KNS

Klub nezávislých spisovateľov
Laurinská 2, 815 08 Bratislava
Podujatia z verejných
zdrojov podporil Fond
na podporu umenia
Prejsť na obsah
SVETLO NA KONCI DŇA
premiéra 8.12.21 o 21, 30 na RTVS 2
repríza 9.12.21 o 15,05 na RTVS 2
Dokumentárny film o živote a  diele Rudolfa Dobiáša, slovenského básnika, spisovateľa a politického väzňa, kandidáta na Nobelovu cenu za literatúru.
Silný životný príbeh Rudolfa Dobiáša vydáva svedectvo o  praktikách komunistickej totality v bývalom Československu v rokoch 1948-1989.
Dobiáš recituje svoje básne a napriek utrpeniu, ktorým prešiel, je plný obdivu k životu, ku kráse a k múdrosti, ktorá je aj v čase temna svetlom v jeho živote.

Dramaturgia: Miroslava Tomaníková za RTVS
Dramaturgia za EDIT Studio, s.r.o.: Patrik Pašš ml., Martin Šulík
Výtvarné návrhy: Jozef Vydrnák
Animácia: Patrik Pašš ml., Marek Jasaň, Matej Babic, Lina Šuková, Katarína Kočanová
Hudba: Ivan Čermák
Zvukový design a mix: Dušan Kozák
Strih: Darina Smržová
Kamera: Richard Krivda
Námet, scenár, réžia: Alena Čermáková
Vyrobili: EDIT Studio, s.r.o. a RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, 2021
Klub nezávislých spisovateľov (KNS) je jednou zo šiestich členských organizácií Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS).
Občianske združenie Klub nezávislých spisovateľov je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z iných humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky s možnosťou spolupráce so zahraničnými subjektmi doma i v zahraničí. Združenie pokračuje v činnosti spisovateľskej organizácie Klub nezávislých spisovateľov, ktorá vznikla v r. 1990 ako dobrovoľná organizácia. Cieľom združenia je združovať slovenských spisovateľov, literárnych vedcov, autorov odborných kníh z humanitných disciplín, ako aj prekladateľov slovenskej literatúry a vytvárať im podmienky na stretávanie sa, prezentovanie ich tvorby a diskutovanie o ich tvorbe, či už v neformálnych klubových priestoroch, alebo na autorských a iných podujatiach na Slovensku, resp. v zahraničí, ako aj na besedách v školách, knižniciach a kultúrnych zariadeniach na Slovensku i v zahraničí.

Návrat na obsah