KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Členovia Klubu nezávislých spisovateľov na Valnom zhromaždení v Hudobnom kabinete Mestskej knižnice.

Predsedníčkou KNS sa stala poetka Judita Kaššovicová
 
Valné zhromaždenie Klubu nezávislých spisovateľov si na svojom zasadnutí zvolilo za svoju predsedníčku poetku Juditu Kaššovicovú.
 
Naša nová predsedníčka je autorka dvanástich básnických zbierok, niektoré z nich dvojjazyčne, s prekladom do maďarčiny. Svoju tvorbu často interpretuje na multimediálnych prezentáciách, na poeticko-hudobných performanciách.
 
Valné zhromaždenie sa konalo dňa 12. júna 2019 v Hudobnom kabinete Mestskej knižnice v Bratislave.
 
 

Foto hore: Výsledok voľby vyhlásila Denisa Fulmeková, v pozadí stojí predchádzajúca predsedníčka KNS Dagmar Inštitorisová.

Foto vľavo: Poetka Judita Kaššovicová bola zvolená za predsedníčku Klubu nezávislých spisovateľov dňa 12. 6. 2019.

Fotografie: Ľubica Suballyová
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky