KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
Podujatia sa môžu podľa aktuálne platných opatrení zúčastniť:
1. zaočkované osoby (s potvrdením o očkovaní)
2. osoby, ktoré prekonali Covid-19 (s potvrdením)
3. osoby s negatívnym výsledkom testu - PCR testu, ktorý nie je starší ako 72   
   hodín, alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 24 hodín
Návrat na obsah