa od počiatku javí ako dôvetok. Ako dopovedanie všetkých škandálov sypajúcich sa zhora dole. Každý nenávistný prejav, každý útok na novinárov, na iný názor, na ľudskú, náboženskú, etnickú, sexuálnu inakosť, to všetko dotvára duchovný priestor spoločnosti. V ňom sa tvoria ďalšie a ďalšie myšlienky, pohnútky, činy a skutky, posmelenia alebo hamovania. Vražda nevinných ľudí kvôli ich inakosti sa stala v tomto priestore, v tomto ovzduší, v tomto myšlienkovom vesmíre. Všetci sme jeho tvorcovia. Nik z nás z neho nemôže vystúpiť ako z nesprávneho vlaku, naopak, povezieme sa spolu ďalej. Oprávnene si kladieme otázku - kam?
Kto nás to ohrozuje a prečo sa máme báť? Nuž, nie je to tajnosť: naše permanentné ohrozenie je naša vlastná nevzdelanosť, nevedomosť, netolerancia, nerešpektovanie zákonov. Máme pred sebou veľký priestor na sebarealizáciu každého iniciatívneho, tvorivého, zodpovedného občana. Ostáva nám viera, že väčšina povie svoje "nie!" slovám a skutkom nenávisti.
Ako literárni tvorcovia očakávame od všetkých kompetentných, aby túto vraždu nielen vyšetrili. Očakávame, že navodia taký stav v spoločnosti, aby nenávisť, neznášanlivosť, netolerancia boli jasne pomenúvané a v medziach zákonných i etických noriem aj verejne odsudzované.
Zatiaľ nám ostáva smútok a žiaľ nad zmarenými životmi.
Peter Juščák
Predseda AOSS

Klub nezávislých spisovateľov (KNS) je jednou zo šiestich členských organizácií Asociácie organizácií organizácie spisovateľov Slovenska (AOSS).
Občianske združenie Klub nezávislých spisovateľov je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z iných humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi doma i v zahraničí. Združenie pokračuje v činnosti spisovateľskej organizácie Klub nezávislých spisovateľov, ktorá vznikla v r. 1990 ako dobrovoľná organizácia. Cieľom združenia je združovať slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry a vytvárať im podmienky na stretávanie sa, prezentovanie ich tvorby a diskutovanie o ich tvorbe, či už v neformálnych klubových priestoroch, alebo na autorských a iných podujatiach na Slovensku, resp. v zahraničí, ako aj na besedách v školách, knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Návrat na obsah